TITLE

DESCRIPTION

Informace na prosinec 2023

 

Vážení rodiče,
děkuji za Vaši účast ve sběru nepotřebných mobilních telefonů, a pomoc tak přírodě i charitě. Škola získala „Certifikát společensky odpovědné školy“, kde jsou uvedeny bližší informace s výsledky sběru – viz příloha. Velké poděkování patří také Klubu rodičů a všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na uskutečnění Adventního jarmarku.

1.12. (Pá) – První lekce výuky plavání v Novém Jičíně. Celkem proběhne 10 lekcí, budou změny v rozvrhu. Odjezd od školy v 10:30, předpokládaný návrat žáků bude kolem 13:00.
S sebou: plavky, ručník, mýdlo, hřeben, u děvčat s delšími vlasy nutná gumička a plavecká čepice. V případě, že se Vaše dítě plaveckého výcviku ze zdravotních důvodů
nezúčastní, nutné písemně doložit lékařem. Některé zdravotní pojišťovny přispívají na výuku plavání. Zjistěte si, jestli Vaše dítě má na tento příspěvek nárok. Pokud ano,
vyžádejte si u třídního učitele k vyplnění formulář: Žádost o potvrzení o zaplacení kurzu plavání. K dispozici je také na web. stránkách: www.lagunanj.cz. Některé pojišťovny
požadují svůj formulář. Tato žádost bude třídním učitelem předána plavecké škole v 7. lekci. V případě vystavení potvrzení plavecká škola nevrací částky za nemoc dítěte.
Jestliže se žák plavecké výuky nezúčastní (bude po nemoci), zůstane ve škole nebo si ho můžete v 10:15 vyzvednout.

Platby za plavecký výcvik
Vzhledem k finančnímu daru zákonného zástupce na dopravu, za kterou za všechnyděkuji, bude platba za první tři lekce (do konce kalendářního roku) pouze na výuku:
1.r. – 0 Kč – výuka 330 Kč bude hrazena – na základě finančního daru, který žáci obdrželi 4. září od obce Hladké Životice
2.r. – 0 Kč – povinná výuka –ze zákona
3.r. – 0 Kč – povinná výuka –ze zákona
4.r. – 360 Kč
5.r. – 260 Kč – Klub rodičů přispívá 100 Kč

Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:
1772584389/0800 – v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky (např. Novák –plavání)

1.12. (Pá) –Vánoční divadelní představení v 15:30 v místním kulturním domě, Rozsvícení vánočního stromu před OU v 17:00
4.12. (Po) – První čtení v místním rozhlase – vybraní žáci školy budou informovat občany o tradicích spjatých s adventními nedělemi.
5.12. (Út) – Mikulášská nadílka v rámci vyučování. Děkujeme Klubu rodičů za sponzorování balíčku.
6.12. (St) – Fotografování žáků. Vyfoceny budou všechny děti, Vy se po obdržení fotografií rozhodnete, zda si zakoupíte celou sadu, její část nebo vše vrátíte zpět. Téma pro focení
je Třpytivé Vánoce nebo Lesní jezírko. Témata si můžete vybírat již nyní – viz příloha nebo nástěnka u hlavního vstupu. Vybrané téma a zda se dítě bude fotit samo nebo se
sourozencem, prosím, nahlaste třídnímu učiteli.
7.12. (Čt) – Půjdem spolu do Betléma – loutkové představení Těšínského divadla ve Světě Komenského Fulnek – v rámci vyučování – cena 105 Kč včetně autobusu. Předpokládaný
návrat ve 12:30.

13.12. (St) – Turnaj ve florbalu v Bílovci pro vybrané žáky školy – bližší informace předá paní učitelka Alena Stavovčíková
14.12. (Čt) – Zhlédnutí vánoční besídky dětí z MŠ – v rámci vyučování
20.12. (St) – Vánoční koncert žáků ZŠ v místním kostele sv. Mikuláše v 16:30. Sraz žáků je v 16:00 před Kulturním domem. Všichni jste srdečně zváni – viz příloha
22.12. (Pá) – Možná přijde Ježíšek… s sebou svačinu, malou krabičku cukroví. Další bližší informace předají třídní učitelé.

Vánoční prázdniny – od soboty 23.12.2023 do úterý 2.1.2024. Žákům jsou obědy automaticky odhlášeny.
Na základě rozhodnutí zřizovatele bude úplata za vzdělávání ve školní družině od 1.2.2024 zvýšena na 150 Kč za měsíc. Důvodem jsou zvýšené provozní náklady.
Na našich webových stránkách www.zshlzivotice.cz v záložce ZŠ – FOTOGRAFIE – VSTUP DO FOTOGALERIE ŠKOLNÍ ROK 2023/24 – je zřízena záložka: ZTRÁTY A     NÁLEZY. Zde najdete nalezené věci žáků.

Jen pro připomenutí:
Každý den od 7:30 do 8:00 – ranní zpívání koled – příprava na Vánoční koncert

Věra Tomšů, ředitelka školy