TITLE

DESCRIPTION

Informace na leden 2022

Na základě aktuálně schváleného vládního opatření s účinností od 17.1.2022 se budou žáci testovat antigenními testy opět pouze 1 x týdně v pondělí. Žáci budou v daný testovací den vcházet do budovy školy opět bočním vchodem do ŠD, testování proběhne v době od 6:00 – 7:30. Bližší informace najdete na stránkách www.edu.cz  – ZDE . Další pravidla testování se nemění.

 

18.1. (Út) – Popletená zimní pohádka –divadelní představení  v 10:30 pro žáky 1.ročníku  – cena 50 Kč

20.1. (Čt) – Uzavření známek – na škole on-line v hodnocení žáka

31.1. (Po) – Kouzelnické vystoupení – 9:30 – cena: 50 Kč

31.1. (Po) – Vysvědčení – předání výpisu poslední vyučovací hodinu

4.2. (Pá) – Pololetní prázdniny. V případě zájmu o ŠD o pololetních prázdninách nahlaste své dítě do 28.1. (Pá) třídní učitelce. ŠD bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí.

7.2 (Po) – 13.2. (Ne) – Jarní prázdniny. V případě zájmu o ŠD o jarních prázdninách nahlaste své dítě do 28.1. (Pá) třídní učitelce. ŠD bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí.

 

Každý pátek pokračují lekce plavání. Vzhledem k pololetním a jarním prázdninám proběhne poslední lekce 18.2. (Pá)

 

Pokud nám to covidová situace dovolí, od 4.3. (Pá) budou všichni žáci v rámci TV absolvovat bruslení na zimním stadionu v Novém Jičíně. Proběhne celkem 5 lekcí. Žáci budou potřebovat brusle, helmu. Bližší informace obdržíte později.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

do nového roku 2022 Vám přeji pevné zdraví, štěstí, spokojenost, rodinné i pracovní úspěchy.

Pevně věřím, že i když tento rok bude pro nás všechny náročný, že si i přes všechna ta nařízení a příkazy děti ze školy odnesou plno hezkých nezapomenutelných zážitků.

Mgr. Věra Tomšů, ředitelka školy

 

S účinností od 3.1.2022 byl vydán Metodický pokyn předávání dat a součinnost škol s KHS při testování a trasování ve školách – bližší informace ZDE , dochází i ke změnám mimořádných opatřeních MZd pro školy a školská zařízení – bližší informace ZDE . Změny se týkají:

 • Od 3.1. do 16.1.2022 bude probíhat testování žáků 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek – vstup do budovy přes boční vchod ŠD v době od 6:00 – 7:30.
 • Od 17.1.2022 bude testování žáků probíhat opět 1x týdně každé pondělí.
 • Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci.
 • Povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáky, kteří nejdéle před 72 hodinami absolvovali RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami jim byl proveden rychlý antigenní test (RAT) provedený poskytovatelem zdravotnických služeb s negativním výsledkem.
 • V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testuškola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnostna vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služebpo dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
  • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a
  • dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

 

Pouze pro připomenutí: Vstup do budovy školy je umožněn pouze s rouškou (respirátorem), žáci mají v aktovce alespoň 1 ks roušky náhradní.

 

Děkuji všem, kteří jste umožnili svým dětem přispět do veřejné sbírky Fond Sidus, která finančně podporuje nemocné děti. Celkem jsme přispěli částkou  840 Kč.

Od 3.1. pokračuje podpora doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy. Finančním zdrojem pro realizaci budou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

 

7.1. (Pá) – proběhne 6. lekce plaveckého výcviku pro žáky 2., 3. a 4.ročníku

18.1. (Út) – Popletená zimní pohádka –divadelní představení  v 10:30 pro žáky 1.ročníku  – cena 50 Kč

31.1. (Po) – Kouzelnické vystoupení – 9:30 – cena: 50 Kč

31.1. (Po) – Vysvědčení – předání výpisu poslední vyučovací hodinu

4.2. (Pá) – Pololetní prázdniny. V případě zájmu o ŠD o pololetních prázdninách nahlaste své dítě do 28.1. (Pá) třídní učitelce. ŠD bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí.