TITLE

DESCRIPTION

Informace na leden 2024

Vážení rodiče,
ráda bych Vám popřála v novém roce vše dobré, aby byl tento rok plný zdraví, lásky, radosti a jedinečných okamžiků .

Děkuji všem, kteří jste umožnili svým dětem přispět do veřejné sbírky Život dětem a Fond Sidus. Celkem jsme přispěli 3 095 Kč . Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů apod.

5.1. , 12.1., 19.1., 26.1. (Pá) – Plavecký výcvik. Doplatek za výuku plavání a dopravu bude v únoru.
19.1. (Pá) – Uzavření známek za 1. pololetí – škola on-line
31.1. (St) – Vysvědčení – předání výpisu vysvědčení poslední vyučovací hodinu
2.2. (Pá) – Pololetní prázdniny. V případě zájmu o ŠD o pololetních prázdninách nahlaste své dítě do 26.1. (Pá) třídní učitelce. ŠD bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí.