TITLE

DESCRIPTION

Informace na únor 2024

 

 

Vážení rodiče,
chtěli bychom znát Váš názor na fungování naší školy. Vyplňte, prosím, do 15.2.2024 anonymní dotazník na www.mapaskoly.cz. – VSTUP DO DOTAZNÍKU. Heslo Vám bude zasláno přes školu
on-line.

Za každého žáka by měl být vyplněn pouze jeden dotazník rodiče. Pokud máte ve škole více dětí, žádáme o vyplnění dotazníku za každé dítě – a to vždy s přihlašovacími a identifikačními údaji platnými pro odpovídající třídu, do které dané dítě chodí.

Prosíme o pomoc s vyplňováním mapy školy Vašim dětem. Přístupové heslo Vám i žákům 1., 2. a 3. ročníku bude zasláno taktéž přes školu on-line. Žáci 4. a 5.ročníku dotazník vyplní v rámci hodiny Informatiky.

Děkuji.

Mgr. Věra Tomšů, ředitelka školy

 

2.2. (Pá) – Pololetní prázdniny. Vzhledem k velmi nízkému počtu přihlášených žáků bude ŠD uzavřena.
9.2. (Pá) – Plavání-lekce č.8
14.2. (St) – Svátek sv. Valentýna – projektové vyučování, bližší informace budou poskytnuty třídním učitelem přes školu on-line
16.2. (Pá) – Plavání – lekce č. 9
19.2. (Po) – 23.2. (Pá) – Jarní prázdniny. ŠD bude otevřena při minimálním počtu 10 nahlášených dětí. V případě zájmu o ŠD vyplňte návratku a odevzdejte do 1.2.2024 v ŠD.
Dne 20.2.2024 nabízí ŠD zájezd do Planetária v Ostravě. Odjezd od školy 8:30, po příjezdu do školy kolem 13:00 zajištěn pro žáky školy oběd ve školní jídelně. Není podmínkou
nahlašovat žáka do ŠD v rámci celých jarních prázdnin. Předběžná cena výletu je 250Kč.
V případě volné kapacity autobusu se mohou zájezdu zúčastnit i rodinní příslušníci.
28.2. (St) – Den netradičních účesů – dobrovolná akce pro žáky, kteří si chtějí zpestřit vyučování a pobavit se. Tito žáci již přijdou takto „netradičně“ do školy.
29.2. (Čt) – Pěvecká soutěž – školní kolo – v rámci vyučování

Od 8.3. (Pá) budou všichni žáci v rámci TV absolvovat bruslení na zimním stadionu v Novém Jičíně. Proběhnou celkem 4 lekce – změna v rozvrhu. Cena za každou lekci 125 Kč včetně autobusu (platba v hotovosti – předejte třídnímu učiteli). Lekci vede trenér, který bude děti učit základy bruslení. Žáci budou potřebovat brusle, helmu, rukavice, teplé oblečení. Brusle a helmu lze na stadionu zapůjčit za úplatu 40 Kč. Počet k zápůjčce je však omezený. Pitný režim je zajištěn zdarma (teplý čaj).
Odjezd od školy v 10:00, předpokládaný návrat 12:15.

Platby na 2.pololetí:
• 150 Kč – pitný režim
• 500 Kč – školní družina – původně plánovaná změna od 1.2.2024 proběhne až v novém školním roce
• + kroužky (sborový zpěv 400 Kč, Keramický kroužek – 1500 Kč, Angličtina hrou – 400 Kč, Florbal 400 Kč, Tvořivá dílnička – příspěvek na materiál – 250 Kč, Věda hrou – příspěvek na materiál – 150 Kč)
(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech)
Pokud byste chtěli udělat změnu v nahlášení svého dítěte do kroužků, kontaktujte třídního učitele přes školu on-line.• Plavání za 7 lekcí (od 1.1.2024-1.3.2024)
– 1.ročník – 360Kč (100Kč výuka,260Kč jízdné). Částka 670Kč na žáka bude uhrazena z finančního daru, který žáci obdrželi 4. září od Obce Hladké Životice
– 2.ročník – 0 Kč – povinná výuka –ze zákona
– 3.ročník – 0 Kč – povinná výuka –ze zákona
– 4.ročník – 1 100Kč (840Kč výuka, 260Kč jízdné)
– 5.ročník – 1 100Kč (840Kč výuka, 260Kč jízdné)

Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:
1772584389/0800 – v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky
(např. Novák –pití,ŠD, ker.)

————————————————————————————————————————————————————————————————-
Návratka: Zájem o ŠD v době pololetních prázdnin
19.2. ANO – NE
20.2. ANO – NE (den zájezdu)
Účast dalších rodinných příslušníků – počet………………………..
21.2. ANO – NE
22.2. ANO – NE
23.2. ANO – NE

Datum: …………………………………………….
Jméno žáka: …………………………………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………