AKTUALITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

do nového roku 2021 Vám přeji pevné zdraví, štěstí, spokojenost, rodinné i pracovní úspěchy.

Pevně věřím, že i když tento rok bude pro nás všechny náročný, že si i přes všechna ta nařízení a příkazy děti ze školy odnesou plno hezkých nezapomenutelných zážitků.

 

Provoz školy se od 11. ledna do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020.

 

Jak jsem Vás již informovala, na základě výsledků voleb bude  školská rada po uplynutí tří měsíců od ukončení nouzového stavu fungovat ve složení:

za zákonné zástupce paní Andrea Dvořáková

za pedagogické pracovníky Mgr. Šárka Hoňková

Za zřizovatele byla na 12. zasedání Zastupitelstva obce Hladké Životice, konané dne 7.12.2020, zvolena paní Petra Válková.

 

Na základě informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27.12.2020 se žáci 4. a 5.ročníku musí vzdělávat distančně – viz. webové stránky školy – aktuality ZŠ. Pro tyto žáky je před školou umístěn box na vypracované úkoly. Žáci je mohou vložit i do poštovní schránky, která je umístěna před budovou MŠ.

Režim pro ostatní žáky zůstává stejný jako i stravování ve školní jídelně. Jen pro připomenutí:

1.r.:           11:55 – 12:20

2. a 3.r.:   12:20 – 12:45, případně dle rozvrhu 12:50 – 13:15

 

Jelikož epidemiologická situace není v tomto měsíci příznivá, není možno výuku plavání obnovit. Vše je ještě předmětem jednání.

 

Vzhledem k blížícímu se předávání vysvědčení –za 1.pololetí 2020/2021, vydalo MŠMT dne 4.1.2021 doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1.pololetí –viz: https://www.msmt.cz/doporuceni-msmt-pro-hodnoceni-tohoto-pololeti

V případě, že byste požadovali slovní hodnocení na vysvědčení, napište, prosím, písemnou žádost.

Předběžné uzavření známek bude realizováno ke dni 15.1.2021 prostřednictvím systému Školy On-line. Pokud zákonný zástupce nebude s danou známkou souhlasit, má možnost kontaktovat vyučujícího daného předmětu a domluvit se na termínu zkoušky, kde bude žák přezkoušen.

Termín definitivního uzavření klasifikace za 1. pololetí tohoto školního roku je stanoven na pondělí 18.1.2021.

Předávání vysvědčení  – výpisu z vysvědčení – proběhne poslední vyučovací hodinu ve čtvrtek 28. ledna 2021. Nejpozději se tak musí stát třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků. 

29.1. (Pá) – Jednodenní pololetní prázdniny

Ke dni 31.1.bude provedeno vyúčtování plateb za 1.pololetí. O vratkách budete včas informováni.

 

Věra Tomšů, ředitelka školy

Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace je od 4.1.2021

 • povolena osobní přítomnost žáků 1., 2. i 3. ročníku ZŠ (malotřídní škola)
 • ostatní žáci se vzdělávají distančním způsobem
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (po domluvě s ředitelkou školy)
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole
 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny (kroužky povoleny nejsou)
 • musí být dodrženo pravidelné větrání vnitřních prostor
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech

Při provozu školního stravování je nutné dodržet:

 1. rozestupy 1,5 m mezi jednotlivými stoly
 2. maximálně 4 osoby u stolu
 3. stravování pouze pro žáky v prezenční výuce a pro zaměstnance školy
 4. ostatní žáci a cizí strávníci si mohou stravu odebírat přes „výdejní okénko“
 5. žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách ŠJ nosit roušku s výjimkou doby konzumace stravy
 6. dodržení času: 1.r.:              11:55 – 12:20                       2.r. a 3.r.:   12:20 – 12:45, případně dle rozvrhu 13:50 – 13:15
 7. žáci během distančního vzdělávání mají nárok na dotovaný oběd

Podrobnější informace naleznete na adrese: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

Ministerstvo školství kvůli koronavirové epidemii prodlouží vánoční prázdniny. Místo úterý 22. prosince

půjdou žáci naposledy do škol v pátek 18. prosince.

 

Pondělí 21.12. a úterý 22.12.2020 jsou vyhlášeny jako VOLNÉ DNY.

 

  Rodiče mohou po oba dny čerpat ošetřovné. Školy zůstanou do konce týdne ve 3. stupni systému

PES. Obědy budou žákům automaticky odhlášeny.

 

Mateřské školy budou ve dnech 21.12. a 22.12.2020 fungovat v režimu PES 4.

 

priloha_853404700_0_Informace k provozu do konce roku 2020