AKTUALITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Na základě aktuálně schváleného vládního opatření s účinností od 17.1.2022 se budou žáci testovat antigenními testy opět pouze 1 x týdně v pondělí. Žáci budou v daný testovací den vcházet do budovy školy opět bočním vchodem do ŠD, testování proběhne v době od 6:00 – 7:30. Bližší informace najdete na stránkách www.edu.cz  – ZDE . Další pravidla testování se nemění.

 

18.1. (Út) – Popletená zimní pohádka –divadelní představení  v 10:30 pro žáky 1.ročníku  – cena 50 Kč

20.1. (Čt) – Uzavření známek – na škole on-line v hodnocení žáka

31.1. (Po) – Kouzelnické vystoupení – 9:30 – cena: 50 Kč

31.1. (Po) – Vysvědčení – předání výpisu poslední vyučovací hodinu

4.2. (Pá) – Pololetní prázdniny. V případě zájmu o ŠD o pololetních prázdninách nahlaste své dítě do 28.1. (Pá) třídní učitelce. ŠD bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí.

7.2 (Po) – 13.2. (Ne) – Jarní prázdniny. V případě zájmu o ŠD o jarních prázdninách nahlaste své dítě do 28.1. (Pá) třídní učitelce. ŠD bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí.

 

Každý pátek pokračují lekce plavání. Vzhledem k pololetním a jarním prázdninám proběhne poslední lekce 18.2. (Pá)

 

Pokud nám to covidová situace dovolí, od 4.3. (Pá) budou všichni žáci v rámci TV absolvovat bruslení na zimním stadionu v Novém Jičíně. Proběhne celkem 5 lekcí. Žáci budou potřebovat brusle, helmu. Bližší informace obdržíte později.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

do nového roku 2022 Vám přeji pevné zdraví, štěstí, spokojenost, rodinné i pracovní úspěchy.

Pevně věřím, že i když tento rok bude pro nás všechny náročný, že si i přes všechna ta nařízení a příkazy děti ze školy odnesou plno hezkých nezapomenutelných zážitků.

Mgr. Věra Tomšů, ředitelka školy

 

S účinností od 3.1.2022 byl vydán Metodický pokyn předávání dat a součinnost škol s KHS při testování a trasování ve školách – bližší informace ZDE , dochází i ke změnám mimořádných opatřeních MZd pro školy a školská zařízení – bližší informace ZDE . Změny se týkají:

 • Od 3.1. do 16.1.2022 bude probíhat testování žáků 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek – vstup do budovy přes boční vchod ŠD v době od 6:00 – 7:30.
 • Od 17.1.2022 bude testování žáků probíhat opět 1x týdně každé pondělí.
 • Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci.
 • Povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáky, kteří nejdéle před 72 hodinami absolvovali RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami jim byl proveden rychlý antigenní test (RAT) provedený poskytovatelem zdravotnických služeb s negativním výsledkem.
 • V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testuškola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnostna vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služebpo dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
  • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a
  • dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

 

Pouze pro připomenutí: Vstup do budovy školy je umožněn pouze s rouškou (respirátorem), žáci mají v aktovce alespoň 1 ks roušky náhradní.

 

Děkuji všem, kteří jste umožnili svým dětem přispět do veřejné sbírky Fond Sidus, která finančně podporuje nemocné děti. Celkem jsme přispěli částkou  840 Kč.

Od 3.1. pokračuje podpora doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy. Finančním zdrojem pro realizaci budou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

 

7.1. (Pá) – proběhne 6. lekce plaveckého výcviku pro žáky 2., 3. a 4.ročníku

18.1. (Út) – Popletená zimní pohádka –divadelní představení  v 10:30 pro žáky 1.ročníku  – cena 50 Kč

31.1. (Po) – Kouzelnické vystoupení – 9:30 – cena: 50 Kč

31.1. (Po) – Vysvědčení – předání výpisu poslední vyučovací hodinu

4.2. (Pá) – Pololetní prázdniny. V případě zájmu o ŠD o pololetních prázdninách nahlaste své dítě do 28.1. (Pá) třídní učitelce. ŠD bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí.

 

 

 

 

Vánoční přání 13 –

 

Mimořádné opatření MZd k testování žáků ve školách s účinností od 14.12.2022 – ZDE

 


 

 

Vážení rodiče,

všechny nás velice mrzí, že jsme vzhledem ke koronavirové situci  museli zrušit spoustu nádherných akcí, společně si nezazpíváme ani koledy v našem místním kostele. Věřím však, že příští rok si to plně všichni vynahradíme.    

 

3.12. (Pá) – Mikulášská nadílka. Děkujeme Klubu rodičů za sponzorování balíčku.

