NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Základní škola

Příměstský tábor

Program a další informace ohledně příměstského tábora naleznate v dokumentech ZŠ.

Více...

Informace-konec školního roku

Milí rodiče, prosíme Vás o vyplnění anonymního dotazníku. Obálku s dotazníkem zalepte a vhoďte do urny ve škole od středy 27.6. do pátku 29.6. , případně tím pověřte své dítě. Obálky budou otevřeny v pátek 29. 6. 2018, vyhodnocení naleznete na web. stránkách školy. Nebojte se napsat své názory. Budeme se je snažit využít pro ...

Více...

Informace na květen, červen

Informace pro rodiče – květen 2018 16.5. Výlet PEVNOST POZNÁNÍ V OLOMOUCI A PEVNOST BOYARD VE ŠTERNBERKU Viz. leták, který děti obdržely od pí. starostky k vysvědčení. Odjezd od školy v 7.45, návrat v 18.00-18.30. Žáky si vyzvedněte u školy. S sebou pití, svačinu. Během dnem si mohou děti zakoupit drobné občerstvení. Oběd není zajištěn. ...

Více...

Mateřská škola

Informace na červenec, srpen 2018

Uzavření MŠ během měsíce července a srpna – MŠ bude uzavřena od 9. července do 17. srpna 2018. Provoz bude ukončen 4. července a zahájen 20. srpna 2018.

Více...

Informace na červen 2018

BAREVNÝ TÝDEN – 11.-15.6.2018 Pondělí: BAREVNÝ DEN – oblíbená barva; Úterý: ČERVENÝ DEN; Středa: ŽLUTÝ DEN; Čtvrtek: ZELENÝ DEN; Pátek: MODRÝ DEN.  Prosíme rodiče o spolupráci. Děkujeme… Školní výlet rodičů a dětí do Dinoparku Ostrava – 5. června; Dětský den – 15. června; Rozloučení s předškoláky (pro rodiče dětí odcházejících do ZŠ) + Noc v MŠ – 22. ...

Více...

Informace na květen 2018

Pyžamková párty ke Dni dětí – 31.5.   Fotografování dětí – 30. května v 8.30 hodin. Bližší informace na nástěnce v MŠ.   Oslava Dne matek – 6. května 2018 v 15.00 v sále OÚ. Vystupují všechny děti MŠ a ZŠ. Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme!

Více...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Hladké Životice, příspěvková organizace

Kapacita školy je 65 žáků ve škole. Tuto kapacitu se nedaří naplňovat, přibližný počet žáků je 42-54. Školu navštěvují děti z Hladkých Životic, pouze výjimečně žáci z jiných obcí. Je v těsné blízkosti mateřské školy a vytváří ekonomicky i komunikativně výhodný celek.

Škola je malotřídní, počet ročníků 5. Organizace je dvojtřídní nebo trojtřídní (dle počtu žáků). Školní budova má 3 běžné učebny a 1 počítačovou učebnu. Tělocvična a jídelna je v nedaleké budově MŠ. Dalšími součástmi školy je zahrada, asfaltové hřiště a zahradní domek.

Vyučující jsou plně kvalifikovaní, vzdělaní v mnoha oblastech, počet 3 včetně ředitelky. Všichni vyučující mají způsobilost k vyučování jednoho cizího jazyka. Všichni vyučující ovládají práci s počítačem, mají vzdělání v oblasti VPU a průběžně se nadále vzdělávají.