TITLE

DESCRIPTION

Harmonogram uzavírání klasifikace za 2.pololetí šk.r.2019/2020

Vážení rodiče,

jak jsem Vás již informovala, při hodnocení za 2. pololetí letošního školního roku se budeme řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb. v platném znění – odkaz naleznete zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020,

která nám při hodnocení výsledků ukládá vycházet:

  • z podkladů získaných při vzdělávání do 11.3.2020,
  • podpůrně z podkladů získaných při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách ve škole od 25.5.2020,
  • podpůrně z hodnocení za první pololetí tohoto školního roku.

U žáků bude hodnocena především snaha, soustavné úsilí, pečlivost a také správnost a včasné plnění zadaných úkolů. Zohledněna bude také samostatná práce žáků během vzdělávání na dálku, tvorba portfolií.

  • Vysvědčení budou vypadat standardně, budou obsahovat známky ze všech předmětů.
  • K výslednému hodnocení za jednotlivé předměty není potřeba žádný minimální počet známek nebo podkladů.
  • Nedostatek podkladů za období distanční výuky nemůže být sám o sobě důvod k tomu, aby byl žák nehodnocen nebo neprospěl.

Vzhledem k dané vyhlášce nastavujeme harmonogram uzavírání klasifikace:

  1. Předběžné uzavření známek bude realizováno ke dni 11.6.2020 prostřednictvím systému Školy On-line, kde se žáci i rodiče seznámí s navrhovanou známkou. Pokud zákonný zástupce nebude s danou známkou souhlasit, má možnost kontaktovat vyučujícího daného předmětu a domluvit se na termínu zkoušky, kde bude žák přezkoušen.
  2. Termín definitivního uzavření klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku je stanoven na úterý 16.6.2020 do 12:00.

O harmonogramu odevzdávání učebnic a vydávání vysvědčení budete ještě informováni.

Děkuji za pochopení, v případě nejasností, prosím, pište, volejte.

S pozdravem Věra Tomšů, ředitelka školy