TITLE

DESCRIPTION

Informace na červen 2023

Vážení rodiče,
ráda bych touto cestou poděkovala manželům Krajíčkovým, kteří předali škole nemalý finanční sponzorský dar. Za něj jsme žákům zakoupili do školní knihovny 12 ks Ilustrovaných vzdělávacích knih: „Poznávací atlas“, kde budou žáci zábavnou formou poznávat Novojičínsko.
Děkujeme, moc si toho vážíme.

 

1.6. (Čt) – Den dětí s vojáky – v rámci vyučování – program se uskuteční v v Novém Jičíně. Odjezd od školy je v 7:30, návrat v 10:30. S sebou: batoh se svačinou,
pití, pláštěnku. Autobus hradí Obec Hladké Životice.
2.6. (Pá) – v rámci ŠD půjdou žáci do lesa, kde budou pro děti připraveny různé aktivity. Návrat do školy v 15:00. Dřívější vyzvednutí dítěte konzultujte s vychovatelkou.
3.6. (So) – Vítání léta – od 15:00 v areálu školy, pořádá Klub rodičů při ZŠ a MŠ Hladké Životice. Děti čeká odpoledne plné zábavy a překvapení. Všichni jste srdečně zváni.
7.6. (St) – Pasování žáků 1. třídy na čtenáře – v místní knihovně v rámci vyučování ČJ
8.6. (Čt) – Výchovný koncert ZUŠ – v rámci hodiny HV
16.6. (Pá) – Den českého zemědělství – pořádá Mechanizační středisko a středisko živočišné výroby Suchdol nad Odrou – ukázka zemědělských strojů, modelu farmy, prezentace činnosti
Zemědělského svazu a MAS Regionu Poodří, hry a soutěže. V rámci vyučování. S sebou: batoh se svačinou, pití, pláštěnku, drobné na útratu.
16.6. (Pá) – Ukončena soutěž sběru papíru a pet víček pro školní rok 2022/2023. Papír dovezený po tomto datu se bude započítávat do příštího školního roku. Vyhodnocení proběhne
v den vysvědčení. Děkuji všem, kteří se do soutěže zapojili.
16.6. (Pá) – Ukončeny kroužky probíhající ve 2.pololetí
19.6. (Po) – Uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku 2022/2023
19.6. (Po) – Dopravní hřiště Odry – pro žáky 2. a 3.ročníku – v rámci vyučování – cena: 60 Kč + jízdné. Bližší informace zašle třídní učitelka přes školu on-line.
21.6. (St) – Hasík – vzdělávací akce v oblasti požární ochrany – v rámci vyučování
22.6. (Čt) – Netradiční hry v Pustějově –( pořádá SPV Pustějov pro okolní školy) žáci se zde přepraví na svém kole, odjezd od školy v 8:00, předpokládaný příjezd ve 12:30. S sebou: kolo,
helmu, batoh, svačinu, pití, drobné na útratu.
23.6. (Pá) – Loučení s žáky 5.ročníku, odevzdání učebnic (žáci 1.ročníku vrací pouze učebnici AJ)
26.6. (Po) – Dopravní den – v rámci vyučování – žáci přijdou do školy ve sportovním oblečení, žáci 4. a 5.ročníku budou potřebovat kolo + helmu. S sebou batoh, svačinu, pití.
27.6 (Út) do 29.6. (Čt) – Třídenní pobyt v Hradci nad Moravicí – KEMP KAJLOVEC https://www.kajlovec.cz/ . Cena 1 300Kč musí být uhrazena do 16.6.2023
na účet školy 1772584389/0800 – do poznámky napište jméno dítěte+ pobyt. Cena obsahuje pobyt, celodenní stravu s pitným režimem, vstupné do Zámku Raduň,
vstupné na Zámek v Hradci nad Moravicí, Arboreta Nový Dvůr, koupaliště. Doprava je hrazena z výtěžku za sběr papíru, sponzorského daru firmy DLF Seeds a Klubem rodičů.
Všem děkujeme. Bližší informace obdržíte později.
30.6. (Pá) – Slavnostní předání vysvědčení – 8:00 – 10:00. Žáci, po domluvě s vychovatelkou, mohou po 10:00 odcházet domů. V tomto případě nezapomeňte odhlásit svým dětem oběd. Žáci
přijdou slavnostně oblečeni.

Své dítě můžete do konce školního roku nahlásit ve ŠD na PRÁZDNINOVOU DRUŽINU, která se uskuteční od 21.8. – 25.8.2023 na téma Cestování strojem času (pod vedením paní vychovatelky Lady Mičulkové) a 28.8. – 1.9.2023 na téma: Cestování s Večerníčkem (pod vedením paní vychovatelky Jany Španihelové).
–  Přihlášky a informace jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo u vychovatelek
–  Podrobné informace k táboru dostanou žáci 1. den tábora
–  Děti je možno přivést mezi 6:00 – 7:00 do MŠ nebo od 7:00 – 8:00 do ZŠ
–  8:00 – 14:30 – program tábora
–  Po ukončení programu si děti od 15:00 můžete vyzvednout v MŠ a to do 15:45
–  Svačinu s sebou, pitný režim zajištěn, oběd ve školní jídelně – bude vyúčtován zvlášť
–  Cena prázdninové družiny za 1 týden je 700Kč
–  Podmínkou přihlášení je školní věk 1. až 5.třída + budoucí žáci 1.třídy

Mgr. Věra Tomšů, ředitelka školy