22.12. (St) – Možná přijde Ježíšek….. – datum se může ještě změnit dle nařízení vlády

23.12. (St) –  Vánoční prázdniny – datum se může ještě změnit dle nařízení vlády

ZŠ,ŠJ a ŠD bude uzavřena od 23.12.2021 do  2.1.2022

 

Jen pro připomenutí:

Každý pátek – 3. 12., 10.12. a 17. 12 –  výuky plavání v Novém Jičíně pro žáky 2., 3. a 4. ročníku

Ranní zpívání koled zůstává – společné navození vánoční atmosféry

 

Věra Tomšů, ředitelka školy

 

Dle Mimořádného opatření MZd bude testování žáků pokračovat i po 29. listopadu. Bližší informace naleznete ZDE.

 


Na základě aktuálně schváleného vládního opatření proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 na celém území ČR povinné testování žáků na školách na onemocnění covid-19 antigenními testy SEJOY. Žáci budou v dané testovací dny opět vcházet do budovy školy bočním vchodem do ŠD, testování proběhne v době od 6:00 – 7:30.

 

Jelikož se náročné chvíle ve školách a školských zařízeních  stupňují, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje zákonným zástupcům bližší informace a odpovědi na nejčastější otázky   na webových stránkách:  https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/

 

Pouze pro připomenutí, změny:

 • Od 15.11. (Po)Ranní zpívání koled – od  7:30 – každý den do Vánočního koncertu. Prosíme, aby byly děti ve škole včas. Kroužek Angličtina hrou bude v tomto období od 7:00 – 7:30.
 • 19.11. (Pá) – první lekce výuky plavání v Novém Jičíně pro žáky 2., 3. a 4. ročníku (náhrada i za loňský školní rok).  Celkem proběhne 10 lekcí, jsou změny v rozvrhu. Předpokládaný návrat žáků bude kolem 13:30. S sebou: plavky, ručník, mýdlo, hřeben, u děvčat s delšími vlasy nutná gumička a plavecká čepice. Jelikož je výuka povinná ze zákona, dopravu i výuku hradí škola. V případě, že se Vaše dítě plaveckého výcviku ze zdravotních důvodů nezúčastní, nutné písemně doložit lékařem.
 • 22.11. (Po) – Třídní schůzky – v časovém rozmezí 14:00 – 17:00 budou třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů podávat informace o prospěchu a chování Vašich dětí ve škole. Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením nutná rezervace času u třídního učitele (přes školu on-line, telefonicky). V případě, že se třídních schůzek nemůžete z různých důvodů účastnit (karanténa, izolace aj.), můžete si schůzku domluvit v jiný termín nebo zvolit jiný způsob komunikace.
 • 23.11. (Út) Adventní pracovní dílny . Vzhledem k aktuálně platným mimořádným opatřením akce proběhne pouze v rámci ŠD bez účasti rodičů.
 • 26.11. (Pá)Adventní jarmark ve venkovním prostoru ZŠ, rozsvícení vánočního stromu – vzhledem k aktuálně platným mimořádným opatřením SE AKCE RUŠÍ. Od čtvrtku 25.11. si budou moci Vaše děti již hotové výrobky z perníku zakoupit u paní vychovatelky L. Mičulkové.
 • 30.11. (Út)Fotografování žáků. Vyfoceny budou všechny děti, Vy se po obdržení fotografií rozhodnete, zda si zakoupíte celou sadu, její část nebo vše vrátíte zpět. Téma pro focení je podzimní nebo zimní. Témata si můžete vybírat již nyní, ukázky jsou na nástěnce u hlavního vstupu. Vybrané téma a zda se dítě bude fotit samo nebo se sourozencem, prosím, nahlaste třídnímu učiteli.
 • Naše škola se jako každý rok zapojila do veřejné sbírky Fond Sidus a Život dětem. Cílem je finanční a materiální podpora dlouhodobě nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky. I Vy můžete přispět zakoupením drobného předmětu:za 30 Kč: magnetka, kolíček s magnetem, za 35 Kč: záložka do knížky, za 40 Kč smajlík + magnetka, za 100 Kč soubor her, který je k dispozici v ŠD u paní vychovatelky Lady Mičulkové.Za každý příspěvek, i ten sebemenší, předem děkujeme 🙂
 • V měsíci listopadu se žáci 5. ročníku zapojili do dobrovolného testování v předmětech: M, AJ, ČJ prostřednictvím ČŠI. Celkové vyhodnocení bude jednotlivým žákům předáno třídní učitelkou.

Veškeré změny, které jsme nuceni vzhledem k aktuálně platným opatřením udělat, nás velice mrzí, všichni jsme se na plánované akce těšili. Věřím, že tuto nelehkou dobu společnými silami opět zvládneme.

