DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Milí rodiče,

v době uzavření MŠ je pro děti starší 5 let a děti s odkladem školní docházky povinné distanční vzdělávání. Rády bychom, abyste si každý den našli chvilku a splnili drobný úkol z nabízených námětů. Vše by mělo probíhat přirozeně, formou hry, aby pro Vás byl společně strávený čas radostí.  Nabízené aktivity jsou mladší děti zcela dobrovolné, úkoly pro nejstarší děti, pro které je vzdělávání v posledním roce docházky do MŠ povinné, jsou uvedeny níže a je potřeba, aby si je děti procvičily (nabídka je průběžně doplňována). Některé úkoly je možné plnit s dítětem u monitoru počítače (není nutné vše tisknout). V případě potíží (u dětí s povinným vzděláváním) kontaktujte MŠ (739 420 681).Prosíme Vás o zpětnou vazbu (např. vyfocení obrázku, výtvoru ze stavebnice, krátký postřeh či komentář k činnosti – co se dětem podařilo, líbilo – dle Vašich možností), případně omluvení dítěte z důvodu nemoci na emailovou adresu mshlzivotice@seznam.cz . Podle svého zájmu můžete využít pro práci s dětmi náměty nebo pracovní listy zdarma dostupné na webových stránkách, např:

https://www.vesela-chaloupka.cz/klicove-slovo/predskolaci/

https://www.predskolaci.cz/

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

https://m.youtube.com/c/meipART

www.didakta.cz

  • PIN: A7HU
  • Pro přístup k výukovým programům na Didakta.cz je potřeba nainstalovat aplikaci DidaktaCZ projektor z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip
    Více informací zde.Po spuštění projektoru je nutné stisknout tlačítko „Zadat PIN“ v levém horním rohu knihovny a zadat výše uvedený kód. Po děti MŠ je vhodný program “Než půjdu do školy”

Příprava na psaní: děti trénují grafomotoriku (samostatně nebo na přiložených pracovních listech, mohou i na prázdný papír)

Zazpívejte si společně známé písničky, které zpíváme ve školce: Skákal pes, Kočka leze dírou, Pec nám spadla

Rozvoj pozornosti, schopnosti naslouchat: přečtěte dítěti jakoukoliv pohádku. Pomocí otázek zjistíte, zda dítě pozorně poslouchalo. K pohádce dítě může nakreslit obrázek.

Procvičení stříhání nůžkami: Nastříhejte papír nebo letáky, noviny na proužky a dítě je nastříhá na malé kousky, starší děti stříhají po předkreslené čáře.

Rozvoj fantazie, jemné motoriky: Dítě staví ze stavebnice, kterou máte doma (např. duplo, lego, dřevěné kostky)

Zahrajte si s dítětem stolní hru, kterou máte doma (např. pexeso, Člověče, nezlob se, Dobble…)

 

3.5. – 5.5.2021

Téma: „Slavíme svátek matek“

Procvičování řeči, myšlení, pozornosti, paměti:  Šaty pro maminkuPůlené obrázkyStejné knoflíky, Spočítej květy,  Seřaď obrázky Jak holky rostou, Bludiště

Písně:   Naše máma,

Pohádky:  Prasátko Peppa – Maminčiny narozeniny, Prasátko Peppa – Maminka pracuje,

Pohyb s hudbou:  Rozcvička

Grafomotorika: MaminkaKytičky pro maminku,

Výtvarné tvoření: nakresli svou maminku a obrázek přines do školky (po obnovení provozu)

Omalovánky: Srdíčko pro maminkuSvátek matekSrdíčka,

 

ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY S POVINNÝM VZDĚLÁVÁNÍM

Co maminka potřebuje k práci (vyber obrázky, pojmenuj, vytleskej slabiky, urči první hlásku), překresli Vyšívaný obrázekTulipán jedním tahem,  rozstříhej a slož Kytičku pro maminku, spočítej Srdíčka, hledej Písmena,

 

29.4.- 30.4.2021

Téma: „Den čarodějnic“

Procvičování myšlení, pozornosti, paměti: Spoj tečkySchovávačka – čarodějniceRozstříhej a slož, Najdi rozdílyBludiště,

Písně: StrašidlaJežibabaPět ježibab

Pohádka:  Malá čarodějnice, Matýsek a Jája – ČarodějniceChaloupka na vršku – Jak odletěly čarodějnice

Básnička:  Čarodějka

Pohyb s hudbou:  Tanec pro malé děti – Saxana

Grafomotorika:  Čarodějnice na koštěti,

Výtvarné tvoření: Vystřihovánky Čarodějnice s koštětem a Čarodějnice,  Domaluj si Čarodějnici, Čarodějnice z ruliček

