TITLE

DESCRIPTION

Informace na duben 2020

Vážení rodiče,

úplata za školní družinu, pitný režim a kroužky bude poměrně krácena vzhledem k počtu měsíců provozu ZŠ. Přeplatky budou řešeny po návratu žáků do školy.

V polovině tohoto měsíce byly naplánovány informativní třídní schůzky týkající se prospěchu a chování Vašich dětí.Vzhledem k distančnímu vzdělávání jsou tyto schůzky bezpředmětné. V případě, že byste se chtěli ohledně výuky přesto na něco zeptat, je kdykoli možná konzultace s třídním učitelem a to telefonicky, prostřednictvím školy on-line, nebo formou videohovoru na ID, přes které se žáci vzdělávají. Konkrétní datum a hodinu je ale nutno předem domluvit s daným učitelem přes školu on-line.