AKTUALITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Informace na květen, červen

Informace pro rodiče – květen 2018 16.5. Výlet PEVNOST POZNÁNÍ V OLOMOUCI A PEVNOST BOYARD VE ŠTERNBERKU Viz. leták, který děti obdržely od pí. starostky k vysvědčení. Odjezd od školy v 7.45, návrat v 18.00-18.30. Žáky si vyzvedněte u školy. S sebou pití, svačinu. Během dnem si mohou děti zakoupit drobné občerstvení. Oběd není zajištěn. ...

Více...

Informace na konec dubna, počátek května

Informace pro rodiče na duben 18.4. Zápis do ZŠ, od 13 h 20.4. Zahajujeme plavecký výcvik, 10 lekcí, každý pátek do 22.6., odjezd od školy. Odjezd od školy v 9.00. Vyučování začínáme v 7.00. Žáci, kteří se nezúčastní výcviku, dodají potvrzení lékaře třídnímu učiteli do 20.4.2018. Cena za PV včetně dopravy: 1.ročník – 740 Kč, ...

Více...

Informacena konec března

23.3. Malý velikonoční jarmark:  v budově školy, začátek v 15.30 27._28.3. Projekt Velikonoce, spojený se spaním ve škole. Program: 27.3. Projektové dopoledne-Velikonoce, jejich podstata. Žáci mají s sebou pouzdro a svačinu.            Hudební program: Hudební šlehačka plná Smetany (10.30), příspěvek 20 Kč Odpoledne: Sraz od 16-17h, ubytování ve třídách, s sebou polštářek, spacák (deka), podložka, hygienické potřeby. Bez jídla, ...

Více...

Zápis do 1.ročníku-informace

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/19 Zápis se uskuteční 18.4. od 13.h Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.   K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 ...

Více...

Informace na březen 2018

  Informace pro rodiče březen 8.3.  15.30  v MŠ:  Přednáška psycholožky H. Pýchové z PPP Nový Jičín na téma Školní zralost a vývojové poruchy učení, nadané děti aneb Poznej své dítě pomocí odborníka Velmi vás žádáme o podporu této aktivity. Je to další setkání s rodiči v rámci projektu Šablony I. Naše setkání je součástí projektu Šablony pro MŠ ...

Více...

Informace do konce prosince 2017

Informace pro rodiče prosinec 2017 Vážení rodiče od ledna začíná nové volební období Školské rady. V současné době zastupuje rodiče paní Andrea Dvořáková. Prosím o zpětnou vazbu, zda máte zájem pracovat ve školské radě. Volby proběhnou do konce tohoto týdne, případně na počátku ledna (1.týden-čtv, pá). Poslední týden ve škole –do 22.12. Žáci 4. a 5. ...

Více...

Informace pro rodiče-konec listopadu, začátek prosince

Informace pro rodiče-konec listopadu-prosinec 27.11.Miniprojekt Etická výchova-školní řád, chování k učitelům, dospělým 28.11. Poslední lekce bruslení 28.-29.12. Malé adventní dílničky-žáci si vyrobí adventní ozdobu, kterou si vezmou domů. Můžete věnovat do společné dílny: mašličky, svíčky, přírodniny atd. vhodné pro tvoření výrobků. 29.11. Fotografování žáků “Photodiest“-zimní krajina, děti se budou fotografovat v botech. 5.12. Možná přijde Mikuláš ……. ...

Více...

Informace pro rodiče na listopad

Informace pro rodiče listopad Rodiče 1. ročníku: Dejte dětem fotografii rodiny pro účely výuky. Okopírujeme si ji a vrátíme. 3x týdně (úterý, středa, pátek) v 7.30 začínáme ranní zpívání koled-příprava na koncert. Od 14.11.!! Pokračuje výuka bruslení do 21. listopadu. 11. v 15.45 Vypouštíme balónky Ježíškovi. Sraz na školní zahradě. 16.11. Keramická dílna. Od 11.00-13.00. Příspěvek na ...

Více...

Vyřezávání dýní 31.11.

31.10. Vyřezávání dýní, začátek v 16.15-16.30. Poté si rozsvítíme zahradu, projdeme se s nadpřirozenými bytostmi.Děti mohou přespat v budově MŠ.  Druhý den je zajištěna snídaně a svačina.Výuka proběhne formou projektového dne na téma: Halloween x Svátek zesnulých. S sebou: psací potřeby, podložka na spaní, zubní pasta, kartáček, hřeben, oděv na spaní, deka(spací pytel), případně polštářek, drobná hračka, večerní svačinu. ...

Více...

Představení Honzy Krejčíka

17.10.2017 půjdeme po bruslení na divadelní představení Honzík Krejčík do Fokusu v NJ. Návrat v době oběda, vybíráme 80 Kč. (Pro MŠ: předškoláci, ZŠ: 1.-3.r.)

Více...