TITLE

DESCRIPTION

Provoz školy do 10.ledna 2021

Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace je od 4.1.2021

 • povolena osobní přítomnost žáků 1., 2. i 3. ročníku ZŠ (malotřídní škola)
 • ostatní žáci se vzdělávají distančním způsobem
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (po domluvě s ředitelkou školy)
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole
 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny (kroužky povoleny nejsou)
 • musí být dodrženo pravidelné větrání vnitřních prostor
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech

Při provozu školního stravování je nutné dodržet:

 1. rozestupy 1,5 m mezi jednotlivými stoly
 2. maximálně 4 osoby u stolu
 3. stravování pouze pro žáky v prezenční výuce a pro zaměstnance školy
 4. ostatní žáci a cizí strávníci si mohou stravu odebírat přes „výdejní okénko“
 5. žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách ŠJ nosit roušku s výjimkou doby konzumace stravy
 6. dodržení času: 1.r.:              11:55 – 12:20                       2.r. a 3.r.:   12:20 – 12:45, případně dle rozvrhu 13:50 – 13:15
 7. žáci během distančního vzdělávání mají nárok na dotovaný oběd

Podrobnější informace naleznete na adrese: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf