TITLE

DESCRIPTION

Informace na listopad 2022

Vážení rodiče,

ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří jste nám pomohli v pondělí 24. října „rozsvítit školu“. Děti měly z dýní obrovitánskou radost 🙂

 

 • 1.11. (Út) – Ředitelské volno z důvodu celodenní odstávky elektrického proudu (oběd je žákům automaticky odhlášen)
 • 4.11. (Pá) – Akce ŠD

      –   žáci 1. a 2.ročníku navštíví v rámci ŠD Svět Komenského ve Fulneku, kde je pro ně nachystaná detektivní hra. Program je hrazen školou. Bližší informace s návratkou obdrží žáci v tištěné podobě.

       –  žáci 3., 4. a 5. ročníku půjdou za příznivého počasí do Životického parku. Plánovaný příchod do školy je kolem 15:00. Bližší informace s návratkou obdrží žáci v tištěné podobě.

 • 11.11. (Pá) – Dýňová párty – Akce ŠD – program Dětské misie. Součástí programu jsou herní aktivity, hudebně – pohybová činnost, krátký biblický příběh, soutěže.
 • Od 14.11. (Po) – Ranní zpívání koled – od  7:30 – každý den do Vánočního koncertu. Prosíme, aby byly děti ve škole včas. Kroužek Angličtina hrou bude v tomto období od 7:00 – 7:30. Úterní výuka nulté hodiny žáků páté třídy proběhne beze změn.
 • 15.11. (Út) – Fotografování žáků. Vyfoceny budou všechny děti, Vy se po obdržení fotografií rozhodnete, zda si zakoupíte celou sadu, její část nebo vše vrátíte zpět. Téma pro focení je zimní nebo jarní. Témata si můžete vybírat již nyní, ukázky jsou na nástěnce u hlavního vstupu. Vybrané téma a zda se dítě bude fotit samo nebo se sourozencem, prosím, nahlaste třídnímu učiteli.
 • 15.11. (Út) – Třídní schůzky – v časovém rozmezí 14:00 – 17:00 budou třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů podávat informace o prospěchu a chování Vašich dětí ve škole.
 • 22.11. (Út) – 23.11 (St) – Adventní pracovní dílny s rodiči od 13:30. V úterý – zdobení adventních věnců, ve středu – zdobení adventních štol a svícnů, zdobení perníků a chaloupek. Souběžně bude probíhat výroba drobných dárečků ve třídách. Prosíme o příspěvek ve formě drobných ozdob, mašlí, svíček, přírodnin (skořápky od ořechů, šišky aj.) Pokud máte možnost dodat chvojí na obalování věnců, prosíme o donesení nejpozději  do 18.11. – domluva s třídním učitelem.
 • 25.11. (Pá) – první lekce výuky plavání v Novém Jičíně. Celkem proběhne 10 lekcí, budou změny v rozvrhu.Odjezd od školy v 10:30, předpokládaný návrat žáků bude kolem 13:30. S sebou: plavky, ručník, mýdlo, hřeben, u děvčat s delšími vlasy nutná gumička a plavecká čepice. V případě, že se Vaše dítě plaveckého výcviku ze zdravotních důvodů nezúčastní, nutné písemně doložit lékařem. Některé zdravotní pojišťovny přispívají na výuku plavání. Zjistěte si, jestli Vaše dítě má na tento příspěvek nárok. Pokud ano, vyžádejte si k vyplnění formulář: Žádost o potvrzení o zaplacení kurzu plavání. K dispozici je také na web. stránkách: www.lagunanj.cz. Učitelé ZŠ předají plavecké škole tuto Vaši žádost v 7.lekci. V případě vystavení potvrzení plavecká škola nevrací částky za nemoc dítěte.

 

Platby za plavecký výcvik

1.r. – 0 Kč (výuka) + 375 Kč (doprava) – výuka bude hrazena Obcí na základě Dárkového poukazu, který žáci obdrželi 1.září

2.r. – 0 Kč (výuka) + 0 Kč (doprava) – povinná výuka –ze zákona

3.r. – 0 Kč (výuka) + 0 Kč  (doprava) – povinná výuka –ze zákona

4.r. – 1 100 Kč (výuka) +375 Kč (doprava) – celkem: 1 475Kč

5.r. – 1 100 Kč (výuka) + 375 Kč (doprava) – Klub rodičů přispívá 100 Kč, celkem tedy  žáci 5.r. zaplatí 1 375 Kč

 

Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:

1772584389/0800 –  v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky (např. Novák –plavání)

(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech).

 

 • 25.11. (Pá) – Adventní jarmark v prostorách ZŠ – začátek v 16:00 – všichni jste srdečně zváni 🙂
 • 26.11. (So) – Rozsvícení vánočního stromu před OÚ v 16:30 – změna termínu, akce je přesunuta na pátek 2.12.2022
 • V měsíci listopadu proběhne přes ČŠI testování tělesné zdatnosti žáků 3.ročníku. Tělesná zdatnost bude měřena prostřednictvím sady motorických testů (např. skok daleký z místa, leh-sed, běh 4x10m, vytrvalostní člunkový běh). Přesné datum Vám bude sděleno později.
 • Naše škola se jako každý rok zapojila do veřejné sbírky Fond Sidus a Život dětem.Cílem je finanční a materiální podpora dlouhodobě nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky. I Vy můžete s dětmi přispět zakoupením drobného předmětu, který je k dispozici v ŠD u paní vychovatelky Lady Mičulkové.Za každý příspěvek, i ten sebemenší, předem děkujeme 🙂

20Kč: notýsek

30Kč: magnetka, propiska,stylus

35Kč: záložka

40Kč: hlavolam, náramek

50Kč: Lepíci – knížka

 

Věra Tomšů, ředitelka školy