TITLE

DESCRIPTION

Informace na říjen 2020

 • Neuskutečněný Cestovatelský program – Skotsko: Magický sever Velké Británie                                                                 

                – určen pro žáky 3., 4. a 5. ročníku – je přesunut, přesný termín Vám bude upřesněn dle aktuální epidemiologické situaci. V případě úplného zrušení bude částka 65 Kč žákům vrácena.

 • 10. (St) – Preventivní programy – 4.r.: Bezpečné chování na internetu, 5.r.: Pravda a omyly o kouření –uskutečnění dle aktuální epidemiologické situace.
 • 10. (Út) – vyřezávání dýní – akce zrušena
 • 10. (Čt) – 30.10. (Pá) – Podzimní prázdniny – zjišťujeme zájem o ŠD v tyto dny. Provoz bude zajištěn při počtu minimálně 10 žáků.
 • Některé zdravotní pojišťovny přispívají na výuku plavání. Zjistěte si, jestli Vaše dítě má na tento příspěvek nárok. V případě zájmu předejte třídnímu učiteli vyplněný formulář: Žádost o potvrzení o zaplacení kurzu plavání (k dispozici v ZŠ u třídní učitelky nebo na stránkách plavecké školy: lagunanj.cz (dokumenty ke stažení) nejpozději do 15.10. V případě vystavení potvrzení plavecká škola nevrací částky za nemoc dítěte.

Platby za plavecký výcvik

1.r. – 770 Kč (výuka) + 105 Kč (doprava)

2.r. – 770 Kč (výuka) + 105 Kč (doprava)

3.r. – 105 Kč (doprava) – náhrada za loňský šk.rok – povinně ze zákona, výuka se nehradí

4.r. – 105 Kč (doprava) – náhrada za loňský šk.rok – povinně ze zákona, výuka se nehradí

5.r. – 820 Kč (výuka) + 105 Kč (doprava) – Klub rodičů přispívá 100 Kč, celkem tedy  žáci 5.r. zaplatí 825 Kč

 

Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:

1772584389/0800 –  v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky

(např. Novák –plavání)

(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech).

 

Vzhledem k přísnějším opatřením žáci, kteří se ze zdravotních důvodů plaveckého výcviku neúčastní, nesmí pobývat v areálu plaveckého bazénu. Z tohoto důvodu si žáky po výuce před odjezdem ze školy vyzvedněte.

 • Pouze pro připomenutí:

Do 17.10.2020 je třeba uhradit:

600 Kč za učební potřeby, různý materiál/tempery, plastelína, vodové barvy, nůžky, výkresy, lepidla, štětce, sešity, složky, pracovní sešity, barvy na sklo, barevné papíry, lepenky,

model. hmota, voskovky, olej. a kříd. pastel, vazač, materiál na různé výrobky v průběhu školního roku aj.)

100 Kč na pitný režim za 1. pololetí

500 Kč za školní družinu za 1. pololetí

+ kroužky za 1.pololetí

Jelikož kroužek Sborový zpěv nemůže být vzhledem k epidemiologické situaci uskutečněn, platba je přesunuta do 2. pololetí.

 • Vzhledem k vydání Metodického doporučení MŠMT ze dne 23.9.2020, týkajícího se distančního vzdělávání, byl vytvořen Dodatek č.2 ke Školnímu řádu – viz webové stránky školy, nástěnka ve vstupu do ZŠ. V případě jakékoli nejasnosti kontaktujte třídního učitele, vše bude vysvětleno.
 • Upozorňuji, aby si žáci, kteří jezdí do školy na kole a nechávají si ho ve stojanech, kolo zamykali.
 • Vzhledem k aktuálnímu opatření Ministerstva zdravotnictví bude od 5.10.:
 • Výuka Hv probíhat bez zpěvu, žáci se budou učit teorii
 • Plavecký výcvik beze změn
 • ŠD fungovat bez omezení

Metodika pro vzdělávání distančním způsobem:  https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani

Mimořádné opatření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 30.9. : http://www.khsova.cz/docs/01_uredni_deska/mimoradne_opatreni_2020_26.pdf

Informace pro školy a školská zařízení o vydání nařízení KHS: https://www.zshlzivotice.cz/wp-content/uploads/2020/10/priloha_826952749_1_Informace-Moravskoslezský-kraj.pdf