TITLE

DESCRIPTION

Aktualizovaný dokument: Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce šk.r. 2019/2020

Vážení rodiče,

MŠMT dne 27. 5. 2020 aktualizovalo dokument „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který je pro nás závazný v dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel – https://www.msmt.cz/file/52939/.

Důležité změny:

  • Ředitel může zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.
  • Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření je nyní již možné za dodržování aktuálních mimořádných opatření (zejména platných pravidel pro nošení roušek) chodit se žáky mimo areál školy. O pohybu mimo areál školy by ale měli být informováni zákonní zástupci žáků. Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit pouze na bezpečná místa.
  • Pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
  • Před školou je ukončen zákaz dodržování odstupu 2 metry.

Mgr. Věra Tomšů, ředitelka školy