DOKUMENTY

Školská rada:
Jedná se o tříčlenný orgán, vymezený školským zákonem. Schvaluje výroční zprávu školy, výsledky hospodaření, vzdělávací program a další směrnice školy. Také koordinuje spolupráci mezi školou, zřizovatelem a rodičovskou veřejností. Schází se obvykle 2 – 3x ročně.

Složení školské rady:
Za zřizovatele – Petra Válková
Za rodiče – Andrea Dvořáková
Za pedagogy – Mgr. Šárka Hoňková