Informace na březen, duben

Informace na březen, duben 2019

19.3. (Út) – Žáci 1.,2.,3. ročníku – zapojení do projektu „Škola v pohybu“ – inspirativní hodina TV
20.3. (St) –Třídní schůzky – individuální konzultace s vyučujícími v čase od 14:00 – 17:00.
26.3. (Út) –Seznámení rodičů s novým školním portálem: ŠKOLA ON-LINE . Všechny srdečně zveme
do I.třídy v 16:30.
29.3. (Pá) – 1.lekce plavání – bude probíhat každý pátek – celkem 10 lekcí. Změna v rozvrhu – žáci
budou mít zapsáno v Žákovské knížce.
Začátek vyučování – 7:10, po prvních dvou vyučovacích hodinách – 9:00 odjezd od školy.
Dle Školního vzdělávacího programu je plavání pro žáky povinné – v rámci TV. Omluvení
z výuky pouze s potvrzením lékaře, že se žák ze zdravotních důvodů nemůže plaveckého
výcviku účastnit. (Potvrzení dodat do 28.3.)
S sebou: plavecká čepice (hlavně pro dívky s dlouhými vlasy), hřeben, mýdlo, plavky,
ručník.
Vzhledem k zapojení naší školy do rozvojového programu „Podpora výuky plavání v ZŠ“
je původní částka na jízdné celkově snížena o 11 840 Kč. Žáci za jízdné tedy zaplatí
52 Kč, cena výuky za 10 lekcí: 1.r. – 650 Kč, celkem 702Kč
2.r. – 0 Kč, celkem 52 Kč
3.r. – 0 Kč, celkem 52 Kč
4.r. – 630 Kč (původně 730 Kč, 100 Kč hradí Klub rodičů)
celkem 682 Kč
5.r. – 630 Kč ( původně 730 Kč, 100 Kč hradí Klub rodičů)
celkem 682 Kč
9.4. (Út) – Divadelní představení Myška Klárka a veverka Terka: Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Divadlo
Ententýky). Divadlo určeno žákům 1. a 2. ročníku – cena: 50 Kč.
9.4. (Út) – Zápis do ZŠ
15.4. (Po) – Modré pondělí – děti přijdou v modrém oblečení
16.4. (Út) – Žluté úterý – děti přijdou ve žlutém oblečení
– Velikonoční dílny – určeno pro žáky v rámci ŠD
17.4. (St) – „Velikonoční příběh“ – tematicky zaměřený na tradice spjaté s příchodem jara a
Velikonocemi – Žerotínský zámek Nový Jičín. Žáci budou přepraveni místní autobusovou
linkou. Cena: 12 Kč, vstupné – 30 Kč. S sebou: 3 ks vyfouklých vajíček.
18.4. (Čt) – Velikonoční prázdniny – ŠD nabízí žákům výlet na Plovárnu Aquapark Hranice

Napsat komentář