TITLE

DESCRIPTION

Informace na únor 2022

Vážení rodiče,

vláda dne 9.2.2022 mj. schválila Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – bližší informace ZDE, které

  • od 10.2.2022 ruší omezení a podmínky pro obchod, služby a volnočasové aktivity –provoz školní jídelny je bez omezení
  • od 19.2.2022 ruší screeningové testování ve školách a testování zaměstnanců – zákonní zástupci již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test dítěte, povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu žáka se ruší

Nadále platí:

  • žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nesmí chodit do školy
  • mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu zůstává beze změny

 

Věra Tomšů, ředitelka školy

______________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

na základě aktuálně schváleného vládního opatření bližší informace ZDE s účinností od 31.1.2022 bude platit

výjimka z povinného testování ve školách pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. Nutné doložit potvrzení pozitivity. Certifikát získáte na www.ocko.uzis.cz.
• že osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým.
Ostatní pravidla testování se nemění.

4.2. (Pá) – Pololetní prázdniny. Vzhledem k velmi nízkému počtu přihlášených žáků bude ŠD uzavřena.
7.2. (Po) – 13.2. (Ne) – Jarní prázdniny. Vzhledem k velmi nízkému počtu přihlášených žáků bude ŠD uzavřena.
14.2. (Po) – Projektové vyučování – svátek sv. Valentýna
18.2. (Pá) – poslední lekce plavání
22.2. (Út) – Krkonošská pohádka – divadelní představení v Novém Jičíně, začátek v 10:00.
Předpokládaný příjezd autobusem – 12:00. Cena za představení a autobus: 130 Kč.

Pokud nám to covidová situace dovolí, od 4.3. (Pá) budou všichni žáci v rámci TV absolvovat bruslení na zimním stadionu v Novém Jičíně. Proběhne celkem 5 lekcí. Žáci budou potřebovat brusle, helmu. Bližší informace obdržíte později.

Platby na 2.pololetí:
150 Kč – pitný režim
500 Kč – školní družina
+ kroužky (sborový zpěv 100 Kč, keramický kroužek – 500 Kč, angličtina hrou – 100 Kč, tvořivá dílnička – 100 Kč, věda hrou – 100 Kč)
Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:
1772584389/0800 – v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky (např. Novák –pití,ŠD, ker.)
(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech).

Příspěvek do Klubu rodičů – 300 Kč – platba v hotovosti