TITLE

DESCRIPTION

Informace na konec dubna a květen 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3.5.2021 – ZDE

 

Změna se týká testování – od 3.5. bude probíhat pouze 1x týdně každé pondělí ( v případě nepřítomnosti žáka v den příchodu do školy).

 

Potvrzení o negativním výsledku testu pro účely doložení této skutečnosti ve službách nebo pro účely amaterského sportu škola nevydává. Tuto skutečnost dokládá zákonný zástupce čestným prohlášením.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 ZDE