TITLE

DESCRIPTION

Informace na listopad 2023

Informace na listopad 2023

Vážení rodiče,
ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nám pomůžete v úterý 31. října „rozsvítit školu“. Věřím, že žáci budou mít z dýní obrovitánskou radost.

• 1.11. (Út) – 1.11. (St) – Projektové vyučování na téma Dušičky x Halloween
• 3.11. (Pá) – Akce ŠD – žáci 1. a 2.ročníku navštíví Žerotínský zámek v Novém Jičíně, kde je pro ně nachystaný program: Od písmene ke knížce. Odjezd od školy je ve 12:05, čtvrtá   vyučovací hodina bude krácena, aby žáci stihli poobědvat. Bližší informace obdržíte na zpětné návratce.
• Od 6.11. (Po) – Ranní zpívání koled – od 7:30 – každý den do Vánočního koncertu. Prosíme, aby byly děti ve škole včas. Kroužek Angličtina hrou bude v tomto období od 7:00 – 7:40. Úterní výuka nulté hodiny žáků páté třídy proběhne beze změn.
• 10.11. (Pá) – Ukončení akce GivingMobile2023. Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili a přispěli tak k ochraně přírody.
• 14.11. (Út) – Třídní schůzky – v časovém rozmezí 14:00 – 17:00 budou třídní učitelé a učitelé
jednotlivých předmětů podávat informace o prospěchu a chování Vašich dětí ve škole.
• 21.11. (Út) – 22.11 (St) – Adventní pracovní dílny s rodiči od 13:30. V úterý – zdobení adventních věnců, ve středu – zdobení adventních svícnů, zdobení perníků a chaloupek. Souběžně bude probíhat výroba drobných dárečků ve třídách. Prosíme o příspěvek ve formě drobných ozdob, skleniček od příkrmů, mašlí, svíček, přírodnin (skořápky od ořechů, šišky aj.) Pokud máte možnost dodat chvojí na obalování věnců, prosíme o donesení nejpozději do 14.11. – domluva s třídním učitelem. Předem děkujeme.
24. 11. (Pá) – Klub rodičů ve spolupráci se ZŠ a MŠ Hladké Životice zve všechny malé i velké na Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi, které se uskuteční v areálu školy od 16:00.
Poté proběhne Adventní jarmark – všichni jste srdečně zváni.
• 1.12. (Pá) – první lekce výuky plavání v Novém Jičíně. Celkem proběhne 10 lekcí, budou změny v rozvrhu. Odjezd od školy v 10:30, předpokládaný návrat žáků bude kolem 13:30. S sebou: plavky, ručník, mýdlo, hřeben, u děvčat s delšími vlasy nutná gumička a plavecká čepice. V případě, že se Vaše dítě plaveckého výcviku ze zdravotních důvodů nezúčastní, nutné písemně doložit lékařem. Některé zdravotní pojišťovny přispívají na výuku plavání. Zjistěte si, jestli Vaše dítě má na tento příspěvek nárok. Pokud ano, vyžádejte si u třídního učitele k vyplnění formulář: Žádost o potvrzení o zaplacení kurzu plavání. K dispozici je také na web. stránkách: www.lagunanj.cz. Některé pojišťovny požadují svůj formulář. Učitelé ZŠ předají plavecké škole tuto Vaši žádost v 7.lekci. V případě vystavení potvrzení plavecká škola nevrací částky za nemoc dítěte.
Platby za plavecký výcvik a dopravu se uskuteční v prosinci.

Věra Tomšů, ředitelka školy