AKTUALITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vzhledem k ukončení lekcí bruslení – změny v rozvrhu
3.4. (Po) – Okrskové kolo recitační soutěže v SVČ Fokus Nový Jičín – zúčastní se vybraní žáci školy
3.4. (Po) – Modré pondělí – žáci přijdou v modrém oblečení , Velikonoční dílničky – určeno pro žáky v rámci ŠD – žáci si přinesou 2 ks vyfouklých vajíček
4.4. (Út) – Žluté úterý – žáci přijdou ve žlutém oblečení , Velikonoční dílničky – určeno pro žáky v rámci ŠD
6.4. (Čt) – Velikonoční prázdniny
17.4. (Po) – Ekologický program – exkurze do Studénky PR Kotvice – v rámci vyučování. Cena za program + autobus 90 Kč. S sebou: vhodná obuv, sportovní oblečení, batoh se svačinou, pití,    pláštěnka.
18.4 a 19.4. (Út a St) – Zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2023/2024
20.4. (Čt) – Třídní schůzky – v časovém rozmezí 14:00 – 17:00 budou třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů podávat informace o prospěchu a chování Vašich dětí ve škole.
28.4. (Pá) – Slet čarodějnic – projektové vyučování – žáci přijdou do školy v čarodějnickém převleku, s sebou: batoh se svačinou, pití.

V měsíci dubnu se naše škola zapojí do Národního testování 5. tříd. SCIO testy budou zaměřeny na ČJ, AJ a M.

Přestože konec školního roku ještě není aktuální téma, ráda bych Vás informovala, že od 27.6. – 29.6.2023 nás čeká třídenní pobyt v Hradci nad Moravicí. Žáci budou ubytováni v chatkách v Kempu Kajlovec https://www.kajlovec.cz/
Předpokládaná cena pobytu je na 1 žáka 1 350 Kč (plná penze, 2 svačiny, pitný režim během celého dne, vstup do Státního zámku Raduň a Státního zámku Hradec nad Moravicí, + doprava. Cena dopravy bude upřesněna později dle příspěvku sponzorského daru, Klubu rodičů a výtěžku za sběr papíru. Platba za výlet proběhne až v červnu, nyní neplaťte.
V případě, že by se Vaše dítě pobytu nezúčastnilo, oznamte tuto informaci do konce dubna třídnímu učiteli.

Své dítě můžete do konce školního roku nahlásit ve ŠD na PRÁZDNINOVOU DRUŽINU, která se uskuteční od 21.8. – 25.8.2023 na téma Cestování strojem času (pod vedením paní vychovatelky Lady Mičulkové) a 28.8. – 1.9.2023 na téma: Cestování s Večerníčkem (pod vedením paní vychovatelky Jany Španihelové).
 Přihlášky a informace jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo u vychovatelek
 Podrobné informace k táboru dostanou žáci 1. den tábora
 Děti je možno přivést mezi 6:00 – 7:00 do MŠ nebo od 7:00 – 8:00 do ZŠ
 8:00 – 14:30 – program tábora
 Po ukončení programu si děti od 15:00 můžete vyzvednout v MŠ a to do 15:45
 Svačinu s sebou, pitný režim zajištěn, oběd ve školní jídelně – bude vyúčtován zvlášť
 Cena prázdninové družiny za 1 týden je 700Kč
 Podmínkou přihlášení je školní věk 1. až 5.třída + budoucí žáci 1.třídy

Od 2.3. (Čt) budou všichni žáci v rámci TV absolvovat bruslení na zimním stadionu v Novém Jičíně. Proběhne celkem 5 lekcí – vždy ve čtvrtek – změna v rozvrhu. Cena za každou lekci 120 Kč včetně autobusu (platba v hotovosti – předejte třídnímu učiteli). Lekci vede trenér, který bude děti učit základy bruslení. Žáci budou potřebovat brusle, helmu, rukavice, teplé oblečení. Brusle a helmu lze na stadionu zapůjčit za úplatu 40 Kč. Počet k zápůjčce je však omezený. Pitný režim je zajištěn zdarma (teplý čaj).
Odjezd od školy v 9:45, předpokládaný návrat 12:00

10.3. (Pá) – Ukázková hodina práce žáků 1.třídy pro předškolní děti MŠ – v rámci vyučování
12.3. (Ne) – Florbalový turnaj mladších a starších žáků v hale ABC v Novém Jičíně od 8:30-účastní se vybraní žáci školy
15.3. (St) – Toníkův hudební vláček – hudební pořad pro děti zaměřený na život a dílo Antonína Dvořáka – cena: 60Kč – v rámci vyučování HV
22.3. (St) – Veselé zoubky – preventivní program pro žáky 1.tříd – v rámci PRV
24.3. (Pá) – Recitační soutěž – školní kolo – v rámci vyučování – do 17.3. se zájemci nahlásí u paní učitelky A. Stavovčíkové
31.3. (Pá) – Ukliďme Hladké Životice – v rámci vyučování od 10:15 – zapojení se do projektu „Ukliďme Česko“. S sebou: pevnou obuv, vhodné oblečení. Přestože rukavice a pytle na odpadky jsou zajištěny, dle zkušenosti z loňského roku (zaslány nekvalitní rukavice) doporučuji, aby si rukavice děti přinesly své.

