TITLE

DESCRIPTION

Předběžná informace ohledně otevření mateřské školy

Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření 25.5.2020 (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace) za přesně stanovených podmínek. Tyto podmínky budou zpracovány ministerstvem zdravotnictví a pokud zřizovatel MŠ bude schopen tyto podmínky zajistit, bude možné provoz MŠ obnovit. Po zveřejnění konkrétních podmínek ze strany ministerstva zdravotnictví a projednání se zřizovatelem (Obec Hladké Životice) vás budeme informovat o možném termínu otevření MŠ. S ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace se může termín otevření MŠ změnit.