TITLE

DESCRIPTION

Informace na leden 2021

Vážení rodiče,

do nového roku 2021 Vám přeji pevné zdraví, štěstí, spokojenost, rodinné i pracovní úspěchy.

Pevně věřím, že i když tento rok bude pro nás všechny náročný, že si i přes všechna ta nařízení a příkazy děti ze školy odnesou plno hezkých nezapomenutelných zážitků.

 

Provoz školy se od 11. ledna do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020.

 

Jak jsem Vás již informovala, na základě výsledků voleb bude  školská rada po uplynutí tří měsíců od ukončení nouzového stavu fungovat ve složení:

za zákonné zástupce paní Andrea Dvořáková

za pedagogické pracovníky Mgr. Šárka Hoňková

Za zřizovatele byla na 12. zasedání Zastupitelstva obce Hladké Životice, konané dne 7.12.2020, zvolena paní Petra Válková.

 

Na základě informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27.12.2020 se žáci 4. a 5.ročníku musí vzdělávat distančně – viz. webové stránky školy – aktuality ZŠ. Pro tyto žáky je před školou umístěn box na vypracované úkoly. Žáci je mohou vložit i do poštovní schránky, která je umístěna před budovou MŠ.

Režim pro ostatní žáky zůstává stejný jako i stravování ve školní jídelně. Jen pro připomenutí:

1.r.:           11:55 – 12:20

2. a 3.r.:   12:20 – 12:45, případně dle rozvrhu 12:50 – 13:15

 

Jelikož epidemiologická situace není v tomto měsíci příznivá, není možno výuku plavání obnovit. Vše je ještě předmětem jednání.

 

Vzhledem k blížícímu se předávání vysvědčení –za 1.pololetí 2020/2021, vydalo MŠMT dne 4.1.2021 doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1.pololetí –viz: https://www.msmt.cz/doporuceni-msmt-pro-hodnoceni-tohoto-pololeti

V případě, že byste požadovali slovní hodnocení na vysvědčení, napište, prosím, písemnou žádost.

Předběžné uzavření známek bude realizováno ke dni 15.1.2021 prostřednictvím systému Školy On-line. Pokud zákonný zástupce nebude s danou známkou souhlasit, má možnost kontaktovat vyučujícího daného předmětu a domluvit se na termínu zkoušky, kde bude žák přezkoušen.

Termín definitivního uzavření klasifikace za 1. pololetí tohoto školního roku je stanoven na pondělí 18.1.2021.

Předávání vysvědčení  – výpisu z vysvědčení – proběhne poslední vyučovací hodinu ve čtvrtek 28. ledna 2021. Nejpozději se tak musí stát třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků. 

29.1. (Pá) – Jednodenní pololetní prázdniny

Ke dni 31.1.bude provedeno vyúčtování plateb za 1.pololetí. O vratkách budete včas informováni.

 

Věra Tomšů, ředitelka školy