TITLE

DESCRIPTION

Informace pro rodiče – říjen 2021

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI SE PODZIMNÍ PRACOVNÍ DÍLNY RUŠÍ!!!

Pátek 22. října v 9.00 ENTENTÝKY – představení plné říkadel, rozpočítadel a písniček. Vstupné 60 Kč.

Pátek 1.10. dopoledne v tělocvičně – KOSMICKÝ ZÁŽITKOVÝ STAN – vzdělávací pořad o vesmíru pro děti. Vstupné bude hrazeno z projektu Šablony III.