ARCHIVE FOR

Duben2020

29 Dub · Věra Tomšů · No Comments

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí šk.r. 2019/2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ ooo

VÍCE...

16 Dub · Lenka Lakomá · No Comments

Předběžná informace ohledně otevření mateřské školy

Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření 25.5.2020 (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace) za přesně stanovených podmínek. Tyto podmínky budou zpracovány ministerstvem zdravotnictví a pokud zřizovatel MŠ bude schopen tyto podmínky zajistit, bude možné provoz MŠ obnovit. Po zveřejnění konkrétních podmínek ze strany ministerstva zdravotnictví a projednání se zřizovatelem (Obec Hladké Životice) …

VÍCE...

15 Dub · Věra Tomšů · No Comments

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení

Vážení rodiče, milí žáci, vláda ČR s ministerstvem zdravotnictví vydala návrh na uvolňování opatření v oblasti školství. Od 25.5.2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1.stupně ZŠ na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční …

VÍCE...

14 Dub · Věra Tomšů · No Comments

Informace na duben 2020

Vážení rodiče, úplata za školní družinu, pitný režim a kroužky bude poměrně krácena vzhledem k počtu měsíců provozu ZŠ. Přeplatky budou řešeny po návratu žáků do školy. V polovině tohoto měsíce byly naplánovány informativní třídní schůzky týkající se prospěchu a chování Vašich dětí.Vzhledem k distančnímu vzdělávání jsou tyto schůzky bezpředmětné. V případě, že byste se …

VÍCE...