AKTUALITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

2.4. (Út) –  1.ročník – Ukázková hodina pro předškolní děti MŠ  – v rámci vyučování

2.4. (St) – Bezplatný preventivní program  – pro žáky 4.ročníku: Bezpečné chování na internetu – pro žáky 5.ročníku: Pravda a omyly o kouření

5.4. (Pá) – ODIS BUS – od 13:30akce ŠD pro žáky 3. – 5. ročníku

10.4. (St) – Zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2024/2025

12.4. (Pá) – Ukliďme Hladké Životice – v rámci vyučování  od 10:15zapojení se do projektu „Ukliďme Česko“. S sebou: pevnou obuv, vhodné oblečení. Přestože rukavice a pytle na odpadky jsou zajištěny, dle zkušenosti z minulých let (zaslány nekvalitní rukavice) doporučuji, aby si rukavice děti přinesly své.

12.4. – Návštěva Žerotínského zámku v Novém Jičíně – Od písmene ke knížce – akce ŠD pro žáky 3. – 5.ročníku – bližší informace obdržíte později

18.4. (Čt) – Třídní schůzky – v časovém rozmezí  14:00 – 17:00 budou třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů podávat informace o prospěchu a chování Vašich dětí ve škole.

30.4. (Út) – Slet čarodějnic  – projektové vyučování  – žáci přijdou do školy v čarodějnickém převleku, s sebou: batoh se svačinou, pití.

 

  • Sportovní klub Hladké Životice žádá rodiče o příspěvek do tomboly na Karneval pro děti, který se bude konat 6.4. od 15:00 v místním kulturním domě. Dárek do tomboly můžete předat v ZŠ nebo MŠ. Na karneval jste všichni srdečně zváni, za dárky do tomboly Sportovní klub předem děkuje.

 

  • Přestože konec školního roku ještě není aktuální téma, ráda bych Vás informovala, že od 25.6. – 27.6.2024 nás čeká třídenní pobyt v Rekreačním areálu Spálovský mlýn.   Žáci budou ubytováni  v chatkách   –  https://www.spalovskymlyn.cz/ . Předpokládaná cena pobytu je na  žáka  1 510 Kč (plná penze,  2 svačiny, pitný režim během celého dne. Cestou navštívíme Vodní mlýn Wesselsky  v Odrách a Heipark Tošovice. Platbu proveďte do 20.4.2024 bezhotovostním převodem na bankovní účet školy: 1772584389/0800 –  v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + školní výlet. Cena dopravy bude upřesněna později dle sponzorského daru, příspěvku Klubu rodičů a výtěžku za sběr papíru.

               V případě, že by se Vaše dítě pobytu nezúčastnilo, oznamte tuto informaci do 20.4. třídnímu učiteli.           

  • Jelikož se blíží konec tříletého funkčního období školské rady, vyzývám zájemce z řad zákonných zástupců, kteří by měli zájem do Školské rady kandidovat pro období od 1.9.2024 do 31.8.2027, aby se do 30.4.2024 přes školu on-line nahlásili třídnímu učiteli.

 

  • Své dítě můžete do konce školního roku nahlásit ve ŠD na PRÁZDNINOVOU DRUŽINU, která se uskuteční od 19.8. – 23.8.2024 na téma DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ (pod vedením paní vychovatelky Jana Španihelové) a 26.8. – 30.8.2024 na téma: HARRY POTTER (pod vedením paní vychovatelky Lady Mičulkové). Přihlášky a informace  jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo u vychovatelek.

Podrobné informace k táboru dostanou žáci 1. den tábora

-Žáky je možno přivést mezi 6:00 – 7:00 do MŠ nebo od 7:00 – 8:00 do ZŠ

-8:00 – 14:30 – program tábora

-Po ukončení programu si děti od 15:00 můžete vyzvednout v MŠ a to do 15:45

-S sebou svačinu (předškolní děti mají svačinu z MŠ), pitný režim zajištěn, oběd ve školní jídelně – bude vyúčtován zvlášť .

-Cena prázdninové družiny za 1 týden je 800Kč

-Podmínkou přihlášení je školní věk 1. až 5.třída + budoucí žáci 1.třídy

 

  • Dávám na vědomí, že z důvodu čerpání řádné dovolené a se souhlasem zřizovatele bude v době hlavních prázdnin ŠD uzavřena. Případné otevření provozu ŠD od 19.8. – do 30.8.2024 bude záviset na zájmu rodičů o prázdninovou družinu.

 

  • Jen pro připomenutí:

Žádáme o příspěvek 300 Kč do Klubu rodičů – platba v hotovosti. Splatnost k 15.4.2024.

