AKTUALITY MATEŘSKÉ ŠKOLY

1.6. (st) . dopoledne – Oslava dne dětí – hry a soutěže, Zumba s Vendou (hrazeno Klubem rodičů)

2.6. (čt) – Školní výlet rodičů s dětmi do ZOO Olomouc (vzhledem k omezené kapacitě autobusu 1 dospělý + 1 dítě)

7.6. (út) – Fotografování dětí na společnou fotografii

17.6. (pá) – Rozloučení s předškoláky (pro děti odcházející do ZŠ a jejich rodinné příslušníky) + Noc v MŠ s hledáním pokladu

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 se koná v úterý 3. května 2022 od 14.00 do 16.30 hodin v budově MŠ. Více informací v záložce ZÁPIS.

3.5. – UKÁZKA PRÁCE S DRAVCI (10.30 hodin, 50 Kč)

11.5.  dopoledne – JARNÍ VYSTOUPENÍ pro Senior klub Hladké Životice

15.5. (neděle) – Oslava Dne matek v sále OÚ

VELIKONOČNÍ DÍLNY

29.4. (Pá12.4.) – REJ ČARODĚJNIC A JINÝCH KARNEVALOVÝCH MASEK

(Út) od 14.45 do 16.30 hodin (průběžně) – VELIKONOČNÍ DÍLNY. Přijďte si s dětmi vyrobit hezkou jarní nebo velikonoční dekoraci. Na vyrábění si přineste plastovou láhev (nejlépe 1,5l).

5.4. (Út) – Zápis dětí do ZŠ na školní rok 2022/2023