TITLE

DESCRIPTION

Informace na březen 2022

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o velkém úspěchu našich děvčat 5.ročníku, která úspěšně reprezentovala naši školu na turnaji pro 1. stupeň ZŠ Krajského finále ČEPS cup ve florbalu v Ostravě, odkud si odvezla nádherné 1. místo! Postoupila tak do finálové soutěže, která se bude konat na přelomu března a dubna v Praze.

4.3. (Pá) – Bruslení na zimním stadionu v Novém Jičíně. Proběhne celkem 5 lekcí – vždy v pátek v rámci TV. Cena za každou lekci 100 Kč včetně autobusu (platba v hotovosti – předejte třídnímu učiteli). Lekci vede trenér, který bude děti učit základy bruslení. Žáci budou potřebovat brusle, helmu, rukavice, teplé oblečení. Brusle a helmu lze na stadionu zapůjčit za úplatu 30 Kč. Počet k zápůjčce je však omezený. Pitný režim je zajištěn zdarma (teplý čaj). Odjezd od školy v 9:45, předpokládaný návrat 12:30.
24.3. (Čt) – Pěvecká soutěž – školní kolo.
29.3. (Út) – Jedna, dvě, Honza jde – vzdělávací program – Svět Komenského Fulnek. Animátor muzea
a marionetka představí dětem osobnost J. A. Komenského, žáci se hravou formou seznámí s významnými místy Fulneku. S sebou: 42 Kč (program, jízdné) + drobné na útratu, batoh se svačinou, pití. Žáci budou přepraveni místní autobusovou linkou, návrat 1., 2. a 3. ročníku ve 12:05, 4. a 5. ročník přijede autobusem ve 13:12.

Jen pro připomenutí:
platby na 2.pololetí:
150 Kč – pitný režim
500 Kč – školní družina
+ kroužky (sborový zpěv 100 Kč, keramický kroužek – 500 Kč, angličtina hrou – 100 Kč, tvořivá dílnička – 100 Kč, věda hrou – 100 Kč)
Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:
1772584389/0800 – v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky
(např. Novák –pití,ŠD, ker.)
(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech).

Příspěvek do Klubu rodičů – 300 Kč – platba v hotovosti

Pokud jste platbu na 2.pololetí ještě neprovedli, učiňte tak nejpozději do 4.3.2022.

Věra Tomšů, ředitelka školy