Návrh na uvolnění škol a školských zařízení

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda ČR s ministerstvem zdravotnictví vydala návrh na uvolňování opatření v oblasti školství. Od 25.5.2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1.stupně ZŠ na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15, bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin bude neměnné, dítě nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny ani kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výchova bude zakázána.
  • Otevření jídelen bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek oddělení jednotlivých skupin.
  • V průběhu vyučování bude doporučeno nošení roušky, vyučující však bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak i mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

S ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace budou informace aktualizovány nebo doplněny.

uvolneni_schema_skoly_14042020