AKTUALITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci

 

ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

  • Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí ve škole – proběhne pouze formální část zápisu, motivační (neformální) část se neuskuteční.
  • Možnost podání přihlášky – žádosti – bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
    Dálkovým způsobem dokládáte i kopii rodného listu dítěte.
  • Termín je nezměněn – 8. dubna 2020 – příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce probíhá od 1.4.2020 do 30.4.2020.
     
     

                                  ID datové schránky: d2cmmdd                                                           E-mail : skola@zshlzivotice.cz

 

Podrobnější informace k zápisu najdete na stránkách školy zshlzivotice.cz v záložce ZÁPIS – INFORMACE K ZÁPISU.

Po ukončení mimořádných opatření ZŠ uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Vážení rodiče,

Z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 na území České republiky ZAKAZUJE Ministerstvo zdravotnictví s účinnou platností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Opatření se také zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání dle školského zákona. Pro žáky bude rovněž uzavřena školní družina i školní jídelna.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání  pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19.

Toto mimořádné opatření je platné do jeho odvolání.

Žákům budou úkoly pro domácí přípravu zasílány prostřednictvím elektronické žákovské knížky vyučujícími jednotlivých předmětů.

V případě, že je Vaše dítě mladší 10 let, máte jako zákonní zástupci právo na tzv. Ošetřovné, které Vám pro zaměstnavatele vystaví škola od 11.3.2020 v době od 8:00 – 12:00 nebo i v jiný čas po domluvě  – tel.: 739 303 064. Změny v “Ošetřovném” – dle schválení vládny dne 19.3.2020 mají na Ošetřovné nárok i rodiče dětí do 13 let i OSVČ.

 

Mgr. Věra Tomšů, ředitelka školy

 

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf 

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

 

 

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuálnímu vývoji v oblasti výskytu a šíření koronaviru žádám Vás, kteří jste se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby jste kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti neposílejte žáky do školy a vše oznamte vedení školy. Těmto žákům bude docházka omluvena. Rovněž je doporučováno sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. Přestože se školní výlety do zahraničí naší školy netýkají, na základě dalšího vývoje šíření této nemoci budeme zvažovat již tradiční výlet do Prahy (pro žáky 4. a 5. ročníku) a do Ostravy (pro žáky 1., 2. a 3. ročníku), který by se měl uskutečnit v měsíci dubnu.

11.3. (St) – Veselé zoubky – žáci 1.ročníku se zapojí do celorepublikového projektu „Veselé
zoubky s cílem správné péče o chrup, prevence zubního kazu.
13.3. (Pá) – Veselá věda pro nahlášené žáky.
18.3. (St) – Ukázková hodina pro předškolní děti z MŠ – budoucí prvňáčky.
19.3. (Čt) – Keramický kroužek pro nahlášené děti.

Březen – měsíc knihy:
17.3. (Út) – Autorské čtení se spisovatelkou Dankou Šárkovou. Žáci budou mít možnost
zakoupit si i její knihu Alenka a Krakonoš v ceně 140 Kč.
17.3. (Út) – Návštěva místní knihovny v rámci školní družiny.

27.3. (Pá) – Veselá věda pro nahlášené žáky.
2.4. (Čt) – Hudebně – národopisný program – „Stařenka Morava vypráví, aneb příběhy
psané písněmi“ – cena: 50 Kč.
6.4. (Po) – Modré pondělí – žáci přijdou do školy v modrém oblečení
– adventní dílny pro žáky v rámci ŠD – žáci budou potřebovat 3 ks vyfouklých vajíček
7.4. (Út) – Žluté úterý – žáci přijdou do školy ve žlutém oblečení
– adventní dílny v rámci ŠD
8.4. (St) – Zápis do ZŠ
9.4. (Čt) – Velikonoční prázdniny – ŠD nabízí žákům výlet na Plovárnu Aquapark Hranice.
V případě zájmu nahlaste své dítě vychovatelce ve ŠD nebo třídní učitelce do 6.4.
15.4. (St) – Třídní schůzky – individuální konzultace s vyučujícími v době od 14:00 – 17:00.
30.4 (Čt) – 1. lekce plaveckého výcviku – dle Školního vzdělávacího programu je plavání
pro žáky povinné – v rámci TV. Omluvení z výuky lze pouze s potvrzením lékaře,
že se žák nesmí ze zdravotních důvodů plaveckého výcviku účastnit. Informace
o platbě a změně výuky budou dodány později.

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálnímu vývoji v oblasti výskytu a šíření koronaviru vydala Krajská hygienická stanice doporučení stanovených postupů za účelem minimalizovat riziko šíření infekce. Jsem povinna Vás s tímto dokumentem seznámit, tak jako i žáky, kteří se po jarních prázdninách vrátí do školy – viz níže.

