TITLE

DESCRIPTION

Informace – konec školního roku 2019/2020

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN ze dne 12. června 2020, které je účinné ode dne 22. června 2020 od 00:00 hod. do 30. června 2020 do 24:00 hod. a týká se provozu škol a školských zařízení je k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

https://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

24.6. (St)  –Den otevřených dveří v ZŠ  od 15:00 – 16:00 – pro děti přijaté do 1. ročníku ZŠ Hladké Životice a jejich rodiče

25.6. (Čt) – Odevzdávání učebnic a knih zapůjčených ze školní knihovny – žáci, kteří se neúčastní vzdělávacích aktivit ve škole, přinesou učebnice v době od 12:30 – 14:00 hodin.

26.6. (Pá) – Výlet na kolech do Fulneku – s sebou: helmu, kolo v dobrém technickém stavu, batoh s pitím a svačinou, drobné na útratu. V případě nepříznivého počasí bude ve škole náhradní program. Prosím o zvážení, zda je dítě schopno ujet trasu do Fulneku a zpět.

29.6. (Po) – Focení tříd – po třídách od 8:00, cena – 35 Kč, v případě zájmu o skupinové nebo samostatné foto informujte třídního učitele – cena za 1 ks – 25 Kč. Fotografie budou žákům předány na začátku příštího školního roku. Žáci, kteří se neúčastní vzdělávacích aktivit ve škole s sebou přinesou Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (tiskopis je k vytištění na webových stránkách školy https://www.zshlzivotice.cz/vzory-tiskopisu/

29.6. (Po) – Rozloučení s našimi nejstaršími žáky – bližší informace poskytne třídní učitelka 5. ročníku přes Školu On-line.

30.6. (Út) – Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení – 8:00 – 10:00, zúčastní se ho všichni žáci školy. Jestliže se žák neúčastnil focení, přinese si s sebou: Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (tiskopis je k vytištění na webových stránkách školy https://www.zshlzivotice.cz/vzory-tiskopisu/  .V případě dřívějšího odchodu bude žák potřebovat písemný souhlas zákonného zástupce + odhlášený oběd.

  • 17.8. (Po) – 21.8. (Pá) a 24.8. (Po) – 28.8. (Pá) –Prázdninová družina – bližší informace najdete na našich webových stránkách  v záložce ZÁKLADNÁ ŠKOLA – ŠKOLNÍ DRUŽINA

Děkujeme Klubu rodičů za malý dárek, který žáci dostanou při ukončení školního roku  🙂