Své dítě můžete do konce školního roku nahlásit ve ŠD na PRÁZDNINOVOU DRUŽINU, která se uskuteční od 21.8. – 25.8.2023 na téma Cestování strojem času (pod vedením paní vychovatelky Lady Mičulkové) a 28.8. – 1.9.2023 na téma: Cestování s Večerníčkem (pod vedením paní vychovatelky Jany Španihelové).
 Přihlášky a informace jsou k dispozici na webových stránkách školy  https://www.zshlzivotice.cz/skolni-druzina/  nebo u vychovatelek
 Podrobné informace k táboru dostanou žáci 1. den tábora
 Děti je možno přivést mezi 6:00 – 7:00 do MŠ nebo od 7:00 – 8:00 do ZŠ
 8:00 – 14:30 – program tábora
 Po ukončení programu si děti od 15:00 můžete vyzvednout v MŠ a to do 15:45
 Svačinu s sebou, pitný režim zajištěn, oběd ve školní jídelně – bude vyúčtován zvlášť
 Cena prázdninové družiny za 1 týden je 700Kč
 Podmínkou přihlášení je školní věk 1. až 5.třída + budoucí žáci 1.třídy

Jen pro připomenutí: Platby na 2.pololetí:
150 Kč – pitný režim
500 Kč – školní družina
+ kroužky (sborový zpěv 200 Kč, keramický kroužek – 1000 Kč, angličtina hrou – 200 Kč, florbal 200 Kč, tvořivá dílnička – příspěvek na materiál – 150 Kč, věda hrou – příspěvek na materiál – 150 Kč)
Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:
1772584389/0800 – v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky
(např. Novák –pití,ŠD, ker.)
(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech).
Příspěvek do Klubu rodičů – 300 Kč – platba v hotovosti

3.2. (Pá) – Pololetní prázdniny. Vzhledem k velmi nízkému počtu přihlášených žáků bude ŠD uzavřena.
10.2. (Pá) – Plavání
10.2. (Pá) – Svátek sv. Valentýna – v rámci ŠD
13.2. (Po) – 19.2. (Ne) – Jarní prázdniny. Vzhledem k velmi nízkému počtu přihlášených žáků bude ŠD uzavřena.
23.2. (Čt) – Pěvecká soutěž – školní kolo – v rámci vyučování
24.2. (Pá) – Plavání – poslední lekce

Od 2.3. (Čt) budou všichni žáci v rámci TV absolvovat bruslení na zimním stadionu v Novém Jičíně. Proběhne celkem 5 lekcí – vždy ve čtvrtek – změna v rozvrhu. Cena za každou lekci 120 Kč včetně autobusu (platba v hotovosti – předejte třídnímu učiteli). Lekci vede trenér, který bude děti učit základy bruslení. Žáci budou potřebovat brusle, helmu, rukavice, teplé oblečení. Brusle a helmu lze na stadionu zapůjčit za úplatu 40 Kč. Počet k zápůjčce je však omezený. Pitný režim je zajištěn zdarma (teplý čaj).
Odjezd od školy v 9:45, předpokládaný návrat 12:00

Platby na 2.pololetí:
150 Kč – pitný režim
500 Kč – školní družina
+ kroužky (sborový zpěv 200 Kč, keramický kroužek – 1000 Kč, angličtina hrou – 200 Kč, florbal 200 Kč, tvořivá dílnička – příspěvek na materiál – 150 Kč, věda hrou – příspěvek na materiál – 150 Kč)
Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:
1772584389/0800 – v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky
(např. Novák –pití,ŠD, ker.)
(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech).

Příspěvek do Klubu rodičů – 300 Kč – platba v hotovosti

Vážení rodiče,

ráda bych Vám popřála v novém roce vše dobré, aby byl tento rok plný zdraví, lásky, radosti a jedinečných okamžiků.

 

Děkuji všem, kteří jste umožnili svým dětem přispět do veřejné sbírky Život dětem. Celkem jsme přispěli 1 850 Kč. Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů apod.

Od 3.1. pokračuje podpora doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy. Finančním zdrojem pro realizaci budou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Vzhledem k výskytu vší na naší škole Vás prosíme o důkladnou kontrolu vlasů Vašich dětí a přijetí případných opatření. Pokud vši objevíte, jedná se o infekční onemocnění, tzv. pedikulózu. Až do úplného odstranění vší i vajíček z vlasů je nutné ponechat dítě mimo kolektiv spolužáků (3-5 dnů).

6.1. , 13.1., 20.1. 27.1. (Pá) – Plavecký výcvik.

6.1. (Pá) – VÁNOCE LEGO BETLÉM – akce ŠD – zdarma program dětské misie (neuskutečněná akce přesunuta z prosince 2022)

20.1. (Pá) – Uzavření známek za 1. pololetí – škola on-line

31.1. (Út) – Vysvědčení – předání výpisu poslední vyučovací hodinu

3.2. (Pá) – Pololetní prázdniny. V případě zájmu o ŠD o pololetních prázdninách nahlaste své dítě do 25.1. (St) třídní učitelce. ŠD bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí.

13.2. (Po) – 19.2. (Ne) – Jarní prázdniny. V případě zájmu o ŠD o jarních prázdninách nahlaste své dítě do 25.1. (St) třídní učitelce. ŠD bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí.