TITLE

DESCRIPTION

Informace na konec října a listopad 2021

Dle Mimořádného opatření MZd bude testování žáků pokračovat i po 29. listopadu. Bližší informace naleznete ZDE.

 


Na základě aktuálně schváleného vládního opatření proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 na celém území ČR povinné testování žáků na školách na onemocnění covid-19 antigenními testy SEJOY. Žáci budou v dané testovací dny opět vcházet do budovy školy bočním vchodem do ŠD, testování proběhne v době od 6:00 – 7:30.

 

Jelikož se náročné chvíle ve školách a školských zařízeních  stupňují, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje zákonným zástupcům bližší informace a odpovědi na nejčastější otázky   na webových stránkách:  https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/

 

Pouze pro připomenutí, změny:

 • Od 15.11. (Po)Ranní zpívání koled – od  7:30 – každý den do Vánočního koncertu. Prosíme, aby byly děti ve škole včas. Kroužek Angličtina hrou bude v tomto období od 7:00 – 7:30.
 • 19.11. (Pá) – první lekce výuky plavání v Novém Jičíně pro žáky 2., 3. a 4. ročníku (náhrada i za loňský školní rok).  Celkem proběhne 10 lekcí, jsou změny v rozvrhu. Předpokládaný návrat žáků bude kolem 13:30. S sebou: plavky, ručník, mýdlo, hřeben, u děvčat s delšími vlasy nutná gumička a plavecká čepice. Jelikož je výuka povinná ze zákona, dopravu i výuku hradí škola. V případě, že se Vaše dítě plaveckého výcviku ze zdravotních důvodů nezúčastní, nutné písemně doložit lékařem.
 • 22.11. (Po) – Třídní schůzky – v časovém rozmezí 14:00 – 17:00 budou třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů podávat informace o prospěchu a chování Vašich dětí ve škole. Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením nutná rezervace času u třídního učitele (přes školu on-line, telefonicky). V případě, že se třídních schůzek nemůžete z různých důvodů účastnit (karanténa, izolace aj.), můžete si schůzku domluvit v jiný termín nebo zvolit jiný způsob komunikace.
 • 23.11. (Út) Adventní pracovní dílny . Vzhledem k aktuálně platným mimořádným opatřením akce proběhne pouze v rámci ŠD bez účasti rodičů.
 • 26.11. (Pá)Adventní jarmark ve venkovním prostoru ZŠ, rozsvícení vánočního stromu – vzhledem k aktuálně platným mimořádným opatřením SE AKCE RUŠÍ. Od čtvrtku 25.11. si budou moci Vaše děti již hotové výrobky z perníku zakoupit u paní vychovatelky L. Mičulkové.
 • 30.11. (Út)Fotografování žáků. Vyfoceny budou všechny děti, Vy se po obdržení fotografií rozhodnete, zda si zakoupíte celou sadu, její část nebo vše vrátíte zpět. Téma pro focení je podzimní nebo zimní. Témata si můžete vybírat již nyní, ukázky jsou na nástěnce u hlavního vstupu. Vybrané téma a zda se dítě bude fotit samo nebo se sourozencem, prosím, nahlaste třídnímu učiteli.
 • Naše škola se jako každý rok zapojila do veřejné sbírky Fond Sidus a Život dětem. Cílem je finanční a materiální podpora dlouhodobě nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky. I Vy můžete přispět zakoupením drobného předmětu:za 30 Kč: magnetka, kolíček s magnetem, za 35 Kč: záložka do knížky, za 40 Kč smajlík + magnetka, za 100 Kč soubor her, který je k dispozici v ŠD u paní vychovatelky Lady Mičulkové.Za každý příspěvek, i ten sebemenší, předem děkujeme 🙂
 • V měsíci listopadu se žáci 5. ročníku zapojili do dobrovolného testování v předmětech: M, AJ, ČJ prostřednictvím ČŠI. Celkové vyhodnocení bude jednotlivým žákům předáno třídní učitelkou.

Veškeré změny, které jsme nuceni vzhledem k aktuálně platným opatřením udělat, nás velice mrzí, všichni jsme se na plánované akce těšili. Věřím, že tuto nelehkou dobu společnými silami opět zvládneme.

Věra Tomšů, ředitelka školy

 

 


Vláda ČR 1.11.2021 schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého plyne na území vybraných okresů -Beroun, Kolín, Praha-západ, Praha-východ, Strakonice, Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Rokycany, Louny, Olomouc, Šumperk, Jihlava, Blansko, Brno-město, Vyškov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kroměříž, Vsetín a Zlín  (s výskytem laboratorně prokázaného onemocnění covid-19 nad 300 na 100 000 obyvatel za posledních 7 dní) povinnost realizovat

ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol a žáků základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání na onemocnění covid-19.

Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září, viz web edu.czhttps://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/.

