TITLE

DESCRIPTION

Informace pro rodiče – květen 2021

Úplata za předškolní vzdělávání – vzhledem k uzavření MŠ v uplynulém období, je výše úplaty stanovena takto – březen 0 Kč, duben 0 Kč (děti IZS 120 Kč), květen 229 Kč (děti IZS 257 Kč), červen 300 Kč, červenec 0 Kč, srpen 0Kč. Přeplatky za již zaplacenou úplatu (za období uzavřené MŠ) budou převedeny na Váš účet.

Vzhledem k upozornění Policie ČR na anonymní výhružku o připravovaném útoku na MŠ, která nebyla specifikována (viz https://tydenikpolicie.cz/anonym-vyhrozuje-utokem-na-materskou-skolku-patra-po-nem-narodni-centrala-proti-organizovanemu-zlocinu), Vás informujeme, že bezpečnost Vašich dětí je zajištěna i v náhradních prostorech.

 

Obnovení provozu MŠ od 6.5.2021 bude opět pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním a pro děti rodičů IZS. Vzhledem k rekonstrukci mateřské školy bude provoz MŠ probíhat v obou částech školní družiny ZŠ (zadní vchod ze školního dvora) – první den nástupu dětí bude probíhat testování. Strava bude přihlášena všem dětem, případné odhlášky proveďte na čísle 739 420 681.

Obnovení provozu MŠ pro všechny děti bude od 10.5.2021, již bez testování (informace MŠMT ZDE) -a vzhledem k rekonstrukci MŠ bude probíhat v tělocvičně MŠ (vchod do zadní části budovy) a v obou částech školní družiny ZŠ. Seznamy dětí podle rozdělení do jednotlivých budov budou vyvěšeny na dveřích MŠ. Strava bude přihlášena všem dětem, případné odhlášky proveďte na čísle 739 420 681. 

Děkujeme rodičům dětí s povinným vzděláváním za vyplnění dotazníku ohledně distančního vzdělávání, vyhodnocení dotazníku ZDE.

Upozorňujeme, že hra “Pojďme se hýbat po Hladkých Životicích a okolních obcích” bude probíhat do 16. května 2021 (informace ZDE, pracovní list soutěžícího  ZDE).

14.5.2021 v 10 hodin – “Policejní pohádka”

Děkujeme rodičům, kteří svým dětem zakoupili “Veselé samolepky” a přispěli tak do veřejné sbírky Fondu Sidus, který finančně podporuje nemocné děti. Společně s žáky ZŠ jsme přispěli částkou 2 650 Kč.