TITLE

DESCRIPTION

Informace pro rodiče – září 2023

Nový školní rok 2023/2024 začíná v pátek 1. září 2023. Těšíme se na vás :-)

Prosíme rodiče nově nastupujících dětí, aby do konce srpna nahlásili učitelkám, zda jejich dítě 1.9. nastoupí (z důvodu nahlášení stravy). Děkujeme.

Úterý 5. září v 16.00INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI (bez přítomnosti dětí). Program: provoz MŠ, co děti v MŠ potřebují, školné, stravné, uzavření MŠ během školního roku, akce MŠ na celý školní rok (např. školní výlet), dotazy, připomínky apod. ÚČAST ŽÁDOUCÍ!

BAZÉNpro nejstarší děti (které půjdou v roce 2024 k zápisu do ZŠ). Termíny: pátek – 8.9., 15.9., 22.9., 29.9., 6.10., 13.10., 20.10., —, 3.11., 10.11., —, 24.11.2023. Začátek výuky 8.00 hodin, odjezd autobusu od MŠ přibližně v 7.30 hod. Cena za 10 lekcí je 1100,- + cena za dopravu 430,- (celkem 1530 ,-). Platbu můžete provést bezhotovostním převodem na bankovní účet školy: 1772584389/0800, v informaci pro příjemce napište: jméno dítěte + pojmenování částky (MŠ bazén). Děti před odjezdem dostanou malou svačinku (v 7 hodin) anebo mohou přijít již nasnídané (doporučujeme lehkou snídani a čaj, ne mléko).

S sebou: plavky a ručník v baťůžku (ne igelitové tašce), malé pití – Jupík nebo pití ve šroubovací láhvi (nedávejte, prosím, dětem peníze ani sladkosti). Děvčatům s dlouhými vlásky doporučujeme dát plavací čepici (nebo alespoň vlasy stáhnout do culíku).

Přispívá-li vaše zdravotní pojišťovna dětem na výuku plavání, informujte učitelky v MŠ (plavecká škola vám po zaplacení vystaví potvrzení). Doklad lze požadovat pouze během konání kurzu (ne dodatečně!).

Čtvrtek 14.9. – ekologický program Od záchranných programů k chovatelství. Vstupné 80 Kč