NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Základní škola

Představení Honzy Krejčíka

17.10.2017 půjdeme po bruslení na divadelní představení Honzík Krejčík do Fokusu v NJ. Návrat v době oběda, vybíráme 80 Kč. (Pro MŠ: předškoláci, ZŠ: 1.-3.r.)

Více...

Doplňující informace na říjen

Bruslení probíhá každé úterý formou výuky prostřednictvím instruktorů. Na stadionu si mohou děti bezplatně zapůjčit helmu. Zapůjčení bruslí-30 Kč za lekci. Rukavice nutné!  K dispozici je teplý čaj (zdarma). Sraz ve škole v 7.45, odjezd v 8,00 .Cena 30 Kč. Rybářský kroužek Pan Simkanič (vedoucí rybářského kroužku) vás zve setkání do Pustějova dne 11.10. v 15.30 h u čističky, ...

Více...

Informace říjen 2017

V úterý 3.10 zahajujeme bruslení dětí na zimním stadionu v Novém Jičíně. Odjezd v 8.00 od školy. S sebou pití, svačinu, brusle, čepici a rukavice. Doporučujeme přilbu. Návrat po 10.00. Pokračuje výuka – matematika, český jazyk, AJ-3.,4.5.r. Vybíráme 30 Kč. Pozn. Změna místa a termínu je z důvodu opravy střechy na stadionu ve Studénce. Připravujeme vyřezávání dýní-konec října.

Více...

Mateřská škola

Informace pro rodiče – říjen 2017

V pátek 13.10.2017 – 10,30 hod. – Vystoupení kouzelníka Aleše, vstupné 40 Kč

Více...

Závěry schůzky s rodiči

Závěry schůzky s rodiči najdete v sekci Dokumenty MŠ.

Více...

Informativní schůzka

Středa 13. září v 15.45 hodin – INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI – mimo jiné se bude projednávat plán akcí na celý školní rok, způsob placení školného a stravného a další… Cca v 16.40 – beseda s Tomášem Veličkou, ředitelem poradenského zařízení. Účast rodičů žádoucí!

Více...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Hladké Životice, příspěvková organizace

Kapacita školy je 65 žáků ve škole. Tuto kapacitu se nedaří naplňovat, přibližný počet žáků je 42-54. Školu navštěvují děti z Hladkých Životic, pouze výjimečně žáci z jiných obcí. Je v těsné blízkosti mateřské školy a vytváří ekonomicky i komunikativně výhodný celek.

Škola je malotřídní, počet ročníků 5. Organizace je dvojtřídní nebo trojtřídní (dle počtu žáků). Školní budova má 3 běžné učebny a 1 počítačovou učebnu. Tělocvična a jídelna je v nedaleké budově MŠ. Dalšími součástmi školy je zahrada, asfaltové hřiště a zahradní domek.

Vyučující jsou plně kvalifikovaní, vzdělaní v mnoha oblastech, počet 3 včetně ředitelky. Všichni vyučující mají způsobilost k vyučování jednoho cizího jazyka. Všichni vyučující ovládají práci s počítačem, mají vzdělání v oblasti VPU a průběžně se nadále vzdělávají.