NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Základní škola

Informace na konec června

Informace na konec června 2019 Vážení rodiče, ráda bych poděkovala všem, kteří jste se podíleli na akci Vítání léta, i těm, kteří jste se této akce účastnili a podpořili tak finančně naše děti! 14.6. – (Pá) – „Dny Českého zemědělství“ od 8:00 – 10:00 – pořádá Agrosumak a.s. Suchdol nad Odrou – s sebou: svačina, ...

Více...

Vítání léta

Více...

Změna termínu focení žáků

Vzhledem ke špatnému počasí je focení žáků ze dne 23.5. přesunuto na středu 29.5.

Více...

Mateřská škola

Informace na červenec, srpen 2019

UZAVŘENÍ MŠ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN – mateřská škola bude uzavřena od 8.7.2019  do 16.8.2019. Provoz bude ukončen ve čtvrtek 4.7.2019 a opět zahájen 19.8.2019. Výše úplaty  za uvedené měsíce se snižuje podle počtu dnů provozu MŠ (44,- + 110,-). DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ JAKKOLI PŘISPĚLI KE ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO NAŠI PRÁCI S DĚTMI (VÝPOMOC PŘI ORGANIZOVÁNÍ AKCÍ ...

Více...

Informace na červen 2019

Zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání – Se souhlasem zřizovatele dojde od 1.9.2019 k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání ze současných 240 Kč na 300 Kč na dítě za měsíc. Ostatní podmínky plateb se nemění, děti starší pěti let (k 1.9.2019) úplatu neplatí. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21.6. v 15.30 hod. – Rozloučení s předškoláky – pro děti odcházející do ZŠ a jejich rodinné ...

Více...

Informace na květen 2019

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ pro školní rok 2019/2020 se koná 2. května 2019 od 14.00 – 16.30 v budově MŠ. S sebou si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče a vyplněné formuláře (je možné si je vyzvednout kdykoli během provozu MŠ). Kritéria a podmínky přijetí jsou k nahlédnutí na webových stránkách MŠ (v záložce Dokumenty) nebo na ...

Více...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Hladké Životice, příspěvková organizace

Kapacita školy je 65 žáků ve škole. Tuto kapacitu se nedaří naplňovat, přibližný počet žáků je 42-54. Školu navštěvují děti z Hladkých Životic, pouze výjimečně žáci z jiných obcí. Je v těsné blízkosti mateřské školy a vytváří ekonomicky i komunikativně výhodný celek.

Škola je malotřídní, počet ročníků 5. Organizace je dvojtřídní nebo trojtřídní (dle počtu žáků). Školní budova má 3 běžné učebny a 1 počítačovou učebnu. Tělocvična a jídelna je v nedaleké budově MŠ. Dalšími součástmi školy je zahrada, asfaltové hřiště a zahradní domek.

Vyučující jsou plně kvalifikovaní, vzdělaní v mnoha oblastech, počet 3 včetně ředitelky. Všichni vyučující mají způsobilost k vyučování jednoho cizího jazyka. Všichni vyučující ovládají práci s počítačem, mají vzdělání v oblasti VPU a průběžně se nadále vzdělávají.