Omalovánky: Tři čarodějnice, ČarodějniceČarodějnice na koštěti,

 

ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY S POVINNÝM VZDĚLÁVÁNÍM

Bludiště, Čarodějný les – počítání, Grafomotorika 1, Grafomotorika 2, Spočítej obrázkyTři čarodějnice – najdi cestu

 

26.4.- 28.4.2021

Téma: „Ježek a Zeměkoule“

Třídění odpadu,  Co mohu udělat pro Zemi?,  Třídíme obaly,  Koloběh vody,  Recykluj

Třídění odpadu – pokud máte doma letáky, zkuste s dětmi vystřihnout některé obrázky, které by mohly poznat a správně přiřadit ke správnému kontejneru (vykreslit)

Procvičování řeči, myšlení, pozornosti, paměti:   Třídíme odpad,  pojmenuj a urči Správný kontejner, vyprávěj – Jak se chovat v lese,  najdi 7 čtyřlístků,  pojmenuj předměty, vytleskej jejich název, urči první hlásku a přiřaď ke Kontejneru,  Co nepatří do lesa?, Odpadky do lesa nepatří,

Básničky s pohybem – Třídění odpadu

Písně:  Třídíme odpad (na nápěv písně Prší, prší), Popeláři,   Třídíme odpady, pomůžeme tím přírodě,

Pohádka: Prasátko Peppa – Recyklace

Grafomotorika: Procvičuj grafické cviky,

Výtvarné tvoření: Zeměkoule , vyrábění z ruliček od toaletního papíru 

Omalovánky: Duha, Den Země – oslavaDen Země,

 

ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY S POVINNÝM VZDĚLÁVÁNÍM

Kartičky – Třídění odpadu Které věci nepatří do lesa?, Grafomotorika, Který obrázek je jiný?, Les,

Najdi stejný obrázek, Urči počet, Více – méně

 

Náměty na duben 2021

Pracovní listy

Omalovánky

 

29.3.- 9.4.2021

Téma: „Ježek a velikonoční vajíčko“

“Velikonoce” – jejich původ a tradice

Kde se vzaly “Velikonoce”

“Velikonoční zvyky “,

“Velikonoční zvyky – text”

Náměty: https://www.i-creative.cz/2013/05/02/jarni-pracovni-a-grafomotoricke-listy/

Vyzkoušejte s rodiči připravit různé pokrmy z vajíček – pochlubte se fotografií 🙂

Pohybové aktivity – “Velikonoční příběh” – dětská jóga, “Jóga se Sluníčkem”

Procvičování řeči, myšlení, pozornosti, paměti: vyprávěj celou větou, co vidíš na “obrázku”“Košík s vajíčky”,  “Sudoku I”, “Sudoku II”,  najdi stejná “vajíčka”,  najdi “dvojice vajíček”, “Detektivní pátrání”,

Písně a říkadla:  “Hody, hody, doprovody”, Pavel Novák “Velikonoce”,  písnička “Vajíčka”, “Když byly Velikonoce”, “Velikonoční veršování”,

Pohádka: Pohádka ke čtení – “Jak šlo vejce na vandr” (naslouchání, sledování děje, rozhovor o tom, co jsme právě slyšeli). Děti sedí s rodiči v kruhu nebo naproti sobě, navzájem si posílají uvařené vajíčko se slovy: „Kutálej se, vajíčko, kutálej, co patří k Velikonocům, povídej.” Co všechno se dětem vybaví, to řeknou (vajíčko, pomlázka, setí obilí do květináčů…).

“Kuřátko a obilí”

“Slepička a vajíčko”

“Krtek a vejce”

“Prasátko Peppa – Velikonoční vejce”

“Ferda Mravenec – O velikonočním vajíčku”

“Pat a Mat – Velikonoční vajíčko”

Grafomotorika:  “Beránek”, “Velikonoční košík”, “Zajíček”

Výtvarné tvoření:  Velikonoční dekorace”, “Zajíčci”, “Velikonoční věneček”“Velikonoční vejce”, “Řeřichové hlavy”, “Ptáčci a beránek”, “Zajíček”, “Slepička”

