TITLE

DESCRIPTION

Informace na listopad a prosinec

Vážení rodiče,
ráda bych Vám poděkovala za pomoc ve sběru plastových víček, který pomohl Lukáškovi z blízkého okolí. Má dětskou mozkovou obrnu, epilepsii, nemluví, nechodí, nepoužívá ruce. Celkově jsme odvezli 234 kg, čímž jsme mu přispěli k zajištění rehabilitace v lázních Klimkovice.
Ve sběru budeme tedy pokračovat, tak jako pokračujeme i ve sběru starého papíru.

18.11. (Po) – Ranní zpívání koled – od 7:30 – každý den do Vánočního koncertu. Prosíme, aby byly
děti ve škole včas. Kroužek Angličtina hrou bude v tomto období od 7:00 – 7:30.

21.11. (Čt) – Třídní schůzky – v časovém rozmezí 14:00 – 17:00 budou třídní učitelé a učitelé
jednotlivých předmětů podávat informace o prospěchu a chování Vašich dětí ve škole.

21.11. (Čt) – Keramický kroužek pro přihlášené děti.

25.11. (Po) – 26.11 (Út) – Adventní pracovní dílny s rodiči od 13:30. V pondělí – zdobení adventních
věnců, v úterý – zdobení adventních štol a svícnů, zdobení perníků a chaloupek. Souběžně
bude probíhat výroba drobných dárečků ve třídách.
Prosíme o příspěvek ve formě drobných ozdob, mašlí, svíček, přírodnin (skořápky od ořechů,
šišky aj.) Pokud máte možnost dodat chvojí na obalování věnců, prosíme o donesení nejpozději
do 22.11.
27.11. (St) – Fotografování žáků – série fotografií – v nabídce je fotografie se zimním pozadím nebo
portrét. Nahlaste třídnímu učiteli, které jste si vybrali a jestli se má vaše dítě fotit samo nebo
se sourozencem. Zakoupení fotografií je dobrovolné.

29.11. (Pá) – Adventní jarmark v místním Kulturním domě v 16:00 – prodej výrobků vytvořených
v dílnách v MŠ a ZŠ. Přijďte si prohlédnout, nakoupit, posedět a užít si předvánoční atmosféru.
Všichni jste srdečně zváni.

5.12. (Čt) – Možná přijde Mikuláš, čert a anděl…

17.12. (Út) – Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše, začátek v 16:30

18.12. (St) – celodenní výlet Horní Lideč, Zámek Lešná – exkurze, výstava Betlémů, názorná ukázka a
výroba vánočních ozdob. Bližší informace poskytneme později.