TITLE

DESCRIPTION

Informace pro rodiče – červen 2020

Focení dětí na společnou fotografii

  • Úterý 23.6.2020 v 8.30
  • Cena 29,-

24.6.2020 – 15.00 – 16.00 hodin – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ HLADKÉ ŽIVOTICE– pro děti přijaté do 1. ročníku ZŠ Hladké Životice a jejich rodiče

UZAVŘENÍ MŠ O PRÁZDNINÁCH – od 20.7.2020 do 14.8.2020 z důvodu čerpání řádné dovolené.  Provoz bude opět zahájen 17.8.2020.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (částky jsou sníženy podle počtu dní provozu MŠ v daném měsíci) – březen 136 Kč, duben 0 Kč, květen 79 Kč  (vyúčtování přeplatků bude provedeno převodem na váš účet).

Platby na další měsíce – červen 300 Kč, červenec 164 Kč, srpen 157 Kč (částky jsou sníženy podle počtu dní provozu MŠ o prázdninách). Upravte, prosím, své platby a trvalé příkazy.

 

Náměty pro rodiče pro práci s dětmi:

https://www.zshlzivotice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Pracovní-listy-pro-předškoláky-červen.pdf

https://www.zshlzivotice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Omalovánky-červen.pdf