TITLE

DESCRIPTION

Informace na březen 2023

Od 2.3. (Čt) budou všichni žáci v rámci TV absolvovat bruslení na zimním stadionu v Novém Jičíně. Proběhne celkem 5 lekcí – vždy ve čtvrtek – změna v rozvrhu. Cena za každou lekci 120 Kč včetně autobusu (platba v hotovosti – předejte třídnímu učiteli). Lekci vede trenér, který bude děti učit základy bruslení. Žáci budou potřebovat brusle, helmu, rukavice, teplé oblečení. Brusle a helmu lze na stadionu zapůjčit za úplatu 40 Kč. Počet k zápůjčce je však omezený. Pitný režim je zajištěn zdarma (teplý čaj).
Odjezd od školy v 9:45, předpokládaný návrat 12:00

10.3. (Pá) – Ukázková hodina práce žáků 1.třídy pro předškolní děti MŠ – v rámci vyučování
12.3. (Ne) – Florbalový turnaj mladších a starších žáků v hale ABC v Novém Jičíně od 8:30-účastní se vybraní žáci školy
15.3. (St) – Toníkův hudební vláček – hudební pořad pro děti zaměřený na život a dílo Antonína Dvořáka – cena: 60Kč – v rámci vyučování HV
22.3. (St) – Veselé zoubky – preventivní program pro žáky 1.tříd – v rámci PRV
24.3. (Pá) – Recitační soutěž – školní kolo – v rámci vyučování – do 17.3. se zájemci nahlásí u paní učitelky A. Stavovčíkové
31.3. (Pá) – Ukliďme Hladké Životice – v rámci vyučování od 10:15 – zapojení se do projektu „Ukliďme Česko“. S sebou: pevnou obuv, vhodné oblečení. Přestože rukavice a pytle na odpadky jsou zajištěny, dle zkušenosti z loňského roku (zaslány nekvalitní rukavice) doporučuji, aby si rukavice děti přinesly své.

Své dítě můžete do konce školního roku nahlásit ve ŠD na PRÁZDNINOVOU DRUŽINU, která se uskuteční od 21.8. – 25.8.2023 na téma Cestování strojem času (pod vedením paní vychovatelky Lady Mičulkové) a 28.8. – 1.9.2023 na téma: Cestování s Večerníčkem (pod vedením paní vychovatelky Jany Španihelové).
 Přihlášky a informace jsou k dispozici na webových stránkách školy  https://www.zshlzivotice.cz/skolni-druzina/  nebo u vychovatelek
 Podrobné informace k táboru dostanou žáci 1. den tábora
 Děti je možno přivést mezi 6:00 – 7:00 do MŠ nebo od 7:00 – 8:00 do ZŠ
 8:00 – 14:30 – program tábora
 Po ukončení programu si děti od 15:00 můžete vyzvednout v MŠ a to do 15:45
 Svačinu s sebou, pitný režim zajištěn, oběd ve školní jídelně – bude vyúčtován zvlášť
 Cena prázdninové družiny za 1 týden je 700Kč
 Podmínkou přihlášení je školní věk 1. až 5.třída + budoucí žáci 1.třídy

Jen pro připomenutí: Platby na 2.pololetí:
150 Kč – pitný režim
500 Kč – školní družina
+ kroužky (sborový zpěv 200 Kč, keramický kroužek – 1000 Kč, angličtina hrou – 200 Kč, florbal 200 Kč, tvořivá dílnička – příspěvek na materiál – 150 Kč, věda hrou – příspěvek na materiál – 150 Kč)
Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:
1772584389/0800 – v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky
(např. Novák –pití,ŠD, ker.)
(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech).
Příspěvek do Klubu rodičů – 300 Kč – platba v hotovosti