TITLE

DESCRIPTION

Začátek školního roku 2021/2022

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školáchZDE

 

Upozorňujeme, že vstup do budovy školy je dle aktuálního mimořádného opatření MZd umožněn pouze

v roušce (žáci), respirátoru (zákonní zástupci).

 

1.9.2021 je provoz ŠD pro žáky 2. až 5.ročníku  pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, žáci

2. až 5. ročníku mají první školní den nahlášený oběd ve školní jídelně. V případě, že odejde žák ihned

po slavnostním zahájení (10:00) – je nutný písemný souhlas zákonného zástupce, nezapomeňte odhlásit oběd.

 

2.9.2021 proběhne testování žáků 1.ročníku – vstup bočním vchodem od hřiště v době od 6:00 – 7:30, žáci 2. až 5. ročníku vchází do budovy hlavním vchodem.

 

Organizace provozu od 1.9.2021 – kopie

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 – ZDE