AKTUALITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice,p.o. oznamuje, že odprodává starý nábytek ze školní jídelny a mateřské školy (skříňky, stoly, židle, psací stůl aj.). 

V případě zájmu volejte do 30. června na telefonní číslo školy: 739 303 064.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 8.6.2021ZDE

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1.6.2021 – ZDE

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 31.5.2021 – ZDE

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24.5.2021 – ZDE

 

Pro naší školu se nic nemění, provoz zůstává v zavedeném režimu.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17.5.2021  – bližší informace ZDE

 

Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17.5.2021 ( bližší informace ZDE ) se proti současnosti mění na naší škole následující:

Základní škola

 • Ruší se homogenita tříd a skupin.
 • Výuka bude probíhat podle původního rozvrhu hodin (bez zpěvu a bez TV v tělocvičně) – viz škola on-line.
 • Ochrana nosu a úst není povinná ve venkovních prostorech při vycházce nebo při pobytu na školní zahradě při zachování odstupu 2 metrů od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Nošení roušek se nevztahuje na žáky vykonávající sportovní aktivity – tělocvik.
 • Způsob testování se nemění.

Školní družina

 • Ruší se homogenita skupin.
 • Provoz bude v běžném režimu.
 • Vzhledem k umístění dětí z MŠ v obou částech školní družiny bude ranní i odpolední ŠD probíhat v kmenových třídách. Pro přebírání žáků zvoňte na danou třídu. Za příznivého počasí budou žáci využívat venkovní areál školy.
 • Ochrana nosu a úst není povinná ve venkovních prostorech při vycházce nebo při pobytu na školní zahradě při zachování odstupu 2 metrů od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti.

Školní jídelna

 • Provoz bude pokračovat v nastoleném režimu.

Testování

 • 1 x týdně antigenními testy, pravidla beze změn.
 • Od června budou žáci testováni antigenními testy Sejoy (dodány MŠMT). Instruktážní video – ZDE

Zvýšené dodržování hygienických pravidel trvá ve všech prostorech základní školy i školní jídelny.

 

Další informace:

 • 19.5. ( St) – Projektový den: „Veselé zoubky“ pro žáky 1.ročníku
 • ZUŠ J.A.Komenského Studénka přijímá žáky pro školní rok 2021/2022 do všech oborů: hudební, taneční, výtvarný. Výuka klavíru, flétny, kytary, trubky probíhá na naší škole. Více informací na www.zus-studenka.cz.
 • Koncem května dojde k vyhlášení výherců hry “Pojďme se hýbat po Hladkých Životicích a okolních obcích“
 • 2.6. (St) – Fotografování žáků od 8:00 podle tříd

fotka 15 x 20 cm (třída) – 30Kč

fotka 10 x 15 cm (jednotlivci, skupinky – nejméně 2 ks) – 15 Kč

V případě focení jednotlivce nebo skupinky žáků, prosím, o písemný souhlas přes školu on-line, že se Vaše dítě může takto fotit.

 • 15.6. (Út) – ukončena soutěž sběru papíru pro školní rok 2020/2021, papír dovezený po tomto datu se bude započítávat do příštího školního roku.
 • V případě, že ze strany vládních orgánů bude povoleno konání škol v přírodě, účastní se naši žáci třídenního pobytu od 23.6. (St) do 25.6. (Pá) v rekreačním středisku „U Kateřiny“ – Štramberk Libotín.

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 10.5.2021 – změny

Bližší informace ZDE

 • Preventivní antigenní test se provádí 1x týdně (pondělí). Vzhledem k rekonstrukci a k umístění dětí z MŠ ve ŠD bude testování probíhat v prostorách ŠJ.

 • Sportovní činnosti – tedy i hodina TV – jsou venku umožněny, k ochraně dýchacích cest se vztahuje výjimka (tedy bez roušky). Musí být ale zachována homogenita tříd.

Žáci si pro tyto účely přinesou sportovní obuv a oblečení.

Pravidla testování, nošení roušek ve vnitřních prostorech školy, dodržení homogenity tříd, provoz školní jídelny je beze změn.

 

Vzhledem k umístění dětí z MŠ v obou částech školní družiny bude ranní i odpolední ŠD probíhat v kmenových třídách. Pro přebírání žáků zvoňte na danou třídu. Za příznivého počasí budou žáci využívat venkovní areál školy.

 

 

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3.5.2021 – ZDE

 

 

Změna se týká testování – od 3.5. bude probíhat pouze 1x týdně každé pondělí ( v případě nepřítomnosti žáka v den příchodu do školy).

 

 

Potvrzení o negativním výsledku testu pro účely doložení této skutečnosti ve službách nebo pro účely amaterského sportu škola nevydává. Tuto skutečnost dokládá zákonný zástupce čestným prohlášením.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 – ZDE