Žádám rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu.KHS doporučuje, aby děti a žáci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do škol neposílali a vše oznámili vedení školy. Těmto dětem a žákům bude docházka omluvena. Rovněž je doporučováno sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Přestože se školní výlety do zahraničí naší školy netýkají, na základě dalšího vývoje šíření této nemoci budeme zvažovat již tradiční výlet do Prahy (pro žáky 4. a 5. ročníku) a do Ostravy (pro žáky 1., 2. a 3. ročníku),který by se měl uskutečnit v měsíci dubnu.

Věra Tomšů, ředitelka školy

KORONAVIRUS
DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI
Vážená paní, Vážený pane,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.
1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:
horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)
NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
 Okres Bruntál 554 774 128
 Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
 Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
 Okres Nový Jičín 556 770 384-386
 Okres Opava 553 668 846
2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID – 19.
3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.
4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.
7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený
hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ministerstvo zdravotnictví ČR:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnimvyskytem-
cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
KHS MSK:
http://www.khsova.cz/
Zdravotní ústav v Ostravě:
https://www.zuova.cz/
Krajský úřad Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/

14.2. (Pá) – Školní kolo pěvecké soutěže – po 1. vyučovací hodině

18.2. (Út) – Divadelní představení v Beskydském divadle Nový Jičín – „BAJAJA“

(hraje Naivní divadlo Liberec). Odjezd od školy v 7:50. Předpokládaný návrat  je v 10:00.

Cena představení: 80 Kč, jízdné 80 Kč – 40 Kč bude hrazeno z Klubu rodičů. Žáci tedy přinesou

120 Kč. V případě, že jste dětem zaplatili Kouzelnické vystoupení, které pro uzavření školy

neproběhlo, bude Vám částka 45 Kč odpočítána.

19.2. (St) – Máme rádi Česko– zábavná společenská hra  – v rámci sborového zpěvu, školní družiny

20.2. (Čt) – Keramický kroužek pro nahlášené žáky.

26.2. (St) – Společné setkání žáků 4. a 5. tříd v ZŠ T.G.M. Fulnek – doprava místní autobusovou

linkou, odjezd v 7:22, předpokládaný příjezd v 10:47. S sebou: svačinu, pití, přezůvky, sportovní

oblečení na převlečení. Po příjezdu bude pokračovat výuka.

28.2. (Pá) – Školní kolo recitační soutěže

2.3.. – 8.3. – Jarní prázdniny – od pondělí do čtvrtku  – aktivity v rámci ŠD, v pátek celodenní výlet

do Slezského zemského muzea Opava.

V případě zájmu o ŠD o jarních prázdninách nahlaste své dítě do 24.2. (Po) třídnímu

učiteli nebo vychovatelkám.

ŠD bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí.

 

Žádám Vás o vyplnění Dotazníku pro rodiče, kde můžete vyjádřit své názory na naši školu. Dotazník je anonymní, po vyplnění ho vložte (nebo Vaše dítě) do „urny“, která bude do 14.2. ve vstupu do ZŠ. Za vyplnění předem děkuji.

Vaše děti budou mít taktéž možnost se ke škole vyjádřit v dotazníku, který budou vyplňovat ve škole.

 

Žáci 3. a 5. ročníku se v průběhu příštího týdne účastní projektu srovnávacích testů KALIBRO, a to v předmětech Český jazyk, Matematika a Anglický jazyk. O výsledcích budete informováni.

 

Všem rodičům a přátelům školy zasílám odkaz, kde můžete dát hlas našim fotografiím

z hodiny Veselé vědy, aby naše děti měly možnost vyhrát pěkné ceny. Zároveň Vás prosím

o rozeslání Vašim přátelům a známým, abychom tak získali co nejvíce hlasů. Hlasování probíhá po celý měsíc únor. Děkuji za spolupráci.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1503177963175601&type=3

 

Pouze pro připomenutí:

do 20.2. vybíráme: 500 Kč – ŠD – 2. pololetí

100 Kč – pitný režim – 2.pololetí

200 Kč – Klub rodičů

100 Kč – Sborový zpěv – 2.pololetí

100 Kč – Taneční kroužek – 2.pololetí

500 Kč – Keramický kroužek – 2.pololetí

400 Kč – Veselá věda – 2.pololetí

100 Kč – Angličtina hrou – 2. pololetí

 

Dané částky můžete zaplatit hotově nebo na účet školy: 1772584389/0800

Do zprávy pro příjemce napište: Jméno dítěte a co danou částkou platíte.

Např. Jan Novák – ŠD, pitný režim, Klub rodičů, Taneční kroužek a Veselá věda.