Omalovánky: “Velikonoce”, “Kraslice ve váze”“Zajíček”,

ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY S POVINNÝM VZDĚLÁVÁNÍM

Vytleskej slova na obrázcích, zaznač počet slabik a urči první hlásku – “Velikonoční obrázky”, vybarvi daný počet “obrázků”, škrtni nadbytečné “obrázky”, dokresli “vajíčko” “Fialka” jedním tahem, “Jarní skládačka”“Králíček” – najdi rozdíly, “Bludiště”,  vykresli “Kuřátko”“Slepička” – tvary, “Zajíček s vajíčky” – bludiště, “Řada vajíček”,  “Obrázky k časové posloupnosti” – obrázky rozstříhej a dej do řady podle toho, jak šel děj za sebou, “Hry se slovy”, “Vajíčka v rastru”

 

15. – 26. 3.2021

Téma: „Jaro s ježkem“

Básničky s pohybem – “Sluníčko”, “Motýlek”, “Žabky”, “Strom”, “Krásný den”

Procvičování řeči, myšlení, pozornosti, paměti: pojmenuj, co vidíš na obrázcích – “Měsíce v roce” – a přiřaď obrázky k jednotlivým ročním dobám (jaro, léto, podzim, zima), najdi  “Otočený obrázek”, rozstříhej a slož  “Jarní obrázek”, pojmenuj, co je na obrázcích – “Znaky jara” a urči, který obrázek je nad, pod, vedle, mezi, procvičuj “Geometrické tvary”, vyber, co nepatří do “Řady obrázků”, čtěte s rodiči “Malované čtení”,

Písně a říkadla: “Táta včera na venku”,  “Vozilo se na jaře”,  “Sluníčko, sluníčko”,  “Jarní básničky”

Pohádka “Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko”   (povídejte si: Co potřebuje semínko, aby vyrostlo? Máte zahrádku před domem, u chaty, na balkóně nebo u prarodičů? Jakou? Pomáháte tam někdy? Jak? Co tam dělají vaši rodiče?)

Grafomotorika:  “Tulipán”,  “Sluníčko”,  “Zvířátka”“Ovečka jedním tahem”,  “Krtek”

Výtvarné tvoření:  “Sněženka”,  “Sněženky” – skládání z papíru, “Sluníčko” z otisků rukou, “Vítání jara”  (postup výroby)

Omalovánky: “Květiny a včeličky”,  “Jarní květy”,  “Březen”

ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY S POVINNÝM VZDĚLÁVÁNÍM

Jarní sudoku, “Spočítej obrázky”, “Tulipán – labyrint”, “Vybarvi počet kytiček”, “Překresli tvary I”“Urči počet slabik ve slovech”, “Vybarvi obrázky podle pokynů”, “Doplň puntíky”“Překresli tvary II”,   “Procvičuj geometrické tvary”,  “Více – méně”,  “Hledej rýmy”,   “Stříhání podle čar”

Procvičujte zavazování tkaniček.

 

8.3. – 12.3.2021

V době jarních prázdnin od 8.3. – 12.3.2021 povinné distanční vzdělávání pro předškolní děti NEPROBÍHÁ.

Jarní inspirace na aktivity pro děti

Jarní omalovánky   – procvičujte jemnou motoriku, správné sezení při kreslení, správné držení pastelky, přesnost při vykreslování, procvičujte barvy, povídejte si, co je na obrázcích.

 

Datum: 1. – 5. 3.2021

Téma: „Ježek pracuje“

Ten dělá to a ten zas tohle

Procvičování myšlení, pozornosti, paměti:

Hledej stín, Povolání

Písně a říkadla:

„Kalamajka”,  „Šel zahradník“,  „Pekař peče housky“,  „Poštovský panáček“, Profese – říkadla

Výtvarné tvoření:

http://vytvarna-vychova.cz/povolani-2/

Hasič, Kadeřnice, Lékař, Zedník, Lékařský kufřík, Pizza 

Grafomotorika:

„Kuchařka“, „Hasič“

ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY S POVINNÝM VZDĚLÁVÁNÍM

Povolání – obrázek      Popiš celou větou, jaká povolání vidíš na obrázku a co potřebují ke své práci. Názvy povolání vytleskej (rozklad slov na slabiky) a urči první hlásku. Procvičuj s rodiči prostorovou orientaci (kdo je nad, pod, vlevo, vpravo, uprostřed, nahoře, dole).

Grafomotorika, Najdi obrázek, Počet koleček, Překresli tvar, Počítání

POUŽITÉ ODKAZY:

https://www.predskolaci.cz/

https://www.vesela-chaloupka.cz/

https://www.skolkapripravy.cz/

https://www.kuliferda.raabe.cz/

https://rvp.cz/

https://cz.pinterest.com/

https://www.maminkam.cz/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci

https://www.napadyproanicku.cz/

https://www.mimibazar.cz/