TITLE

DESCRIPTION

Informace na leden

13.1. (Po) – Projektové vyučování – výuka AJ vedená rodilým mluvčím (spolupráce s Hello

language centre s.r.o. – Mariánské Hory), cena 45 Kč

16.1. (Čt) – Keramický kroužek pro přihlášené žáky

30.1. (Čt) – Kouzelnické vystoupení – oslava vysvědčení – 3. vyučovací hodina, cena 45 Kč

30.1. (Čt) – Vysvědčení – předáno poslední vyučovací hodinu

31.1. (Pá) – Jednodenní pololetní prázdniny. V případě zájmu o ŠD o pololetních

prázdninách nahlaste své dítě do 24.1. (Pá) třídnímu učiteli nebo vychovatelkám.

ŠD bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí.

 

Koncem ledna nebo začátkem února začne pro nahlášené žáky kroužek Veselá věda – co 14 dní v pátek – 8 lekcí- v rámci školní družiny. Žáci budou rozděleni do skupin dle počtu nahlášených dětí, předpokládaná cena za 8 lekcí – 400 Kč.