AKTUALITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda ČR vyhlásila od 14.10. uzavření ZŠ včetně 1. stupně. Od tohoto dne jsme nuceni začít distanční výuku, která je pro žáky povinná viz. Dodatek č.2 Školního řádu – Distanční výuka. V případě, že budete potřebovat pro své dítě zapůjčit školní tablet (viz dotazník na začátku školního roku), škola Vám ho oproti podpisu předá. Na konkrétním čase se, prosím, domluvte s třídním učitelem.
Třídní učitel Vás zkontaktuje přes školu on-line, kdy proběhne zkouška systému, předá rozvrh třídy.
Žáci, kteří zažili distanční výuku v loňském školním roce, již nemusí ZOOM stahovat. Stačí případně změnit ID adresu a zadat heslo (předá třídní učitel). V případě, že jste si v počítači složku smazali nebo jste noví uživatelé (1. ročník), postupujte tímto způsobem:

1. Zadejte do vyhledávače: https://zoom.us/
2. Stáhněte si daný program
3. Po otevření do join napište ID, případně heslo (dodá třídní učitel)
4. Klikněte na meeting
5. Vyzkoušejte si užívání mikrofonu a kamery

Veškeré aktivity (plavání, preventivní programy pro 4. a 5.ročník) jsou vzhledem k okolnostem zrušeny. O jejich dalším konání budete informováni.
Obědy budou žákům ve ŠJ odhlášeny. V případě, že budete mít o oběd zájem, nahlaste své dítě ve ŠJ. Bude Vám předán do jídlonosičů v době od 11:00 – 11:45.
Jelikož by, dle ministra, měla distanční výuka probíhat do 1.11., nemůžeme otevřít ani ŠD, která byla původně naplánována i v době podzimních prázdnin. Ty navíc vláda schválila již od 26.10. do 30.10.
V případě, že budete potřebovat vystavit „Ošetřovné“, kontaktujte mě, prosím, na tel.č. 739 303 064.
K zajištění péče o děti pracovníků záchranného systému budou vyčleněna školská zařízení.

Jsem si vědoma, že dané období nebude pro nikoho z nás jednoduché. Pevně ale věřím, že společnými silami vše zvládnem 🙂
Věra Tomšů

 • Neuskutečněný Cestovatelský program – Skotsko: Magický sever Velké Británie                                                                 

                – určen pro žáky 3., 4. a 5. ročníku – je přesunut, přesný termín Vám bude upřesněn dle aktuální epidemiologické situaci. V případě úplného zrušení bude částka 65 Kč žákům vrácena.

 • 10. (St) – Preventivní programy – 4.r.: Bezpečné chování na internetu, 5.r.: Pravda a omyly o kouření –uskutečnění dle aktuální epidemiologické situace.
 • 10. (Út) – vyřezávání dýní – akce zrušena
 • 10. (Čt) – 30.10. (Pá) – Podzimní prázdniny – zjišťujeme zájem o ŠD v tyto dny. Provoz bude zajištěn při počtu minimálně 10 žáků.
 • Některé zdravotní pojišťovny přispívají na výuku plavání. Zjistěte si, jestli Vaše dítě má na tento příspěvek nárok. V případě zájmu předejte třídnímu učiteli vyplněný formulář: Žádost o potvrzení o zaplacení kurzu plavání (k dispozici v ZŠ u třídní učitelky nebo na stránkách plavecké školy: lagunanj.cz (dokumenty ke stažení) nejpozději do 15.10. V případě vystavení potvrzení plavecká škola nevrací částky za nemoc dítěte.

Platby za plavecký výcvik

1.r. – 770 Kč (výuka) + 105 Kč (doprava)

2.r. – 770 Kč (výuka) + 105 Kč (doprava)

3.r. – 105 Kč (doprava) – náhrada za loňský šk.rok – povinně ze zákona, výuka se nehradí

4.r. – 105 Kč (doprava) – náhrada za loňský šk.rok – povinně ze zákona, výuka se nehradí

5.r. – 820 Kč (výuka) + 105 Kč (doprava) – Klub rodičů přispívá 100 Kč, celkem tedy  žáci 5.r. zaplatí 825 Kč

 

Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:

1772584389/0800 –  v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky

(např. Novák –plavání)

(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech).

 

Vzhledem k přísnějším opatřením žáci, kteří se ze zdravotních důvodů plaveckého výcviku neúčastní, nesmí pobývat v areálu plaveckého bazénu. Z tohoto důvodu si žáky po výuce před odjezdem ze školy vyzvedněte.

 • Pouze pro připomenutí:

Do 17.10.2020 je třeba uhradit:

600 Kč za učební potřeby, různý materiál/tempery, plastelína, vodové barvy, nůžky, výkresy, lepidla, štětce, sešity, složky, pracovní sešity, barvy na sklo, barevné papíry, lepenky,

model. hmota, voskovky, olej. a kříd. pastel, vazač, materiál na různé výrobky v průběhu školního roku aj.)

100 Kč na pitný režim za 1. pololetí

500 Kč za školní družinu za 1. pololetí

+ kroužky za 1.pololetí

Jelikož kroužek Sborový zpěv nemůže být vzhledem k epidemiologické situaci uskutečněn, platba je přesunuta do 2. pololetí.

 • Vzhledem k vydání Metodického doporučení MŠMT ze dne 23.9.2020, týkajícího se distančního vzdělávání, byl vytvořen Dodatek č.2 ke Školnímu řádu – viz webové stránky školy, nástěnka ve vstupu do ZŠ. V případě jakékoli nejasnosti kontaktujte třídního učitele, vše bude vysvětleno.
 • Upozorňuji, aby si žáci, kteří jezdí do školy na kole a nechávají si ho ve stojanech, kolo zamykali.
 • Vzhledem k aktuálnímu opatření Ministerstva zdravotnictví bude od 5.10.:
 • Výuka Hv probíhat bez zpěvu, žáci se budou učit teorii
 • Plavecký výcvik beze změn
 • ŠD fungovat bez omezení

Metodika pro vzdělávání distančním způsobem:  https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani

Mimořádné opatření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 30.9. : http://www.khsova.cz/docs/01_uredni_deska/mimoradne_opatreni_2020_26.pdf

Informace pro školy a školská zařízení o vydání nařízení KHS: https://www.zshlzivotice.cz/wp-content/uploads/2020/10/priloha_826952749_1_Informace-Moravskoslezský-kraj.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ HLADKÉ ŽIVOTICE PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA ÚKLID

 – ZÁSTUP ZA PRACOVNÍ NESCHOPNOST

 • Bližší informace u ředitelky ZŠ
  tel. 739 303 064

Vážení rodiče, milí žáci,

s radostí Vám oznamuji, že testování na Covid-19 dopadlo na ” výbornou” . Jeden žák sice ještě na vyšetření čeká, ale pevně věřím, že se i s ním ve škole brzy sejdeme.

V úterý 29.9. na viděnou 🙂 .

Hezký a pohodový prodloužený víkend 🙂

Věra Tomšů, ředitelka školy