TITLE

DESCRIPTION

Informace na květen, červen

Informace pro rodiče – květen 2018
16.5. Výlet PEVNOST POZNÁNÍ V OLOMOUCI A PEVNOST BOYARD VE ŠTERNBERKU
Viz. leták, který děti obdržely od pí. starostky k vysvědčení. Odjezd od školy v 7.45, návrat v 18.00-18.30.
Žáky si vyzvedněte u školy. S sebou pití, svačinu. Během dnem si mohou děti zakoupit drobné občerstvení. Oběd není zajištěn.
22.5.“Měsíc náborů“ (předškoláci, 1. a 2. r.), Fulnek fotbalové hřiště, odjezd autobusem v 8 h. Účelem této akce je seznámení dětí s tréninkovým prostředím fotbalového oddílu a možné získání dalších malých sportovců. S sebou pití a svačinu, cestovné. Dopolední akce.
29.5. Návštěva knihovny, v rámci ŠD, příchod do školy 15.30.
Co nás čeká v červnu: 18.6.-21.6. pobyt žáků na Dětském mlýně ve Vlkovicích (předběžná cena s dotací asi 700 Kč), 25.6. Pustějovské netradiční hry, 27.6. Návštěva kasáren v Hranicích spojená s ukázkami bojové techniky aj., 29.6. Vysvědčení
15.6. Dětský den
Výbor rodičů vás žádá o dary do tomboly na tuto akci do 7.6. Děkujeme.
Zjišťujeme zájem o příměstský tábor v srpnu, ve stejném období jako zahájí provoz MŠ, tábora se mohou zúčastnit žáci, kteří navštěvují ZŠ (i cizí), případně nastávající prvňáci. Docházka nemusí být po celou dobu trvání tábora, čas od 6.00 do 16.45. Ostatní dle dohody. Platba: 50 Kč příspěvek-každý účastník bez ohledu na dobu účasti, další platby dle skutečných nákladů akcí.
Plán výletu

Napsat komentář