AKTUALITY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

POHYBOVÝ KROUŽEK PRO STARŠÍ DĚTI (Včelky) bude probíhat každé pondělí od 14.45 do 15.15 hodin v tělocvičně MŠ. Děti mohou cvičit v tričku a legínkách nebo tepláčkách (i v tom, co mají oblečeno ve třídě) + pevná obuv (mohou být i papučky, pokud dobře drží na nožce). Cena 100 Kč za pololetí. Zájemci, nahlaste své děti p. učitelce. Odpovědná osoba – p. Monika Zajonc Mrázková

Provoz mateřské školy bude zahájen ve středu 1. září 2021. Těšíme se na vás!

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI proběhne v úterý 7. září v 16.15 v MŠ (bez přítomnosti dětí). Program: provoz MŠ, co děti v MŠ potřebují, školné, stravné, akce MŠ na celý školní rok (např. školní výlet), dotazy, připomínky apod. ÚČAST ŽÁDOUCÍ!

 

Upozorňujeme, že vstup do budovy MŠ je dle aktuálního mimořádného opatření MZd umožněn pouze v respirátoru (zákonní zástupci) a jen po nezbytně nutnou dobu. Děkujeme za pochopení.

 

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 od 1.9.2021 – ZDE

Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice,p.o. oznamuje, že odprodává starý nábytek ze školní jídelny a mateřské školy (skříňky, stoly, židle, psací stůl aj.). 

V případě zájmu volejte do 30. června na telefonní číslo školy: 739 303 064.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 8.6.2021 – ZDE

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1.6.2021 – ZDE

2.6.2021 (st) dopoledne – FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ NA SPOLEČNÉ FOTO – (pouze společné foto). Cena 35 Kč

3.6.2021 (čt) – VÝLET RODIČŮ A DĚTÍ DO ZOO OSTRAVA (v případě příznivých epidemiologických podmínek a za dodržení aktuálně platných nařízení),odjezd od MŠ v 8.30 hodin, návrat přibližně v 15.00 hodin. Cena za dopravu: dospělý – 100Kč, dítě – 50 Kč (+ příspěvek Klubu rodičů). Zájemci, nahlaste svou případnou účast učitelkám do 27.5.2021! Přihlášení je závazné – výlet se koná za každého počasí! V den výletu mají děti odhlášenou stravu.

11.6.2021 (pá) v 10.30 (v tělocvičně) – TRAMPSKÁ POHÁDKA (divadélko Ententýky). Cena 50,- 

14.6.2021 (po) od 16.00 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ (pro děti přijaté do ZŠ Hladké Životice a jejich rodiče) – zájemci, nahlaste se v MŠ

25.6.2021 (pá) v 15.45 – ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY pro děti odcházející do ZŠ a jejich rodinné příslušníky (v tělocvičně MŠ). Po ukončení mohou děti v MŠ zůstat na Pohádkový les s hledáním pokladu a Noc v mateřské škole!

26.6.2021 (so) od 14.00 hodin – WESTERNOVÝ DĚTSKÝ DEN a VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PRACÍ, PŘEDÁVÁNÍ DIPLOMŮ A CEN, ZÁBAVNĚ-SOUTĚŽNÍ WESTERNOVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI „Westernovou stezkou“. Slavnostní finále soutěže se uskuteční ve westernovém areálu Malá skála, Kletné – Suchdol nad Odrou v rámci DĚTSKÉHO WESTERNOVÉHO DNE (do výtvarné soutěže se zapojilo 5 dětí z oddělení Včelek a postoupilo do semifinále!)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24.5.2021 – ZDE

 

Pro naší školu se nic nemění, provoz zůstává v zavedeném režimu.

Úplata za předškolní vzdělávání – vzhledem k uzavření MŠ v uplynulém období, je výše úplaty stanovena takto – březen 0 Kč, duben 0 Kč (děti IZS 120 Kč), květen 229 Kč (děti IZS 257 Kč), červen 300 Kč, červenec 0 Kč, srpen 0Kč. Přeplatky za již zaplacenou úplatu (za období uzavřené MŠ) budou převedeny na Váš účet.

Vzhledem k upozornění Policie ČR na anonymní výhružku o připravovaném útoku na MŠ, která nebyla specifikována (viz https://tydenikpolicie.cz/anonym-vyhrozuje-utokem-na-materskou-skolku-patra-po-nem-narodni-centrala-proti-organizovanemu-zlocinu), Vás informujeme, že bezpečnost Vašich dětí je zajištěna i v náhradních prostorech.

 

Obnovení provozu MŠ od 6.5.2021 bude opět pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním a pro děti rodičů IZS. Vzhledem k rekonstrukci mateřské školy bude provoz MŠ probíhat v obou částech školní družiny ZŠ (zadní vchod ze školního dvora) – první den nástupu dětí bude probíhat testování. Strava bude přihlášena všem dětem, případné odhlášky proveďte na čísle 739 420 681.

Obnovení provozu MŠ pro všechny děti bude od 10.5.2021, již bez testování (informace MŠMT ZDE) -a vzhledem k rekonstrukci MŠ bude probíhat v tělocvičně MŠ (vchod do zadní části budovy) a v obou částech školní družiny ZŠ. Seznamy dětí podle rozdělení do jednotlivých budov budou vyvěšeny na dveřích MŠ. Strava bude přihlášena všem dětem, případné odhlášky proveďte na čísle 739 420 681. 

Děkujeme rodičům dětí s povinným vzděláváním za vyplnění dotazníku ohledně distančního vzdělávání, vyhodnocení dotazníku ZDE.

Upozorňujeme, že hra “Pojďme se hýbat po Hladkých Životicích a okolních obcích” bude probíhat do 16. května 2021 (informace ZDE, pracovní list soutěžícího  ZDE).

14.5.2021 v 10 hodin – “Policejní pohádka”

Děkujeme rodičům, kteří svým dětem zakoupili “Veselé samolepky” a přispěli tak do veřejné sbírky Fondu Sidus, který finančně podporuje nemocné děti. Společně s žáky ZŠ jsme přispěli částkou 2 650 Kč.