TITLE

DESCRIPTION

Informace na říjen 2022

• 14.10. (Pá) – Jiří Šandera – beseda, autorské čtení – cena: 60 Kč. Akce bude završena prodejem knih a autogramiádou. Kdo z žáků bude mít zájem o zakoupení jeho knihy, přinese si s sebou peníze (max 350Kč).
• 21.10. (Pá) – V rámci páteční družiny žáci 3. až 5. třídy pojedou do Fulneku – návštěva památníku Svět Komenského, kde je pro ně připravena detektivní hra. Bližší informace obdržíte později. Žáci 1. a 2.ročníku se akce zúčastní 4.11. (Pá).
• 26.10. a 27.10. (St, Čt) – Podzimní prázdniny – zjišťujeme zájem o ŠD, která bude probíhat při minimálním počtu 10 žáků. V případě zájmu nahlaste své dítě třídnímu učiteli do 6. 10.
• 31.10. (Po) – Dopravní hřiště v Novém Jičíně – v rámci dopravní výchovy – pro žáky
4. ročníku. Bližší informace budou předány třídní učitelkou přes školu on-line.
• 31.10. (Po) – Vyřezávání dýní– sraz ve škole v 16:00, doprovod dospělé osoby nutný . Akce je dobrovolná. S sebou: dýně, nůž, lžíce, svíčka.
Spaní ve škole – akce je dobrovolná. S sebou: spací pytel nebo deka, podložka, polštářek, večeře. Pitný režim zajištěn. Pro žáky spící ve škole je snídaně i svačina zajištěna. Žáci nepotřebují aktovky. V případě, že se žák spaní ve škole nezúčastní, přijde ráno do školy v obvyklém čase se svačinou, aktovka není nutná. Psací potřeby s sebou. Z důvodu plánované přerušení dodávky elektřiny dne 1.11.2022 je akce přesunuta na pondělí 24.10.2022.
• 1.11. (Út) – Projektové vyučování na téma Dušičky x Halloween – Z důvodu plánované přerušení dodávky elektřiny dne 1.11.2022 je akce přesunuta na úterý 25.10.2022.

Pouze pro připomenutí, do 17.10. je třeba uhradit:
700 Kč za učební potřeby, různý materiál/tempery, plastelína, vodové barvy, nůžky, výkresy,
lepidla, štětce, sešity, složky, pracovní sešity, barvy na sklo, barevné papíry, lepenky,
model. hmota, voskovky, olej. a kříd. pastel, vazač, materiál na různé výrobky
v průběhu školního roku aj.)
150 Kč na pitný režim za 1. pololetí
500 Kč za školní družinu za 1. pololetí
+ kroužky (Sborový zpěv 200 Kč, Keramický kroužek – 1000 Kč, Angličtina hrou – 200Kč, Taneční kroužek – 200Kč, Florbal – 200Kč, Tvořivá dílnička – 150 Kč, Věda hrou – 150Kč)

Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:
1772584389/0800 – v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky
(např. Novák –potřeby,pití,ŠD, kroužky)
(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech).

Věra Tomšů, ředitelka školy