TITLE

DESCRIPTION

Informace k provozu škol od 18.11.2020

Vzhledem k příznivější epidemiologické situaci je od 18.11.2020  

 • povolena osobní přítomnost žáků 1., 2. i 3. ročníku ZŠ (malotřídní škola)
 • ostatní žáci pokračují povinné vzdělávání distančním způsobem
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (po domluvě s ředitelem školy)
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole
 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny (kroužky povoleny nejsou)
 • musí být dodrženo pravidelné větrání vnitřních prostor

Při provozu školního stravování je nutné dodržet:

 1. rozestupy 1,5 m mezi jednotlivými stoly
 2. maximálně 4 osoby u stolu
 3. stravování pouze pro žáky v prezenční výuce a pro zaměstnance školy
 4. ostatní žáci a cizí strávníci si mohou stravu odebírat přes „výdejní okénko“
 5. žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách ŠJ nosit roušku s výjimkou doby konzumace stravy
 6. žáci během distančního vzdělávání mají nárok na dotovaný oběd

Podrobnější informace naleznete na adrese: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf