TITLE

DESCRIPTION

Organizace výuky od 30.11.2020

Organizace výuky, provozu a stravování od pondělí 30.11.2020

Organizace výuky, provoz školy:

 • Škola je od pondělí 30.11.2020 otevřena pro všechny ročníky 1. stupně ZŠ – povinná prezenční výuka.
 • Výuka probíhá v homogenních skupinách.
 • Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitelka školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity má přednost před ustanovením ŠVP. Bližší informace o změně rozvrhu najdete na škole On-line.
 • Vnitřní prostory jsou pravidelně větrány – alespoň 5 min během přestávky a jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole. O organizaci rozhoduje ředitelka školy.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Vstup třetích osob (i zákonných zástupců) je možný pouze v odůvodněných případech po předchozí domluvě s ředitelkou školy.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
 • Za podmínky homogenity je možné realizovat vzdělávací činnost ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Za dodržení homogenity je povolena činnost školní družiny (kroužky povoleny nejsou).

Školní stravování:

 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace jídla.
 • Musí být zachována homogenita skupin.
 • Rozestupy mezi jednotlivými stoly – 1,5 m.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • V rámci zachování homogenity skupin bude žákům 2. a 3. ročníku umožněno stravování po 4. vyučovací hodině od 12:20, žákům 4.a 5. ročníku po 5. vyučovací hodině od 12:50. V případě, že žáci 2.a 3. ročníku budou končit ve 12:50, přesune se stravování 4.a 5. ročníku na 13:20.

Bližší informace najde na stránce: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf