TITLE

DESCRIPTION

Informace na duben 2022

Vážení rodiče,
děkuji všem, kteří jste umožnili svým dětem přispět do veřejné sbírky ŽIVOT DĚTEM, která finančně podporuje nemocné děti. Celkem jsme předali částku 2 110 Kč :-). Zároveň velké poděkování náleží i Vám, kteří jste materiálně podpořili ukrajinské děti navštěvující naší školu. Maminky i děti si Vaší pomoci nesmírně váží :-).

1.4. (Pá) – Poslední lekce bruslení
5.4. (Út) – Zápis dětí do ZŠ na školní rok 2022/2023
8.4. (Pá) – Ukliďme Hladké Životice – v rámci vyučování od 10:00 – zapojení se do projektu „Ukliďme Česko“. S sebou: pevnou obuv. Rukavice a pytle na odpadky jsou zajištěny.
11.4. (Po) – Modré pondělí – žáci přijdou v modrém oblečení , Velikonoční dílničky – určeno pro žáky v rámci ŠD
12.4. (Út) – Žluté úterý – žáci přijdou ve žlutém oblečení , Velikonoční dílničky – určeno pro žáky v rámci ŠD
13.4. (St) – „Velikonoční příběh“ – tematicky zaměřený na tradice spjaté s příchodem jara a Velikonocemi – v rámci vyučování
14.4. (Čt) – Velikonoční prázdniny
19.4. (Út) – Třídní schůzky – v časovém rozmezí 14:00 – 17:00 budou třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů podávat informace o prospěchu a chování Vašich dětí ve škole.

21.4. (Čt) – Recitační soutěž – školní kolo – v rámci vyučování- pro nemoc se akce přesouvá na květen
22.4. (Pá) – Soutěž v AJ na ZŠ Butovická ve Studénce – účastní se vybraní žáci naší školy
25. 4. (Po) – Projektový den s rodilým mluvčím – v rámci hodin AJ, hrazeno školou

27.4. (St) – Mc Donald´s Cup 2022 – turnaj ve fotbale v Odrách – účast nejstarších žáků

29.4. (Pá) – Slet čarodějnic – projektové vyučování – žáci přijdou do školy v čarodějnickém převleku, s sebou: batoh se svačinou, pití.

V měsíci dubnu se naše škola zapojí do Národního testování 3. a 5. tříd. SCIO testy budou zaměřeny na ČJ, AJ a M.

Přestože konec školního roku ještě není aktuální téma, ráda bych Vás informovala, že od 27.6. – 29.6.2022 nás čeká třídenní pobyt na Liščím mlýně ve Frenštátě pod Radhoštěm https://liscimlyn.penzion.cz/.
Předpokládaná cena pobytu je na 1 žáka 1 255 Kč (plná penze, svačiny, pitný režim během celého dne, dvouhodinový program ) + doprava. Cena dopravy bude upřesněna později dle příspěvku sponzorského daru, Klubu rodičů a výtěžku za sběr papíru.
V případě, že by se Vaše dítě pobytu nezúčastnilo, oznamte tuto informaci do konce dubna třídnímu učiteli.

Jelikož se mě již rodiče dotazují na PRÁZDNINOVOU DRUŽINU, velice ráda Vám sděluji, že v případě zájmu se uskuteční od 15.8. – 19.8.2022 a 22.8. – 26.8.2022.Přihlášky budou k dispozici od června.

Věra Tomšů, ředitelka školy