 

Věra Tomšů, ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče,
chtěli bychom znát Váš názor na fungování naší školy. Vyplňte, prosím, do 15.2.2024 anonymní dotazník na www.mapaskoly.cz. – VSTUP DO DOTAZNÍKU. Heslo Vám bude zasláno přes školu
on-line.

Za každého žáka by měl být vyplněn pouze jeden dotazník rodiče. Pokud máte ve škole více dětí, žádáme o vyplnění dotazníku za každé dítě – a to vždy s přihlašovacími a identifikačními údaji platnými pro odpovídající třídu, do které dané dítě chodí.

Prosíme o pomoc s vyplňováním mapy školy Vašim dětem. Přístupové heslo Vám i žákům 1., 2. a 3. ročníku bude zasláno taktéž přes školu on-line. Žáci 4. a 5.ročníku dotazník vyplní v rámci hodiny Informatiky.

Děkuji.

Mgr. Věra Tomšů, ředitelka školy

 

2.2. (Pá) – Pololetní prázdniny. Vzhledem k velmi nízkému počtu přihlášených žáků bude ŠD uzavřena.
9.2. (Pá) – Plavání-lekce č.8
14.2. (St) – Svátek sv. Valentýna – projektové vyučování, bližší informace budou poskytnuty třídním učitelem přes školu on-line
16.2. (Pá) – Plavání – lekce č. 9
19.2. (Po) – 23.2. (Pá) – Jarní prázdniny. ŠD bude otevřena při minimálním počtu 10 nahlášených dětí. V případě zájmu o ŠD vyplňte návratku a odevzdejte do 1.2.2024 v ŠD.
Dne 20.2.2024 nabízí ŠD zájezd do Planetária v Ostravě. Odjezd od školy 8:30, po příjezdu do školy kolem 13:00 zajištěn pro žáky školy oběd ve školní jídelně. Není podmínkou
nahlašovat žáka do ŠD v rámci celých jarních prázdnin. Předběžná cena výletu je 250Kč.
V případě volné kapacity autobusu se mohou zájezdu zúčastnit i rodinní příslušníci.
28.2. (St) – Den netradičních účesů – dobrovolná akce pro žáky, kteří si chtějí zpestřit vyučování a pobavit se. Tito žáci již přijdou takto „netradičně“ do školy.
29.2. (Čt) – Pěvecká soutěž – školní kolo – v rámci vyučování

Od 8.3. (Pá) budou všichni žáci v rámci TV absolvovat bruslení na zimním stadionu v Novém Jičíně. Proběhnou celkem 4 lekce – změna v rozvrhu. Cena za každou lekci 125 Kč včetně autobusu (platba v hotovosti – předejte třídnímu učiteli). Lekci vede trenér, který bude děti učit základy bruslení. Žáci budou potřebovat brusle, helmu, rukavice, teplé oblečení. Brusle a helmu lze na stadionu zapůjčit za úplatu 40 Kč. Počet k zápůjčce je však omezený. Pitný režim je zajištěn zdarma (teplý čaj).
Odjezd od školy v 10:00, předpokládaný návrat 12:15.

Platby na 2.pololetí:
• 150 Kč – pitný režim
• 500 Kč – školní družina – původně plánovaná změna od 1.2.2024 proběhne až v novém školním roce
• + kroužky (sborový zpěv 400 Kč, Keramický kroužek – 1500 Kč, Angličtina hrou – 400 Kč, Florbal 400 Kč, Tvořivá dílnička – příspěvek na materiál – 250 Kč, Věda hrou – příspěvek na materiál – 150 Kč)
(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech)
Pokud byste chtěli udělat změnu v nahlášení svého dítěte do kroužků, kontaktujte třídního učitele přes školu on-line.• Plavání za 7 lekcí (od 1.1.2024-1.3.2024)
– 1.ročník – 360Kč (100Kč výuka,260Kč jízdné). Částka 670Kč na žáka bude uhrazena z finančního daru, který žáci obdrželi 4. září od Obce Hladké Životice
– 2.ročník – 0 Kč – povinná výuka –ze zákona
– 3.ročník – 0 Kč – povinná výuka –ze zákona
– 4.ročník – 1 100Kč (840Kč výuka, 260Kč jízdné)
– 5.ročník – 1 100Kč (840Kč výuka, 260Kč jízdné)

Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:
1772584389/0800 – v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky
(např. Novák –pití,ŠD, ker.)

————————————————————————————————————————————————————————————————-
Návratka: Zájem o ŠD v době pololetních prázdnin
19.2. ANO – NE
20.2. ANO – NE (den zájezdu)
Účast dalších rodinných příslušníků – počet………………………..
21.2. ANO – NE
22.2. ANO – NE
23.2. ANO – NE

Datum: …………………………………………….
Jméno žáka: …………………………………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………