TITLE

DESCRIPTION

Informace pro rodiče

Během letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 1.7. do 13.8. 2017.
Výše úplaty  za uvedené měsíce se krátí v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu mateřské školy vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci (červenec 0,-, srpen 146,-).
Od 14.8.2017 bude MŠ v provozu.

Napsat komentář