TITLE

DESCRIPTION

Informace na prosinec 2020

Informace

Inspekční zpráva je k nahlédnutí na stránkách školy: www.zshlzivotice.cz/wp-content/uploads/2020/11/priloha_845904752_0_IZ-ZŠ-a-MŠ-Hl-Životice-def-10-2020.pdf

Bližší informace k provozu škol a školských zařízení od pondělí  7.12.2020: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-712.pdf?highlightWords=informace+provozu+%C5%A1kol