AKTUALITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 30. září 2021 – ZDE

 

 • 10. (Pá) – Zážitkový stan – kosmický vzdělávací program – hrazeno ze Šablon III
 • 10. ( Čt) – Dopravní výchova na dopravním hřišti v Novém Jičíně pod vedením policistů pro žáky 4. a 5.ročníku. Podrobné informace budou předány třídním učitelem.
 • 10. (Pá) – Preventivní program I. část pro žáky 2. a 3. ročníku pod vedením P. Letého z PPP Nový Jičín – Budování pozitivních vztahů v třídním kolektivu
 • 10. (Čt) – Preventivní program II. část pro žáky 2. a 3. ročníku pod vedením P. Letého z PPP Nový Jičín
 • 10. (Pá) – Ententýky – hudební představení plné říkadel, písniček, rytmu a fantazie  pro žáky 1. ročníku – cena: 50 Kč
 • 10. (Po) – Vyřezávání dýní, spaní ve škole – sraz ve škole v 16:00, doprovod dospělé osoby nutný – za dodržení aktuálně platných mimořádných opatření MZd. Akce je dobrovolná, bez tabletů a mobilů. S sebou: dýně, nůž, lžíce, svíčka.Spaní ve škole – s sebou: spací pytel nebo deka, podložka, polštářek, večeře. Pitný režim zajištěn. Žáci spící ve škole snídaně i svačina zajištěna. Žáci nepotřebují aktovky.
 • 10. (Út) – Projektové vyučování na téma Dušičky x Halloween
 • 10. a 29.10. (St a Pá) – Podzimní prázdniny – zjišťujeme zájem o ŠD, která bude probíhat při minimálním počtu 10 žáků. V případě zájmu nahlaste své dítě třídnímu učiteli do 8. 10.
 • Drakiáda – v rámci ŠD – termín bude upřesněn dle počasí

Pouze pro připomenutí, do 17.10. je třeba uhradit:

 • 650 Kč za učební potřeby, různý materiál/tempery, plastelína, vodové barvy, nůžky, výkresy,lepidla, štětce, sešity, složky, pracovní sešity, barvy na sklo, barevné papíry, lepenky,model. hmota, voskovky, olej. a kříd. pastel, materiál na různé výrobkyv průběhu školního roku aj.)
 • 150 Kč na pitný režim za 1. pololetí
 • 500 Kč za školní družinu za 1. pololetí
 • kroužky za 1. pololetí (sborový zpěv 100 Kč, keramický kroužek – 500 Kč, angličtina hrou – 100 Kč, tvořivá dílnička – 100 Kč)

Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:

1772584389/0800 –  v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky

(např. Novák –potřeby,pití,ŠD)

(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech).

 

Upozorňujeme, aby si žáci, kteří jezdí do školy na kole a nechávají si ho ve stojanech, kolo zamykali.

Zájemci o účast ve výboru Klubu rodičů nebo kdo by chtěl pomoci i jiným způsobem (pečení, při prodeji v době různých akcí – např. Vánoční jarmark, Den matek apod.) – nahlaste se u třídního učitele.

 

 

 

Vzhledem k ukončení platnosti Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení          (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN)  k 10. 9. 2021, nebude od 13.9.2021 ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Bližší informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13.9.2021ZDE

 

Plán na září 2021

 •  2.9. – testování žáků 1.ročníku (boční vchod ŠD od 6:00 – 7:30)
 • 6.9. a 9.9. – testování všech žáků (boční vchod ŠD od 6:00 – 7:30)
 • 13.9. – Focení žáků 1.ročníku – 9:00
 • 15.9. – Návštěva dopravní ho hřiště v Odrách – v rámci prvouky – pro žáky 2. a 3. ročníku – bližší informace Vám předá třídní učitelka Alena Stavovčíková – Akce přeložena na 27.9.2021
 • 16.9. – v 16:00 – První velké setkání rodičů žáků – učebna ŠD
 • 17.9. – Lehkoatletický čtyřboj – 8:00 – 12:00 – žáci přijdou ve sportovním oblečení, s sebou pití, svačina – Akce přeložena na 23.9.2021
 • 24.9. – Pasování na čtenáře v místní knihovně – žáci 2.ročníku – (v rámci vyučování)

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školáchZDE

 

Upozorňujeme, že vstup do budovy školy je dle aktuálního mimořádného opatření MZd umožněn pouze

v roušce (žáci), respirátoru (zákonní zástupci).

 

1.9.2021 je provoz ŠD pro žáky 2. až 5.ročníku  pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, žáci

2. až 5. ročníku mají první školní den nahlášený oběd ve školní jídelně. V případě, že odejde žák ihned

po slavnostním zahájení (10:00) – je nutný písemný souhlas zákonného zástupce, nezapomeňte odhlásit oběd.

 

2.9.2021 proběhne testování žáků 1.ročníku – vstup bočním vchodem od hřiště v době od 6:00 – 7:30, žáci 2. až 5. ročníku vchází do budovy hlavním vchodem.

 

Organizace provozu od 1.9.2021 – kopie

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 – ZDE

Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice,p.o. oznamuje, že odprodává starý nábytek ze školní jídelny a mateřské školy (skříňky, stoly, židle, psací stůl aj.). 

V případě zájmu volejte do 30. června na telefonní číslo školy: 739 303 064.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 8.6.2021ZDE

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1.6.2021 – ZDE

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 31.5.2021 – ZDE