Věra Tomšů, ředitelka školy

 

 


Vláda ČR 1.11.2021 schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého plyne na území vybraných okresů -Beroun, Kolín, Praha-západ, Praha-východ, Strakonice, Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Rokycany, Louny, Olomouc, Šumperk, Jihlava, Blansko, Brno-město, Vyškov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kroměříž, Vsetín a Zlín  (s výskytem laboratorně prokázaného onemocnění covid-19 nad 300 na 100 000 obyvatel za posledních 7 dní) povinnost realizovat

ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol a žáků základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání na onemocnění covid-19.

Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září, viz web edu.czhttps://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/.

Netestují se pouze žáci  s potvrzením OTN, tj. s ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst.

Žáci budou v dané testovací dny vcházet do budovy školy bočním vchodem do ŠD, testování proběhne v době od 6:00 – 7:30.

 

 

 


Informace k provozu škol a školských zařízení s účinností od 25.října a 1.listopadu 2021ZDE


 

 

Na základě doporučení Krajské hygienické komise a se souhlasem zřizovatele vyhlašuji

 

ředitelské volno v ZŠ Hladké Životice na dny 25.–26.října 2021.

 

Tímto se přeruší školní docházka na 9 dní (na ředitelské volno navazují podzimní prázdniny), čímž by mohlo dojít ke zmírnění nárůstu počtu případů onemocnění COVID-19.

Akce „vydlabávání dýní a spaní ve škole se ruší.

 


 • 22.10. (Pá) – Ententýky – hudební představení plné říkadel, písniček, rytmu a fantazie pro žáky 1. ročníku – změna ceny vystoupení – 60 Kč
 • 25.10. (Po) – Vyřezávání dýní, spaní ve škole – sraz ve škole v 16:00, doprovod dospělé osoby nutný, vstup pouze s respirátorem. Akce je dobrovolná. S sebou: dýně, nůž, lžíce, svíčka – AKCE ZRUŠENA

Spaní ve škole – s sebou: spací pytel nebo deka, podložka, polštářek, večeře. Pitný režim zajištěn. Žáci spící ve škole snídaně i svačina zajištěna. Žáci nepotřebují aktovky. Přes školu on-line informujte třídního učitele, zda se spaní ve škole Vaše dítě zúčastní – AKCE ZRUŠENA

 • 26.10. (Út) – Projektové vyučování na téma Dušičky x Halloween – AKCE ZRUŠENA
 • 27.10. a 29.10. (St a Pá) – Podzimní prázdniny –pro malý zájem rodičů bude školní družina během podzimních prázdnin 27.10. a 29.10.2021 uzavřena.
 • 1.11. (Po) – Canisterapie – program na rozvoj jemné i hrubé motoriky, koordinace rukou a nohou, vztah dětí ke zvířatům – cena: 50 Kč
 • 12.11. (Pá) – Fotografování žáků. Vyfoceny budou všechny děti, Vy se po obdržení fotografií rozhodnete, zda si zakoupíte celou sadu, její část nebo vše vrátíte zpět. Téma pro focení je podzimní nebo zimní. Témata si můžete vybírat již nyní, ukázky jsou na nástěnce u hlavního vstupu. Vybrané téma a zda se dítě bude fotit samo nebo se sourozencem, prosím, nahlaste třídnímu učiteli. – Z DŮVODU NEMOCI FOTOGRAFA ZMĚNA TERMÍNU NA 30.11.
 • 19.11. (Pá) – první lekce výuky plavání v Novém Jičíně pro žáky 2., 3. a 4. ročníku (náhrada i za loňský školní rok).  Celkem proběhne 10 lekcí, budou změny v rozvrhu. Předpokládaný návrat žáků bude kolem 13:30. S sebou: plavky, ručník, mýdlo, hřeben, u děvčat s delšími vlasy nutná gumička a plavecká čepice. Jelikož je výuka povinná ze zákona, dopravu i výuku hradí škola. V případě, že se Vaše dítě plaveckého výcviku ze zdravotních důvodů nezúčastní, nutné písemně doložit lékařem.
 • Od 15.11. (Po) – Ranní zpívání koled – od  7:30 – každý den do Vánočního koncertu. Prosíme, aby byly děti ve škole včas. Kroužek Angličtina hrou bude v tomto období od 7:00 – 7:30.
 • 22.11. (Po) – Třídní schůzky – v časovém rozmezí 14:00 – 17:00 budou třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů podávat informace o prospěchu a chování Vašich dětí ve škole.
 • 23.11. (Út) – 24.11 (St) – Adventní pracovní dílny s rodiči od 13:30. V úterý – zdobení adventních věnců, ve středu – zdobení adventních štol a svícnů, zdobení perníků a chaloupek. Souběžně bude probíhat výroba drobných dárečků ve třídách.  Opatření vzhledem Covid-19 budou řešena dle aktuálních mimořádných opatření.

