TITLE

DESCRIPTION

Informace pro rodiče na listopad

Informace pro rodiče listopad

Rodiče 1. ročníku: Dejte dětem fotografii rodiny pro účely výuky. Okopírujeme si ji a vrátíme.

3x týdně (úterý, středa, pátek) v 7.30 začínáme ranní zpívání koled-příprava na koncert. Od 14.11.!!

Pokračuje výuka bruslení do 21. listopadu.

  1. 11. v 15.45 Vypouštíme balónky Ježíškovi. Sraz na školní zahradě.

16.11. Keramická dílna. Od 11.00-13.00. Příspěvek na výrobek 30 Kč.

22.11. Schůzky s rodiči, od 14h do 16h. Proběhnou informace o chování a prospěchu. Schůzka 4. a 5. r. proběhne na OÚ v podkrovní učebně.

27.11. Mini projektový den zaměřený na etickou výchovu pod vedením odborné společnosti. Téma: Školní řád, 1.část (Jak se chovat k učitelům, druhým osobám, k sobě).

28.-30.11. Adventní dílny-odpoledne. Žáci si vyrábějí výrobky pro sebe…… Neuskutečníme jarmark.

Chystáme: Čert a Mikuláš ve škole, koncert v NJ v kině:  Míša Růžičková-1.a2.r., vánoční pečení a dárkování, Ježíšek ve škole, vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše.

Napsat komentář