TITLE

DESCRIPTION

Informace na březen, duben 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuálnímu vývoji v oblasti výskytu a šíření koronaviru žádám Vás, kteří jste se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby jste kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti neposílejte žáky do školy a vše oznamte vedení školy. Těmto žákům bude docházka omluvena. Rovněž je doporučováno sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. Přestože se školní výlety do zahraničí naší školy netýkají, na základě dalšího vývoje šíření této nemoci budeme zvažovat již tradiční výlet do Prahy (pro žáky 4. a 5. ročníku) a do Ostravy (pro žáky 1., 2. a 3. ročníku), který by se měl uskutečnit v měsíci dubnu.

11.3. (St) – Veselé zoubky – žáci 1.ročníku se zapojí do celorepublikového projektu „Veselé
zoubky s cílem správné péče o chrup, prevence zubního kazu.
13.3. (Pá) – Veselá věda pro nahlášené žáky.
18.3. (St) – Ukázková hodina pro předškolní děti z MŠ – budoucí prvňáčky.
19.3. (Čt) – Keramický kroužek pro nahlášené děti.

Březen – měsíc knihy:
17.3. (Út) – Autorské čtení se spisovatelkou Dankou Šárkovou. Žáci budou mít možnost
zakoupit si i její knihu Alenka a Krakonoš v ceně 140 Kč.
17.3. (Út) – Návštěva místní knihovny v rámci školní družiny.

27.3. (Pá) – Veselá věda pro nahlášené žáky.
2.4. (Čt) – Hudebně – národopisný program – „Stařenka Morava vypráví, aneb příběhy
psané písněmi“ – cena: 50 Kč.
6.4. (Po) – Modré pondělí – žáci přijdou do školy v modrém oblečení
– adventní dílny pro žáky v rámci ŠD – žáci budou potřebovat 3 ks vyfouklých vajíček
7.4. (Út) – Žluté úterý – žáci přijdou do školy ve žlutém oblečení
– adventní dílny v rámci ŠD
8.4. (St) – Zápis do ZŠ
9.4. (Čt) – Velikonoční prázdniny – ŠD nabízí žákům výlet na Plovárnu Aquapark Hranice.
V případě zájmu nahlaste své dítě vychovatelce ve ŠD nebo třídní učitelce do 6.4.
15.4. (St) – Třídní schůzky – individuální konzultace s vyučujícími v době od 14:00 – 17:00.
30.4 (Čt) – 1. lekce plaveckého výcviku – dle Školního vzdělávacího programu je plavání
pro žáky povinné – v rámci TV. Omluvení z výuky lze pouze s potvrzením lékaře,
že se žák nesmí ze zdravotních důvodů plaveckého výcviku účastnit. Informace
o platbě a změně výuky budou dodány později.