TITLE

DESCRIPTION

Informace na říjen 2021

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 30. září 2021 – ZDE

 

 • 1.10. (Pá) – Zážitkový stan – kosmický vzdělávací program – hrazeno ze Šablon III
 • 7.10. ( Čt) – Dopravní výchova na dopravním hřišti v Novém Jičíně pod vedením policistů pro žáky 4. a 5.ročníku. Podrobné informace budou předány třídním učitelem.
 • 8.10. (Pá) – Preventivní program I. část pro žáky 2. a 3. ročníku pod vedením P. Letého z PPP Nový Jičín – Budování pozitivních vztahů v třídním kolektivu
 • 14.10. (Čt) – Preventivní program II. část pro žáky 2. a 3. ročníku pod vedením P. Letého z PPP Nový Jičín
 • 22.10. (Pá) – Ententýky – hudební představení plné říkadel, písniček, rytmu a fantazie  pro žáky 1. ročníku – cena: 60 Kč
 • 25.10. (Po) – Vyřezávání dýní, spaní ve škole – sraz ve škole v 16:00, doprovod dospělé osoby nutný – za dodržení aktuálně platných mimořádných opatření MZd. Akce je dobrovolná, bez tabletů a mobilů. S sebou: dýně, nůž, lžíce, svíčka.Spaní ve škole – s sebou: spací pytel nebo deka, podložka, polštářek, večeře. Pitný režim zajištěn. Žáci spící ve škole snídaně i svačina zajištěna. Žáci nepotřebují aktovky.
 • 26.10. (Út) – Projektové vyučování na téma Dušičky x Halloween
 • 27.10. a 29.10. (St a Pá) – Podzimní prázdniny – zjišťujeme zájem o ŠD, která bude probíhat při minimálním počtu 10 žáků. V případě zájmu nahlaste své dítě třídnímu učiteli do 8. 10.
 • Drakiáda – v rámci ŠD – termín bude upřesněn dle počasí

Pouze pro připomenutí, do 17.10. je třeba uhradit:

 • 650 Kč za učební potřeby, různý materiál/tempery, plastelína, vodové barvy, nůžky, výkresy,lepidla, štětce, sešity, složky, pracovní sešity, barvy na sklo, barevné papíry, lepenky,model. hmota, voskovky, olej. a kříd. pastel, materiál na různé výrobkyv průběhu školního roku aj.)
 • 150 Kč na pitný režim za 1. pololetí
 • 500 Kč za školní družinu za 1. pololetí
 • kroužky za 1. pololetí (sborový zpěv 100 Kč, keramický kroužek – 500 Kč, angličtina hrou – 100 Kč, tvořivá dílnička – 100 Kč)

Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:

1772584389/0800 –  v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky

(např. Novák –potřeby,pití,ŠD)

(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech).

 

Upozorňujeme, aby si žáci, kteří jezdí do školy na kole a nechávají si ho ve stojanech, kolo zamykali.

Zájemci o účast ve výboru Klubu rodičů nebo kdo by chtěl pomoci i jiným způsobem (pečení, při prodeji v době různých akcí – např. Vánoční jarmark, Den matek apod.) – nahlaste se u třídního učitele.