TITLE

DESCRIPTION

Informace na březen 2018

 

Informace pro rodiče březen

8.3.  15.30  v MŠ:  Přednáška psycholožky H. Pýchové z PPP Nový Jičín na téma Školní zralost a vývojové poruchy učení, nadané děti aneb Poznej své dítě pomocí odborníka

Velmi vás žádáme o podporu této aktivity. Je to další setkání s rodiči v rámci projektu Šablony I. Naše setkání je součástí projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I, „Společné vzdělávání“ (dva roky 1.1.2017-31.12.2018), prostřednictvím této šablony získalo naše zařízení 592 610,00 Kč. Tuto částku lze použít na vzdělání učitelů, zakoupení pomůcek, odborných výukových programů, doučování žáků, mzda chůvy atd.

Další přednáška se uskuteční v dubnu na téma logopedické problémy  dětí.

8.3. Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastní společného učení ve spádové škole ZŠ Masarykova.

Program: 3 vyučovací hodiny -žáci by si zahráli zápas ve vybíjené ve velké tělocvičně, zažili by zábavnou angličtinu v jazykové učebně s  žáky  Masarykovy školy a přírodovědné pokusy v učebně přírodovědných předmětů.

9.3.  Děti, které hrají florbal, se účastní okresního kola ČEZ STREET HOCKEY v Novém Jičíně v době od 9,00 hod do 12,00 hod. Žáci jedou autobusem v 8,25 hod a vrací se 12,25hod. Děti si neberou učení, jen pití, svačinu, florbalku a sportovní obuv.

19.3.-21.3.  Velikonoční dílny 13.15- 15.30

23.3. Malý velikonoční jarmark:  v budově školy, začátek v 15.30

27._28.3. Projekt Velikonoce, spojený se spaním ve škole.

Součástí je výlet do Ostravy do planetária a Slezskoostravského hradu. Podrobnosti sdělíme zvláštními informacemi.

Příspěvek na autobus 100 Kč.

29.3. Velikonoční prázdniny, provoz školní družiny při počtu přihlášených žáků 10.

Napsat komentář