O NÁS

Mateřská škola Hladké Životice je dvoutřídní MŠ s celodenním provozem: 6.00 – 15.45 a je součástí Základní školy Hladké Životice.

 

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem „JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA“ (k nahlédnutí v „čekárně“ MŠ), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Pro školní rok 2023/24 je rozpracován v Třídních vzdělávacích programech pro každou třídu samostatně.

 

Třída starších dětí – VČELKY (24 dětí)

Třída mladších dětí – BERUŠKY (17 dětí)

                                      

Rámcové stanovení činností během dne

 

6.00 – 9.30      spontánní herní aktivity, individuální péče, jazykové chvilky, pohybové aktivity, činnosti programově řízené

8.30 – 9.00      hygiena, svačina (průběžně)

9.30 – 11.30    příprava na pobyt venku, pobyt na zahradě, vycházka

11.30 – 12.00  hygiena, oběd

12.00 – 14.00  hygiena, odpočinek, náhradní a zájmové aktivity

14.00 – 14.30  hygiena, svačina

14.30 – 15.45  odpolední zájmové činnosti a hry dětí, pokračování didakticky zacílených činností, hry do rozchodu dětí

 

V průběhu celého dne jsou zařazovány hry, didakticky zacílené a programově řízené činnosti, pohybové aktivity, zájmové a další činnosti. Zachováváme pružnost denního programu, přizpůsobujeme jej aktuálnímu dění i potřebám dětí.   Při vhodném počasí se přenášejí některé činnosti ven. Za nepříznivého počasí dětem zajišťujeme náhradní pohybovou aktivitu.

           

Co nabízíme?

 • Úzká spolupráce se ZŠ -„Předškola“ – pro děti přijaté do ZŠ (po zápisu do ZŠ) – 1x za týden, exkurze, divadelní představení apod.
 • Ukázka práce s předškolními dětmi pro rodiče
 • Pracovní dílny (podzimní, vánoční, velikonoční)
 • Besídky, oslavy Dne matek, Dne dětí
 • Výlet rodičů a dětí (např. do ZOO), exkurze, besedy, kulturní představení, soutěže apod.
 • Předplavecký výcvik pro předškolní děti, bruslení
 • Rozloučení s předškoláky a noc v MŠ
 • Tématické dny (Pyžamkový den, Barevné dny, Karneval v MŠ apod.)
 • Vystoupení dětí na akcích pořádaných OÚ (např. Vítání občánků, Vánoční posezení pro členy Senior klubu)

Dílčí programy a projekty – rozšíření vzdělávací nabídky:

 • „Pilná včelka”- program celkového rozvoje se zaměřením na grafomotoriku a školní
  připravenost
 • „Veselá angličtinka” – program seznamování s anglickým jazykem hravou formou
 • „Bezpečnost a zdraví”- program na podporu bezpečnosti, zdravotního životního stylua ochrany před sociálně patologickými jevy
 • Celé Česko čte dětem“ – celoroční projekt pro všechny děti – každodenní čtení dětem
 • „Náš deník“ – celoroční projekt pro starší děti

 

Co děti v MŠ potřebují?

 • Přezůvky (s pevnou patou, ne nazouváky)
 • Pohodlné oblečení na hry ve třídě
 • Pohodlné oblečení na hry na zahradě
 • Náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláčky)
 • Pyžamo
 • Kartáček a zubní pastu (předškolní děti)
 • Cvičební úbor – tričko a kraťasy (děti v oddělení Včelek)

Z důvodu zamezení výměny nebo ztráty, označte, prosím, dětem oblečení jménem nebo značkou. Prosíme Vás, dejte dětem oblečení, které si mohou bez obav ušpinit při výtvarných činnostech nebo při hrách venku.

Děti si mohou do MŠ přinést vlastní hračku (nejvhodnější je plyšová hračka) dle uvážení rodičů, učitelky za tyto hračky nenesou zodpovědnost!

Vyzvedávání dětí

Z mateřské školy si dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi písemně pověřená osoba (formuláře si vyžádejte u učitelek).

POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

Vzdělávání v posledním roce před nástupem do ZŠ je pro děti povinné a probíhá v době 8.00 – 12.00 (mimo dny prázdnin v ZŠ).

Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) se platí bankovním převodem. Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ školné neplatí. Rodiče přispívají dětem na mikulášské a vánoční balíčky a na knihy pro děti odcházející z MŠ do ZŠ částkou, kterou si odsouhlasí  na informativní schůzce.

Odhlašování dětí

Nepřítomnost dítěte nahlaste učitelkám nejpozději do 7.00 hod. daného dne. V první den nemoci dítěte mají rodiče možnost vyzvednout si v MŠ oběd od 11,30  12.00 hod.

Telefon – odhlašování dětí – 739 420 681

Prosíme rodiče, aby přiváděli do MŠ pouze zdravé děti. Běžný režim je pro děti s příznaky nemoci (kašel, teplota, průjem, zvracení apod.) zátěží a zároveň se přenáší infekce na zdravé děti. Souhlasíme s připomínkami rodičů a prosíme o zodpovědné jednání týkající se zdravotního stavu dětí.

Stravování

Stravování zajišťuje školní jídelna, která je součástí ZŠ a MŠ Hladké Životice. Veškeré dotazy či připomínky směrujte k vedoucí školní jídelny (tel. 739 290 963).

Kde získávat potřebné informace?

 • ústně (při předávání dětí nebo při domluvené konzultaci s učitelkou)
 • nástěnky v MŠ
 • webové stránky: www.zshlzivotice.cz,
 • příspěvky v obecním Zpravodaji
 • informační letáček

 

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

Přejeme si, aby se Vaše dítě cítilo v naší mateřské škole spokojeně a bezpečně a aby se pro děti stal každý den prožitý v mateřské škole radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života.