TITLE

DESCRIPTION

Informace na květen 2023

2.5. (Út) – Filosofie pro děti – v rámci projektu Univerzita pro školy – spolupráce s Ostravskou univerzitou. Po přečtení dvou až tří krátkých příběhů a úryvků z pohádek se žáci zamyslí
nad filosofickými otázkami – workshop – zdarma v rámci vyučování.
5.5. (Pá) – Návštěva knihovny ve Fulneku – určeno pro žáky 4. a 5. ročníku. Bližší informace budou předány třídní učitelkou přes školu on-line.
11.5. (Čt) – Dopravní hřiště v Novém Jičíně – v rámci dopravní výchovy – určeno pro žáky 4. ročníku. Bližší informace budou předány třídní učitelkou přes školu on-line.
12.5. (Pá) – Generální zkouška Dne matek v Kulturním domě v Hladkých Životicích – v rámci vyučování. Žáci si vezmou místo aktovky baťůžek se svačinou, pití a pláštěnku.

 

 

14.5. (Ne) – Oslava Dne matek v Kulturním domě v Hladkých Životicích od 15:00. Srdečně zve Klub rodičů, děti, žáci a zaměstnanci naší školy.
19.5. (Pá) – Focení žáků – třídní foto 15 x 21 cm – 40 Kč
– jednotlivci, skupiny 10 x 15 cm – 20 Kč (nejméně 2ks)
V případě focení jednotlivce nebo skupinky žáků napište přes školu on-line třídnímu učiteli písemný souhlas, že se Vaše dítě může takto fotit.
25.5. (Čt) – Nová dobrodružství veverky Zrzečky – divadélko Hradec Králové – určeno pro žáky 1., 2. a 3.ročníku – v rámci vyučování – 60 Kč

V květnu se naše škola zapojí do testování žáků 5. tříd přes ČŠI. Srovnávací testy budou zaměřeny na ČJ, M, všeobecné studijní předpoklady.

 

Své dítě můžete do konce školního roku nahlásit ve ŠD na PRÁZDNINOVOU DRUŽINU, která se uskuteční od 21.8. – 25.8.2023 na téma Cestování strojem času (pod vedením paní vychovatelky Lady Mičulkové) a 28.8. – 1.9.2023 na téma: Cestování s Večerníčkem (pod vedením paní vychovatelky Jany Španihelové).
– Přihlášky a informace jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo u vychovatelek
– Podrobné informace k táboru dostanou žáci 1. den tábora
– Děti je možno přivést mezi 6:00 – 7:00 do MŠ nebo od 7:00 – 8:00 do ZŠ
– 8:00 – 14:30 – program tábora
– Po ukončení programu si děti od 15:00 můžete vyzvednout v MŠ a to do 15:45
– Svačinu s sebou, pitný režim zajištěn, oběd ve školní jídelně – bude vyúčtován zvlášť
– Cena prázdninové družiny za 1 týden je 700Kč
– Podmínkou přihlášení je školní věk 1. až 5.třída + budoucí žáci 1.třídy

Věra Tomšů, ředitelka školy