TITLE

DESCRIPTION

Informace na září 2021

Vzhledem k ukončení platnosti Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení          (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN)  k 10. 9. 2021, nebude od 13.9.2021 ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Bližší informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13.9.2021ZDE

 

Plán na září 2021

  •  2.9. – testování žáků 1.ročníku (boční vchod ŠD od 6:00 – 7:30)
  • 6.9. a 9.9. – testování všech žáků (boční vchod ŠD od 6:00 – 7:30)
  • 13.9. – Focení žáků 1.ročníku – 9:00
  • 15.9. – Návštěva dopravní ho hřiště v Odrách – v rámci prvouky – pro žáky 2. a 3. ročníku – bližší informace Vám předá třídní učitelka Alena Stavovčíková – Akce přeložena na 27.9.2021
  • 16.9. – v 16:00 – První velké setkání rodičů žáků – učebna ŠD
  • 17.9. – Lehkoatletický čtyřboj – 8:00 – 12:00 – žáci přijdou ve sportovním oblečení, s sebou pití, svačina – Akce přeložena na 23.9.2021
  • 24.9. – Pasování na čtenáře v místní knihovně – žáci 2.ročníku – (v rámci vyučování)