Prosíme o příspěvek ve formě drobných ozdob, mašlí, svíček, přírodnin (skořápky od ořechů,

šišky aj.) Pokud máte možnost dodat chvojí na obalování věnců, prosíme o donesení nejpozději  do 19.11. – domluva s třídním učitelem.

 • 26.11. (Pá) – Adventní jarmark v prostorách ZŠ za dodržení aktuálně platných mimořádných opatření.

 

Děti, které chodí do keramického kroužku, potřebují zástěru nebo staré triko, které zůstane po dobu tohoto školního roku v ateliéru.

 

 

 

 

 

 

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 30. září 2021 – ZDE

 

 • 1.10. (Pá) – Zážitkový stan – kosmický vzdělávací program – hrazeno ze Šablon III
 • 7.10. ( Čt) – Dopravní výchova na dopravním hřišti v Novém Jičíně pod vedením policistů pro žáky 4. a 5.ročníku. Podrobné informace budou předány třídním učitelem.
 • 8.10. (Pá) – Preventivní program I. část pro žáky 2. a 3. ročníku pod vedením P. Letého z PPP Nový Jičín – Budování pozitivních vztahů v třídním kolektivu
 • 14.10. (Čt) – Preventivní program II. část pro žáky 2. a 3. ročníku pod vedením P. Letého z PPP Nový Jičín
 • 22.10. (Pá) – Ententýky – hudební představení plné říkadel, písniček, rytmu a fantazie  pro žáky 1. ročníku – cena: 60 Kč
 • 25.10. (Po) – Vyřezávání dýní, spaní ve škole – sraz ve škole v 16:00, doprovod dospělé osoby nutný – za dodržení aktuálně platných mimořádných opatření MZd. Akce je dobrovolná, bez tabletů a mobilů. S sebou: dýně, nůž, lžíce, svíčka.Spaní ve škole – s sebou: spací pytel nebo deka, podložka, polštářek, večeře. Pitný režim zajištěn. Žáci spící ve škole snídaně i svačina zajištěna. Žáci nepotřebují aktovky.
 • 26.10. (Út) – Projektové vyučování na téma Dušičky x Halloween
 • 27.10. a 29.10. (St a Pá) – Podzimní prázdniny – zjišťujeme zájem o ŠD, která bude probíhat při minimálním počtu 10 žáků. V případě zájmu nahlaste své dítě třídnímu učiteli do 8. 10.
 • Drakiáda – v rámci ŠD – termín bude upřesněn dle počasí

Pouze pro připomenutí, do 17.10. je třeba uhradit:

 • 650 Kč za učební potřeby, různý materiál/tempery, plastelína, vodové barvy, nůžky, výkresy,lepidla, štětce, sešity, složky, pracovní sešity, barvy na sklo, barevné papíry, lepenky,model. hmota, voskovky, olej. a kříd. pastel, materiál na různé výrobkyv průběhu školního roku aj.)
 • 150 Kč na pitný režim za 1. pololetí
 • 500 Kč za školní družinu za 1. pololetí
 • kroužky za 1. pololetí (sborový zpěv 100 Kč, keramický kroužek – 500 Kč, angličtina hrou – 100 Kč, tvořivá dílnička – 100 Kč)

Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:

1772584389/0800 –  v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky

(např. Novák –potřeby,pití,ŠD)

(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech).

 

Upozorňujeme, aby si žáci, kteří jezdí do školy na kole a nechávají si ho ve stojanech, kolo zamykali.

Zájemci o účast ve výboru Klubu rodičů nebo kdo by chtěl pomoci i jiným způsobem (pečení, při prodeji v době různých akcí – např. Vánoční jarmark, Den matek apod.) – nahlaste se u třídního učitele.

 

 

 

Vzhledem k ukončení platnosti Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení          (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN)  k 10. 9. 2021, nebude od 13.9.2021 ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Bližší informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13.9.2021ZDE

 

Plán na září 2021

 •  2.9. – testování žáků 1.ročníku (boční vchod ŠD od 6:00 – 7:30)
 • 6.9. a 9.9. – testování všech žáků (boční vchod ŠD od 6:00 – 7:30)
 • 13.9. – Focení žáků 1.ročníku – 9:00
 • 15.9. – Návštěva dopravní ho hřiště v Odrách – v rámci prvouky – pro žáky 2. a 3. ročníku – bližší informace Vám předá třídní učitelka Alena Stavovčíková – Akce přeložena na 27.9.2021
 • 16.9. – v 16:00 – První velké setkání rodičů žáků – učebna ŠD
 • 17.9. – Lehkoatletický čtyřboj – 8:00 – 12:00 – žáci přijdou ve sportovním oblečení, s sebou pití, svačina – Akce přeložena na 23.9.2021
 • 24.9. – Pasování na čtenáře v místní knihovně – žáci 2.ročníku – (v rámci vyučování)