Netestují se pouze žáci  s potvrzením OTN, tj. s ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst.

Žáci budou v dané testovací dny vcházet do budovy školy bočním vchodem do ŠD, testování proběhne v době od 6:00 – 7:30.

 

 

 


Informace k provozu škol a školských zařízení s účinností od 25.října a 1.listopadu 2021ZDE


 

 

Na základě doporučení Krajské hygienické komise a se souhlasem zřizovatele vyhlašuji

 

ředitelské volno v ZŠ Hladké Životice na dny 25.–26.října 2021.

 

Tímto se přeruší školní docházka na 9 dní (na ředitelské volno navazují podzimní prázdniny), čímž by mohlo dojít ke zmírnění nárůstu počtu případů onemocnění COVID-19.

Akce „vydlabávání dýní a spaní ve škole se ruší.

 


 • 22.10. (Pá) – Ententýky – hudební představení plné říkadel, písniček, rytmu a fantazie pro žáky 1. ročníku – změna ceny vystoupení – 60 Kč
 • 25.10. (Po) – Vyřezávání dýní, spaní ve škole – sraz ve škole v 16:00, doprovod dospělé osoby nutný, vstup pouze s respirátorem. Akce je dobrovolná. S sebou: dýně, nůž, lžíce, svíčka – AKCE ZRUŠENA

Spaní ve škole – s sebou: spací pytel nebo deka, podložka, polštářek, večeře. Pitný režim zajištěn. Žáci spící ve škole snídaně i svačina zajištěna. Žáci nepotřebují aktovky. Přes školu on-line informujte třídního učitele, zda se spaní ve škole Vaše dítě zúčastní – AKCE ZRUŠENA

 • 26.10. (Út) – Projektové vyučování na téma Dušičky x Halloween – AKCE ZRUŠENA
 • 27.10. a 29.10. (St a Pá) – Podzimní prázdniny –pro malý zájem rodičů bude školní družina během podzimních prázdnin 27.10. a 29.10.2021 uzavřena.
 • 1.11. (Po) – Canisterapie – program na rozvoj jemné i hrubé motoriky, koordinace rukou a nohou, vztah dětí ke zvířatům – cena: 50 Kč
 • 12.11. (Pá) – Fotografování žáků. Vyfoceny budou všechny děti, Vy se po obdržení fotografií rozhodnete, zda si zakoupíte celou sadu, její část nebo vše vrátíte zpět. Téma pro focení je podzimní nebo zimní. Témata si můžete vybírat již nyní, ukázky jsou na nástěnce u hlavního vstupu. Vybrané téma a zda se dítě bude fotit samo nebo se sourozencem, prosím, nahlaste třídnímu učiteli. – Z DŮVODU NEMOCI FOTOGRAFA ZMĚNA TERMÍNU NA 30.11.
 • 19.11. (Pá) – první lekce výuky plavání v Novém Jičíně pro žáky 2., 3. a 4. ročníku (náhrada i za loňský školní rok).  Celkem proběhne 10 lekcí, budou změny v rozvrhu. Předpokládaný návrat žáků bude kolem 13:30. S sebou: plavky, ručník, mýdlo, hřeben, u děvčat s delšími vlasy nutná gumička a plavecká čepice. Jelikož je výuka povinná ze zákona, dopravu i výuku hradí škola. V případě, že se Vaše dítě plaveckého výcviku ze zdravotních důvodů nezúčastní, nutné písemně doložit lékařem.
 • Od 15.11. (Po) – Ranní zpívání koled – od  7:30 – každý den do Vánočního koncertu. Prosíme, aby byly děti ve škole včas. Kroužek Angličtina hrou bude v tomto období od 7:00 – 7:30.
 • 22.11. (Po) – Třídní schůzky – v časovém rozmezí 14:00 – 17:00 budou třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů podávat informace o prospěchu a chování Vašich dětí ve škole.
 • 23.11. (Út) – 24.11 (St) – Adventní pracovní dílny s rodiči od 13:30. V úterý – zdobení adventních věnců, ve středu – zdobení adventních štol a svícnů, zdobení perníků a chaloupek. Souběžně bude probíhat výroba drobných dárečků ve třídách.  Opatření vzhledem Covid-19 budou řešena dle aktuálních mimořádných opatření.

Prosíme o příspěvek ve formě drobných ozdob, mašlí, svíček, přírodnin (skořápky od ořechů,

šišky aj.) Pokud máte možnost dodat chvojí na obalování věnců, prosíme o donesení nejpozději  do 19.11. – domluva s třídním učitelem.

 • 26.11. (Pá) – Adventní jarmark v prostorách ZŠ za dodržení aktuálně platných mimořádných opatření.

 

Děti, které chodí do keramického kroužku, potřebují zástěru nebo staré triko, které zůstane po dobu tohoto školního roku v ateliéru.