TITLE

DESCRIPTION

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 10.5.2021 – změny

Bližší informace ZDE

  • Preventivní antigenní test se provádí 1x týdně (pondělí). Vzhledem k rekonstrukci a k umístění dětí z MŠ ve ŠD bude testování probíhat v prostorách ŠJ.

  • Sportovní činnosti – tedy i hodina TV – jsou venku umožněny, k ochraně dýchacích cest se vztahuje výjimka (tedy bez roušky). Musí být ale zachována homogenita tříd.

Žáci si pro tyto účely přinesou sportovní obuv a oblečení.

Pravidla testování, nošení roušek ve vnitřních prostorech školy, dodržení homogenity tříd, provoz školní jídelny je beze změn.

 

Vzhledem k umístění dětí z MŠ v obou částech školní družiny bude ranní i odpolední ŠD probíhat v kmenových třídách. Pro přebírání žáků zvoňte na danou třídu. Za příznivého počasí budou žáci využívat venkovní areál školy.

 

 

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3.5.2021 – ZDE

 

 

Změna se týká testování – od 3.5. bude probíhat pouze 1x týdně každé pondělí ( v případě nepřítomnosti žáka v den příchodu do školy).

 

 

Potvrzení o negativním výsledku testu pro účely doložení této skutečnosti ve službách nebo pro účely amaterského sportu škola nevydává. Tuto skutečnost dokládá zákonný zástupce čestným prohlášením.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 – ZDE